"Platformy startowe dla nowych pomysłów" to pilotaż w ramach Programu Polska Wschodnia perspektywy unijnej 2014-2020; na razie przeznaczono na nie 20 mln euro, ale jeśli pilotaż się sprawdzi na dalsze wsparcie startupów przeznaczone zostanie kolejne 180 mln euro. Oferta Platform startowych skierowana jest do osób do 35. roku życia, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą uruchomić go w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

Jak wyjaśnił PAP wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, platformy to kompleksowy program wsparcia dla młodych, przedsiębiorczych ludzi, którzy mają pomysł na innowacyjny produkt i potrzebują pomocy przy wprowadzaniu go na rynek.

"W każdym przypadku ważne jest, aby pomysł był dobrze przemyślany. Jego autor powinien dokładnie wiedzieć, jaki jest cel produktu, do jakiej niszy rynkowej lub klientów ma być kierowany, w jaki sposób będzie rozwiązywał problemy lub zaspokajał potrzeby klientów. Ważne jest przy tym, żeby biznes mógł się rozwinąć z lokalnego w globalny" - powiedział. "Eksperci ocenią również, czy wykonanie produktu na bazie zgłaszanego pomysłu jest możliwe oraz czy jego wprowadzenie na rynek będzie po prostu się opłacać" - dodał.

Jak wskazał, Polska Wschodnia ma doskonale wyposażone uczelnie, dobrze zorganizowane instytucje otoczenia biznesu i świetnie wykształconych młodych ludzi. "Platformy z pewnością pozwolą ich zatrzymać na miejscu i wykorzystać ogromny potencjał" - podkreślił Hamryszczak.

Poinformował, że nabór pomysłów rozpocznie się w marcu. "Młodzi ludzie, którzy chcieliby rozwijać innowacyjny biznes w Polsce Wschodniej mogą się już do niego przygotowywać.
Wybraliśmy tzw. animatorów Platform startowych, czyli parki naukowo-technologiczne, które zorganizują nabór, a co najważniejsze – dostarczą uczestnikom kompleksowych, dostosowanych do ich potrzeb usług w zakresie przygotowania i uruchomienia startupu" - zaznaczył.

Do konkursu na animatorów programu zgłosiło się pięciu wnioskodawców. W piątek PARP ogłosiła wyniki naboru. Animacją Platform startowych zajmą się Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny i Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Młodym ludziom, którzy zakwalifikują się do wsparcia, zapewnią m.in. mentoring, czyli pomoc doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów, aniołów biznesu; specjalistyczne usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem zgłoszonego pomysłu biznesowego, np. usługi techniczne, technologiczne, inżynieryjne, marketingowe, wzornicze, prawne; pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego (weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacyjne). W ramach Platform startowych zorganizowane zostaną też stanowiska pracy z pełnym zapleczem biurowym.

Jak podkreślił wiceminister, stworzenie przedsiębiorstwa typu startup wiąże się z większym ryzykiem niż uruchomienie standardowego przedsięwzięcia biznesowego. "Wynika to z braku pewności, czy oferowany produkt przyjmie się na rynku, tym bardziej, że działalność startupów – co do zasady – polega na odnajdywaniu własnego modelu biznesowego, który zamieni pomysł na zysk.

Dlatego program Platform zakłada działania etapowe. Najpierw w wyniku analizy eksperckiej zostanie wybrany najlepszy pomysł na wyrób lub usługę. Następnym krokiem jest stworzenie minimalnej wersji produktu (tzw. MVP), który będzie można zaoferować pierwszym klientom. Końcowym etapem jest stworzenie docelowego modelu biznesowego dla startupu i przygotowanie go do wdrożenia. Wtedy będzie można liczyć na unijną dotację w wysokości nawet 800 tys. zł na rozwinięcie działalności na rynku" - powiedział Hamryszczak.

Startupowcy zostaną objęci opieką mentora, który będzie im doradzał w zakresie rozwoju biznesu, a także dzielił się swoimi kontaktami, które umożliwią pozyskanie partnerów biznesowych czy pierwszych klientów. Mentorami będą m.in. doświadczeni przedsiębiorcy, inwestorzy, aniołowie biznesu, czyli osoby, które wielokrotnie wprowadzały na rynek produkty i wiedzą, na co zwrócić uwagę oraz jakie rozwiązania przyjąć. Uczestnikom programu zostanie zapewniona odpowiednia infrastruktura, obsługa księgowa i prawna, doradztwo podatkowe czy szkolenia.

"Ponadto miasta udostępnią nieodpłatnie swoje lokale na potrzeby eventów oraz będą promować przedsiębiorczość typu startup.
Miasta coraz lepiej rozumieją swoją rolę w kształtowaniu korzystnego klimatu dla innowacyjnego biznesu, bo to przecież od ich atrakcyjności zależy decyzja o miejscu zamieszkania i lokowania działalności przez przedsiębiorcę" - zaznaczył wiceminister.

Dodał, że miasta powinny rozwijać politykę „miasta przyjaznego startupom”. Niektóre, jak Rzeszów czy Suwałki, już oferują ułatwienia w dostępie do żłobków, przedszkoli i szkół dla dzieci przedsiębiorców lokujących firmy na ich terenie. W Kielcach opiekun startupu w ramach tzw. softlandingu pomoże w znalezieniu mieszkania, a w Lublinie uruchomiona zostanie Karta Biznes Benefit uprawniającą do korzystania z licznych ulg na różnego rodzaju usługi. Korzyści są obopólne, gdyż wspieranie startupowego środowiska to dodatkowe dochody z podatków, napływ kapitału oraz nowe miejsca pracy - przekonuje wiceminister.

"Być może już w niedalekiej przyszłości to właśnie makroregion Polski Wschodniej okaże się miejscem, w którym rozwijać się będą najlepsze startupy w kraju i w tej części Europy" - powiedział Hamryszczak. Jak zauważył, wzrastający potencjał gospodarczy Polski Wschodniej to zasługa również funduszy UE. (PAP)