- To szczególny konkurs, który od 1989 roku cieszy się rosnącym zainteresowaniem – powiedziała podczas poniedziałkowej uroczystości w MSZ wiceminister Katarzyna Kacperczyk. - Z wielkim uznaniem analizujemy i czytamy te bardzo pogłębione prace – dodała wiceminister. – Cieszymy się, że również młodzi ludzie dostrzegają nowe kierunki, nowe wymiary polskiej polityki zagranicznej – zaznaczyła wiceszefowa polskiej dyplomacji. Podczas spotkania z laureatami wiceminister Katarzyna Kacperczyk wyraziła nadzieję, że autorzy nagrodzonych prac będą „rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania i zasilą grono polskiej administracji, a w szczególności dołączą do zespołu polskich dyplomatów MSZ”. Zdaniem wiceminister nagrodzone prace zawierają „cenne oraz dojrzałe wnioski”.

 

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych na 26 edycję konkursu nadesłano 47 prac magisterskich, których autorzy wykazali się obszerną wiedzą i dojrzałością badawczą. Komitet Nagrody powołany przez Ministra Spraw Zagranicznych postanowił:

 

I. Nie przyznawać pierwszej nagrody.

 

II. Przyznać drugą nagrodę Pani Natalii Kertyczak, za pracę magisterską pt. „Wsparcie Polski dla budowy demokracji lokalnej na Ukrainie w latach 2004-2013. Wpływ organizacji pozarządowych”, napisaną w Katedrze Politologii Collegium Civitas w Warszawie, pod kierunkiem dr hab. Tomasza Stryjka.

 

III. Przyznać dwie nagrody trzecie, które otrzymali:

 

- Pan Tomasz Czajka, za pracę magisterską pt. „Zbrodnia na Wołyniu a współczesne relacje polsko-ukraińskie“, napisaną w Katedrze Studiów Regionalnych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Kisielewicz.

- Pan Marek Łuczyński, za pracę magisterską pt. „Dyplomacja sportowa jako instrument polityki wizerunkowej. Doświadczenia polskie i wybranych państw“, napisaną w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie, pod kierunkiem dr Sławomira Klimkiewicza.

 

IV. Przyznać cztery wyróżnienia, które otrzymali:

 

- Pani Ewa Myszkowska, za pracę magisterską pt. „International negotiations as a tool of Polish soft power“, napisaną na Wydziale Prawa (Prawa Kanonicznego i Administracji) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod kierunkiem ks. dr hab. prof. KUL Włodzimierza Brońskiego.

- Pani Magdalena Behr, za pracę magisterską pt. „Responsobility to protect e la sicurezza internazionale“ („Odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo międzynarodowe“), napisaną na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Giustino Fortunato w Benevento, pod kierunkiem prof. Michele Comelli.

- Pani Paulina Korfanty, za pracę magisterską pt. „Polsko-Afrykańska współpraca gospodarcza na przykładzie wymiany handlowej oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych: szanse, wyzwania i rekomendacje“, napisaną w Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem dr hab. prof. SGH Michała Wrzesińskiego.

- Pan Robert Siudak, za pracę magisterską pt. „Sekurytyzacja technologii nuklearnych na przykładzie irańskiego programu atomowego“, napisaną w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Artura Gruszczaka.

 

MSZ nie utożsamia się jednak ze stanowiskiem autorów prac.

 

Komitet Nagrody pod przewodnictwem Elżbiety Jankowskiej-Dołęgi, wyłonił zwycięzców działając na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie konkursu na najlepszą prace magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, zmienionego zarządzeniem nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 czerwca 2014 r. i zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2015 r. Konkurs Ministra jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej. Obronione prace można zgłaszać do 31 grudnia każdego roku.

(pap/wr)