Kurs odbędzie się w ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha, który oferuje stypendia na bezpłatne studia prowadzone w polskich uczelniach publicznych osobom pochodzącym z państw Partnerstwa Wschodniego, czyli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
W tym roku w miesięcznym kursie adaptacyjno-językowym weźmie udział ok. 50 zagranicznych studentów, którzy niebawem rozpoczną naukę na studiach II stopnia na uczelniach w całej Polsce. Zajęcia rozpoczną się 4 września i będą się odbywać w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Jak poinformowała Maria Czempka-Wewióra ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, uczestnicy kursu wezmą udział w wykładach oraz seminariach wprowadzających, jak i rozszerzających wiedzę o Polsce, a także w kursie języka polskiego, by później móc brać czynny udział w życiu akademickim.
Stypendyści zapoznają się również z zagadnieniami związanymi m.in. z rolą Polski w Unii Europejskiej, międzynarodowymi stosunkami polityczno-gospodarczymi, obecną sytuacją ekonomiczną i społeczną w kraju oraz historią Polski.
"Obcokrajowcy będą mieli także okazję uczestniczyć w szeregu zajęć dodatkowych rozwijających ich umiejętności językowe: dyskusjach, konwersatoriach oraz warsztatach dotyczących polskich zwyczajów i tradycji" – wyjaśniła Czempka-Wewióra.

W programie kursu znalazły się też wycieczki m.in. do Krakowa, Pszczyny, byłego niemieckiego obozu Auschwitz oraz do zabytkowych dzielnic Katowic: Giszowca i Nikiszowca.
Organizowany od 2013 r. Program Stypendialny im. S. Banacha jest przeznaczony dla studentów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, którzy chcą rozpocząć studia na polskich uczelniach na II i III stopniu. Jak podała Czempka-Wewióra, kurs współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Stefan Banach (1892-1945), którego imię nosi program, był matematykiem, jednym z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej.
To niejedyny kurs dla obcokrajowców organizowany przez UŚ. Na początku sierpnia w Cieszynie 165 studentów z 37 krajów, m.in. z Chin, Tajwanu i Brazylii, rozpoczęło doroczny, miesięczny kurs języka polskiego połączony z poznawaniem kultury, zwyczajów i historii Polski. Poza tym, obcokrajowcy wzięli udział w dyktandzie, które wyłoniło Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. Został nim Tsimur Buiko z Białorusi, studiujący polonistykę na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym.(PAP)