Od 1 stycznia 2017 r. PWSZ w Sandomierzu stanie się nowym wydziałem zamiejscowym UJK. Studenci PWSZ staną się studentami uniwersytetu, a kadra uczelni w Sandomierzu stanie się kadrą UJK. We wrześniu br. minister alarmował, że PWSZ w Sandomierzu grozi likwidacja.

"To jest konsolidacja na zasadzie win-win. Ona daje korzyści obu uczelniom" - skomentował szef resortu nauki przed podpisaniem rozporządzenia konsolidującego te dwie oddalone o zaledwie 100 km szkoły wyższe.

Jarosław Gowin przyznał, że konsolidacja stawia uczelnie przez pewnymi wyzwaniami i zapewnił, że jego resort będzie towarzyszyć tym szkołom wyższym w pokonywaniu tych trudności. "Na początek zwiększamy dotację dla UJK o 6,5 mln zł. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy się starali zarówno od strony finansowej, jak i legislacyjnej czy organizacyjnej, nadal ten proces konsolidacyjny wspierać" - zapowiedział minister.

"Komisja Europejska wskazuje od wielu lat, że jednym ze źródeł problemów polskiego szkolnictwa wyższego jest nadmierne rozproszenie polskich uczelni. Procesy konsolidacyjne do tej pory trafiały na cały szereg barier. To są bariery instytucjonalne, prawne, często także ambicjonalne czy środowiskowe" - mówił.

Jak przyznał, konsolidacja uczelni z Kielc i Sandomierza dokonywała się "w atmosferze dialogu, porozumienia, docierania kompromisów".

Rektor PWSZ w Sandomierzu dr Małgorzata Makowska podsumowała korzyści, jakie przynosi jej uczelni konsolidacja. "Jeśli chodzi o PWSZ, to wzrasta jej status w środowisku akademickim, ponieważ staje się ośrodkiem uniwersyteckim. Studenci z dniem 1 stycznia 2017 r. stają się studentami uniwersytetu. Poza tym mamy możliwość rozwijania kierunków, które posiadamy. (...) A pracownicy PWSZ zachowują swoje miejsca pracy" - podkreśliła.

Z kolei rektor UJK prof. Jacek Semaniak mówił o korzyściach dla swojego uniwersytetu: "Wejście uczelni do Sandomierza - na krańce wschodnie województwa świętokrzyskiego - traktujemy jako element strategii rozwojowej". Przyznał, że realizacji tej strategii będzie niewątpliwie sprzyjało zadeklarowane przez resort nauki wsparcie finansowe. Dodał też, że dobrze być w gronie liderów pozytywnych zmian.

Jarosław Gowin wyraził przekonanie, że będzie to konsolidacja udana, która stanowić będzie dobry przykład dla następnych uczelni, chcących połączyć swoje potencjały.

Jak powiedział, na razie otwarty jest już proces konsolidacyjny Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Jak przyznał, ma to związek z uruchomieniem na UO kierunku lekarskiego. "Obudowanie tego kierunku przez kierunki prowadzone w ramach PMWSZ jest rzeczą naturalną" - powiedział.

Jak dodał, w łączeniu polskich uczelni resort przewiduje wykorzystanie funduszy unijnych. "Proces konsolidowania będzie miał charakter całkowicie dobrowolny. Ministerstwo będzie zachęcać, będzie wspierać, ale nie będzie niczego narzucać" - zapewnił Gowin.

PWSZ w Sandomierzu została założona w 2007 r. Jak oszacowała w rozmowie z PAP rektor, wszystkich studentów studiów stacjonarnych, podyplomowych, kursów, jest ok 250. Prowadzone są tam kierunki takie jak mechatronika, filologia angielska i kosmetologia. Wkrótce uruchomiona ma też zostać e-administracja i zdrowie publiczne. Studia te po połączeniu uczelni mają być kontynuowane.

Na UJK studiuje dziś - na 44 kierunkach studiów - ponad 11 tys. studentów. UJK dziś obejmuje siedem wydziałów - pięć w Kielcach i dwa wydziały w filii w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 stycznia 2017 r. dołączy do nich ósmy wydział - zamiejscowy w Sandomierzu. (PAP)