Chodzi o stypendia motywacyjne, do których uprawnionych jest ok. 30 proc. doktorantów. Pieniądze na ten cel pochodzą z tzw. dotacji projakościowej.
 
Według informacji uzyskanych przez PAP z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego do czwartku pieniądze nie wpłynęły na konta uczelni.
 
Teraz, jak zapewnia resort, rozpoczyna się przelewanie funduszy.
 
"Środki przeznaczone na wypłacenie stypendiów doktoranckich są dziś przekazywane na konta uczelni - z wyrównaniem od stycznia 2013 roku" - informuje biuro prasowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Jak poinformował PAP rzecznik Uniwersytetu Śląskiego Jacek Szymik-Kozaczko, podobne opóźnienie miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy środki na stypendia projakościowe dla doktorantów trafiły na uczelnię w kwietniu.
 
Jak wyjaśnia ministerstwo nauki, opóźnienia to skutek tego, że niektóre uczelnie nie przekazały w styczniu kompletnych danych o liczbie doktorantów. A kwotę, którą mają dostać uczelnie, resort określał w oparciu o liczbę uczestników studiów doktoranckich, według stanu na 31 grudnia 2012 r.
 
Uczelnie, które przekazały kompletne dane, również nie mogły liczyć na wcześniejsze przelewy. "Dotacja projakościowa jest przekazywana przez MNiSW wszystkim uczelniom na tych samych zasadach i w tym samym czasie, w związku z czym nie może zaistnieć sytuacja, w której część uczelni dostała pieniądze, a część nie" - tłumaczy biuro prasowe MNiSW.
 
Przy czym, jak dodaje, niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym środki z dotacji pozostają do dyspozycji uczelni. "Część z nich mogła zatem dokonać wypłaty stypendiów doktorantom, sięgając do niewykorzystanych środków z dotacji projakościowej za miniony rok. Uczelnie są zobowiązane do wydatkowania środków pochodzących z ubiegłorocznej dotacji na cel, na jaki zostały one przyznane" - czytamy w komunikacie resortu.