Rząd przygotował projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe przepisy mają zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.
Reforma ma związek z planowaną przez rząd likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa od stycznia 2017 roku. Zgodnie z projektowaną ustawą utworzona zostanie Prokuratoria Generalna RP, która będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami (powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym), trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej.
"Nowe przepisy zwiększą zakres kompetencji Prokuratorii Generalnej. W związku z tym potrzebne będzie wzmocnienie kadrowe. Ustawodawca przewidział to, pozostawiając półroczne vacatio legis. Pozwoli to zespołowi Prokuratorii przygotować się do przejęcia spraw o określonej w ustawie wartości sporu – powyżej 5 mln. Przez pół roku zarówno w oparciu o doświadczony zespół radców Prokuratorii, a także młodszych prawników, będziemy tworzyć podstawy realizowania nowych kompetencji" - powiedział w rozmowie z PAP prezes Bosek.

Jak dodał, projekt ustawy przewiduje również utworzenie w Prokuratorii Generalnej nowych zespołów, które będą się specjalizowały w zastępstwie procesowym osób prawnych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
"Obecnie w Prokuratorii zatrudnionych jest 97 radców oraz 58 młodszych prawników, którzy pracują na etatach asystenckich. Projekt zakłada zwiększenie liczby prawników o ok. 100 osób. Przy czym w części będzie to związane z powierzeniem nowych obowiązków zatrudnionym w Prokuratorii Generalnej radcom, a w części administracyjnej wyspecjalizowanym pracownikom Ministerstwa Skarbu Państwa obecnie realizujących obowiązki z zakresu ewidencji mienia, czy reaktywacji spółek międzywojennych" - przekazał szef Prokuratorii.
Jak dodał, nowych pracowników będzie zachęcał do pracy w Prokuratorii argumentem wartości pracy dla polskiego państwa oraz argumentem "edukacyjnym" - Prokuratoria jako największa firma procesowa w Polsce jest "kuźnią kadr, nie tylko procesowych, ale także ogólnych kompetencji prawniczych".
Zgodnie z projektem ustawy maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej i prezesa Prokuratorii Generalnej, wynikających z ustawy w 2017 roku ma wynieść ponad 54,4 mln zł, a w kolejnych latach ponad 51,4 mln zł. Projektem ustawy teraz zajmuje się Parlament.
Aneta Oksiuta (PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów