Luzowanie obostrzeń zapowiedział w zeszłym tygodniu Adam Niedzielski, tłumaczył, że liczba zachorowań na terenie kraju nieco się zmniejszyła, stąd decyzja o otwarciu przedszkoli. Kolejne decyzje resort będzie podejmował na bieżąco - zapowiedział jednak, że decyzje związane z zamykaniem i otwieraniem szkół mogą być regionalne.

 

Czytaj: 
Od soboty wracają ograniczenia dla firm w całej Polsce>>
Nie będzie zakazu przemieszczania się w Wielkanoc - ograniczenia w handlu i kościołach>>

 

Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

W czwartek po południu w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV ID-19>>

Nowe rozporządzenie dopuszcza stacjonarne działanie przedszkoli. Ale nie tylko - umożliwiono prowadzenie zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.


Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że część uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym uczniowie będący młodocianymi pracownikami, oraz część słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych będzie przystępowała odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. lub egzaminu czeladniczego, istnieje potrzeba przywrócenia możliwości prowadzenia dla tych uczniów i słuchaczy zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich realizacji.

Czytaj w LEX: Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie COVID-19 >

 

Stacjonarnie nadal placówki specjalne

Obecnie ograniczenie działania przez placówki polega na organizowaniu kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Według rozporządzenia ograniczenie funkcjonowania placówek nie dotyczy:

  1. przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych;
  2. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  3. internatów.

 

 

Czytaj w LEX: Nauczanie hybrydowe - zadania dyrektora i nauczycieli, czas pracy, wynagradzanie  >