Dane te podwyższają w szczególności opinie młodych z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem, jak Grecja (93 proc. badanych odczuwa wykluczenie), Portugalia (86 proc.), Cypr (81 proc.), Hiszpania (79 proc.) i Włochy (78 proc.).
Na drugim końcu tej skali znajdują się młodzi Niemcy (27 proc.), Maltańczycy (28 proc.) i Duńczycy (31 proc.). Za wykluczonych z powodu kryzysu uważa się 57 proc. badanych Polaków.
Jednak tylko 15 proc. ankietowanych (16 proc. Polaków, ale aż jedna czwarta Hiszpanów) było zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powodu kryzysu.
Jednocześnie aż 90 proc. obywateli UE w wieku 16-30 lat uważa, że istotna jest wiedza na temat sposobu pracy Unii Europejskiej i jej instytucji, a 51 proc. badanych odpowiedziało, że najlepszą formą uczestnictwa w życiu publicznym Wspólnoty jest udział w wyborach europejskich; zdanie to podziela jedynie 35 proc. młodych Polaków.
Według badania 46 proc. ankietowanych Europejczyków uważa, że portale społecznościowe odgrywają rolę w kształtowaniu demokracji, ponieważ umożliwiają wszystkim udział w debacie publicznej. Jednocześnie 27 proc. badanych widzi media społecznościowe jako zagrożenie dla demokracji z powodu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.

Coraz trudniej o skuteczne odwołanie od egzaminu radcowskiego>>

Z kolei kwestię dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy najgorzej oceniają Grecy (74 proc. uważa, że ich system nie jest właściwie przystosowany), Cypryjczycy oraz Bułgarzy (po 62 proc.) i Hiszpanie (58 proc.). Największe zadowolenie w tej dziedzinie wykazali młodzi ze Szwecji i Malty (81 proc. usatysfakcjonowanych), Irlandii, Holandii i Danii (po 79 proc.). Polacy uplasowali się w połowie stawki, z wynikiem najbliższym europejskiej średniej - 59 proc. uznało, że polski system edukacyjny jest dostosowany do potrzeb rynku pracy, a 35 proc. twierdzi odwrotnie.
Tylko 12 proc. ankietowanych (11 proc. w Polsce) zadeklarowało, że studiowało lub pracowało za granicą, a 32 proc. wykazało zainteresowanie takimi możliwościami (27 proc. Polaków).
Badanie przeprowadzono między 9 a 26 kwietnia 2016 r. Uczestniczyło w nim 10 294 obywateli UE.(PAP)

Coraz więcej ofert pracy dla studentów>>

Dowiedz się więcej z książki
Akta cywilne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł