– Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe w Gdańsku dynamicznie się rozwija i wierzymy, że ta tendencja będzie się utrzymywać – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Krzysztof Jonak, dyrektor Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Bardzo dużo czasu i wysiłków poświęcamy na to, aby dotrzeć do najlepszych pracowników. Z jednej strony nawiązujemy bardzo bliską współpracę z uczelniami i pomagamy w przygotowaniu procesów kształcenia tak, aby absolwenci byli lepiej przygotowani na rynek pracy. Z drugiej zatrudniamy studentów i studentki na stażach. Wielu absolwentów po zakończeniu stażu pozostaje później u nas na stałe.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Intela w Gdańsku zatrudnia aktualnie 1800 osób. Każdego dnia inżynierowie pracują nad rozwiązaniami, które zmieniają świat technologii.

– Ciekawym przykładem działań, które prowadzimy, jest współpraca z fundacją edukacyjną Perspektywy, z którą uruchomiliśmy program „Dziewczyny na politechniki”. Jeżeli spojrzymy na udział kobiet wśród studentów uczelni technicznych, jest on bardzo niski, rzędu 13 proc., podczas gdy około połowa użytkowników technologii to kobiety – mówi Jonak.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Gdańsku szuka głównie programistów, choć potrzebne są także osoby zajmujące się testowaniem nowych technologii. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu można poprawić wykryte usterki jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek. Ze względu na skalę działalności firma nie ogranicza rekrutacji do terenu Trójmiasta ani nawet Pomorza, lecz rozszerza ją na całą Polskę, a także poza jej granice.

– Uwzględniając to, że jest to jedno z większych centrów badawczo-rozwojowych Intela w Europie, poszukujemy bardzo dobrych kandydatów nie tylko w Polsce. Jesteśmy otwarci na studentów i pracowników zagranicznych – mówi dyrektor Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – W Gdańsku pracujemy nad całym spektrum różnego rodzaju rozwiązań, począwszy od technologii dla centrów danych, poprzez rozwiązania związane z komputerami osobistymi czy systemami głosowymi, skończywszy na rozwiązaniach do składowania danych.

Źródło: Newseria, stan z dnia 16 grudnia 2016 r.