W poniedziałek, 19 kwietnia, ponownie otwarto przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego. Resort zdrowia uznał, że sytuacja na tyle się poprawiła, że można zdecydować się na taki krok. Jeżeli któraś z placówek zostanie zamknięta, rodzice dzieci mogą liczyć na zasiłek. Według ZNP konieczne są jednak zmiany dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

Przedszkola i żłobki znów otwarte>>

 

ZNP apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa

- Ponawiamy nasz wniosek do MZ o wprowadzenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach i bezpieczeństwo pracowników przedszkoli. To już trzeci nasz wniosek w tej sprawie (wcześniejsze – listopad 2020 r. i marzec 2021 r.) - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tłumaczy, że występuje m.in. o:

  • wprowadzenie limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.,
  • zmiany zapisu umożliwiającego łączenie grup,
  • wprowadzenie zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie),
  • wprowadzenie bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.