Kryteriami wyboru laureatów są m.in. wyniki ze studiów, aktywność naukowa i społeczna, udział w konferencjach, sympozjach, publikacje naukowe, referaty, a także znajomość języków obcych oraz odbyte praktyki, staże i praca.
 
W konkursie udział brać mogą zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Kandydaci nie powinni ukończyć 28. roku życia, a średnia ich ocen powinna wynosić co najmniej 4,0.
 
Konkurs główny składa się z trzech etapów – uczelnianego, w którym najlepsi studenci z poszczególnych uczelni wyższych zostaną wyłonieni przez uczelniane komisje; regionalnego, który na przełomie kwietnia i maja wyłoni najzdolniejszego studenta z każdego województwa; a także etapu krajowego, w czasie którego Krajowa Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę, czyli najlepszego z najlepszych – laureata Studenckiego Nobla 2013.
 
W konkursie oprócz wyboru najlepszego wśród najlepszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla - nagradzani są też wybitni studenci w dziewięciu kategoriach branżowych. Nagrody czekają więc na najzdolniejszych studentów specjalizujących się w naukach: rolniczo – przyrodniczych; naukach ścisłych; naukach inżynieryjnych i technicznych; medycznych i naukach o zdrowiu; prawniczych; ekonomicznych; społecznych; humanistycznych; sporcie.
 
Zdobywcą Studenckiego Nobla 2012 i nagrody w wysokości 10 tys. zł został Maciej Besta z Akademii Górniczo – Hutniczej w im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 
Konkurs na najlepszego studenta w Polsce organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polska Agencja Prasowa.
 
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny przez cały marzec na stronie: www.studenckinobel.pl