Jak poinformował w piątek PAP łódzki urząd marszałkowski stypendia - w wysokości od 16 tys. zł do 20 tys. zł - otrzymało w sumie 11 młodych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego.
 
Wyróżniono m.in. projekt dotyczący możliwości zaangażowania obszarów wiejskich w rozwój energetyki odnawialnej w województwie łódzkim. Stypendium otrzymał też doktorant z Politechniki Łódzkiej za projekt dotyczący termoczułych rusztowań do hodowli komórek skóry przeznaczonych do leczenia przewlekłych ran i oparzeń.
 
Do konkursu stypendialnego młodych naukowców zgłaszają rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych. Według Urzędu Marszałkowskiego do konkursu zgłoszono 108 wniosków. Najwięcej, bo aż 52, wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, 41 wniosków złożyła Politechnika Łódzka, 14 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 1 - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Najczęściej byli to doktoranci ekonomi, biologii medycznej oraz medycyny.