Pracami nowej instytucji kieruje dr nauk medycznych Agata Michalska. Instytut - według MS - ma usprawnić proces opiniowania sądowo-lekarskiego i przyczyniać się do zwiększania sprawności postępowań w sprawach karnych, a także cywilnych.

Czytaj: Dobry biegły pilnie poszukiwany, dobra ustawa pilnie potrzebna >>

Od rejestru biegłych po analizę błędów medycznych

Działalność Instytutu obejmować ma przygotowanie rejestru podmiotów i osób wydających opinie sądowo-lekarskie, ogólnodostępnego dla zleceniodawców. To z kolei ma usprawnić proces powoływania biegłych i uzyskiwania opinii. Placówka zajmie się też np. analizą przyczyn błędów medycznych, przygotowaniem projektów zmian w systemie opieki zdrowotnej, opracowywaniem standardów medycznych i orzeczniczych, organizowaniem szkoleń dla lekarzy biegłych oraz osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji.

Czytaj w LEX: Prywatna ekspertyza nie podważy opinii zleconej przez sąd >

  

- Instytut został powołany, by wspomóc prokuraturę i sądy. Wiele postępowań wymaga opinii biegłego lub zespołu biegłych. Oczekiwanie na nią trwało nawet do kilkunastu miesięcy, co istotnie wydłużało samo postępowanie. Ponadto organy ścigania czasami miały trudności z ustaleniem, kto może wydać daną opinię, bo nie było centralnej bazy danych rejestrującej takie usługi. Dlatego jej utworzenie, razem z wykazem biegłych i instytucji gotowych do realizacji zleceń, pomoże w prowadzeniu postępowań i skróci ich czas - wskazuje resort.