Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 1 050 zł.

Jak podaje resort sprawiedliwości, do egzaminu komorniczego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 276 zdających. Pozytywny wynik uzyskały 193 osoby, co stanowi około 70 proc. ogółu zdających.

Największą zdawalność odnotowano w Gdańsku, gdzie egzamin zdało 34 spośród 39 zdających, tj. około 87 proc. Najmniejszy odsetek pozytywnych wyników odnotowano w Łodzi - tam zdało tylko 56 proc. kandydatów na komorników.