"Nie ma Polski A i B w nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka ma wymiar globalny. Umiejętność dostosowania prowadzonych badań i kształcenia do potrzeb oraz uwarunkowań regionu są dużo ważniejsze niż to, gdzie uczelnia się znajduje" – minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka zwróciła się do młodzieży z białostockich uczelni.
 
Jak poinformowali przedstawiciele resortu nauki w przesłanym PAP komunikacie, minister spotkała się ze studentami na zaproszenie samorządów studenckich Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Debata „Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Szanse i zagrożenia” odbyła się w poniedziałek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
"Specyfika tego regionu, bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej czy wielokulturowość dają naukowcom możliwość prowadzenia unikalnych badań, które będą premiowane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Macie takie same szanse, jak wasi koledzy z innych miast, m.in. dzięki dostępowi do Wirtualnej Biblioteki Nauki" – mówiła minister nauki.
 
Prof. Kudrycka wymieniła dotychczasowe osiągnięcia białostockich studentów, m.in. budowę łazika Marsjańskiego Magma 2 czy zajęcie pierwszego miejsca w finale krajowej edycji konkursu Imagine Cup 2013 w kategorii Projekty Społeczne. Zaznaczyła, że to w Białymstoku znajduje się jeden z sześciu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, który współtworzą wydziały Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
Podczas spotkania minister nauki przybliżyła młodzieży akademickiej znaczenie niedawno wprowadzonych Krajowych Ram Kwalifikacji. "Chcemy, by polskie dyplomy były uznawane przez inne kraje członkowskie i miały taką samą rangę, jak brytyjskie czy niemieckie" – mówiła Barbara Kudrycka.
 
Podkreśliła, że zmiany wprowadzane w szkolnictwie wyższym i sposobie jego finansowania mają na celu podnoszenie jakości kształcenia. "Zależy nam na zmianie struktury i ograniczeniu masowości kształcenia na tych kierunkach, gdzie zatraca się relację mistrz-uczeń. Dlatego w większym stopniu uzależniamy wysokość dotacji z budżetu dla uczelni od stopni i tytułów naukowych kadry, dostępności wykładowców dla studentów, zdobytych grantów krajowych i międzynarodowych oraz prowadzonych badań. Dobre uczelnie zyskają na tym rozwiązaniu" – powiedziała minister nauki.
 
Przypomniała też o wprowadzeniu wielu prostudenckich rozwiązań. Wśród nich są: Karta Praw Studenta i zniesienie uciążliwych opłat np. za egzaminy poprawkowe oraz zwiększenie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących studentów. "W tym roku stypendia socjalne otrzyma o 20 tys. studentów więcej. Bardziej dostępny jest też kredyt studencki, a najubożsi mogą liczyć na jego 100-procentowe poręczenie" – mówiła minister Kudrycka.
 
Podczas poniedziałkowego spotkania szefowa resortu nauki odpowiadała na liczne pytania studentów. Interesowało ich m.in., jakie będą kryteria przyznawania stypendiów od I roku studiów. "Chcemy stworzyć warunki dla utalentowanych maturzystów ze wsi i małych miast, których nie stać na studia w dużych ośrodkach akademickich. Zależy nam na tym, aby najzdolniejsi mogli studiować na najlepszych uczelniach, a ich sytuacja materialna nie była w tym przeszkodą. Będziemy dyskutować ze studentami, jak określić kryteria, by stypendium trafiało do tych najlepszych" – zapowiedziała Barbara Kudrycka.
 
Poruszono również kwestię wprowadzenia uznawalności nieformalnego kształcenia. "Tam, gdzie uczelnia ma autonomię programową, walidację kształcenia będzie przeprowadzać silna kadra. Każdy, kto zdobył doświadczenie w toku pracy zawodowej, będzie musiał udowodnić, że posiada wiedzę i określone umiejętności" – podkreślała minister nauki, zapewniając, że na tym rozwiązaniu nie ucierpi jakość kształcenia.
 
"Cieszę się, że polskie szkolnictwo wyższe stwarza nam więcej szans niż zagrożeń. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie wstępem do kolejnych dyskusji" – powiedział na zakończenie Konrad Wnorowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku i współorganizator spotkania.