Nowy rektor UŁ na swoim pierwszym spotkaniu z mediami podkreślił, że jego głównym celem będzie dążenie do utrwalenia wysokiej pozycji uczelni i do podnoszenia jej rangi międzynarodowej. Drugim ważnym zadaniem będzie kontynuowanie działań sprzyjających budowie Łodzi akademickiej.
"Bardzo zależy mi na pogłębianiu więzi z otoczeniem - nie tylko gospodarczym czy biznesowym, ale także społecznym i kulturowym, bo uniwersytet to nie tylko badania naukowe, ale także tworzenie atmosfery, służenie pomocą administracji samorządowej w przygotowaniu analiz, ekspertyz, współorganizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych" - zaznaczył prof. Różalski.
Nowe władze UŁ będą rozwijać uczelnię w kierunku naukowo-dydaktycznym, a w przyszłości - badawczym, co ma doprowadzić do lepszego wykorzystania potencjału naukowego. "Planuję przygotowanie lepszego zaplecza do przygotowania grantów badawczych, bo obecnie finansowanie nauki odbywa się na zasadzie konkursowej, trzeba starać się o pieniądze w różnych agendach. Mamy już na tym polu sukcesy, chcemy to kontynuować i korzystać z funduszy UE w ramach programu Horyzont 2020" - dodał rektor.
W swoim programie prof. Różalski podkreślił znaczenie humanistyki, która odgrywa ważną rolę w misji Uniwersytetu. "Niektórzy mówią, że humanistyka wymaga odrodzenia. Mnie się to nie podoba, ja uważam, że ona nie umarła, zwłaszcza na UŁ, ale zdaję sobie z pewnych obaw nauczycieli akademickich, którzy obawiają się, że przy niżu demograficznym może dojść do zmniejszenia liczby studentów na niektórych kierunkach. Deklaruję, że będziemy promowali te kierunki, aby tego uniknąć. W sytuacji drastycznej moim zadaniem będzie zachować kadrę naukową, aby przetrwać trudny okres przejściowy" - mówił Różalski.
Nowy rektor zapowiedział, że ma zamiar sfinalizować proces decentralizacji UŁ, która prowadzona była od dwóch kadencji. Obecnie prawie wszystkie wydziały UŁ uzyskały samodzielność finansową.
"Jestem bardzo zadowolony z relacji ze studentami. Jest ona oparta o dobre, partnerskie stosunki. Bardzo dobrze się rozumiemy, wiele spraw związanych m.in. ze stypendiami, nagrodami rozwiązaliśmy w ten sposób, że na UŁ naprawdę decydują o nich studenci i ich samorząd" - podkreślił rektor, który od 2014 r. sprawował funkcję prorektora ds. studenckich oraz od 2008 r. prorektora ds. nauki.
W ostatnich latach UŁ pozyskał ponad 150 mln zł unijnych dotacji, m.in. na rozbudowę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i modernizację Wydziału Biologii, który zyskał też nowoczesne wyposażenie wysoko specjalistycznych pracowni. Wzniesiono też nowoczesny gmach Wydziału Filologicznego, do którego przeprowadziły się jednostki rozmieszczone wcześniej w siedmiu budynkach w różnych punktach Łodzi. Obecnie trwa remont dawnego rektoratu przy ul. Narutowicza, który przeznaczony zostanie dla kierunków humanistycznych: filozofii, etnologii, archeologii i stosunków międzynarodowych.
"Nie myślimy tylko o wydziałach, planujemy też remont stołówki i modernizację kolejnych akademików na osiedlu studenckim. Kolejną dużą inwestycją będzie unowocześnienie i rozbudowa Centrum Konferencyjnego UŁ" - dodał rektor.
Prof. Antoni Różalski został wybrany na nowego rektora UŁ w czwartek. Był jedynym kandydatem do pełnienia tej funkcji; zastąpił dotychczasowego rektora UŁ Włodzimierza Nykiela. 8 kwietnia na UŁ odbędą się wybory kolegium rektorskiego.
Prof. Różalski ma 64 lata, jest specjalistą w zakresie mikrobiologii, immunochemii i immunobiologii bakterii. Związany z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska. Teraz pełni obowiązki dwóch prorektorów - nieprzerwanie od 2008 r. prorektora ds. nauki, a od 2014 r. także prorektora do spraw studenckich. Jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. (PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł