Dyrektor BPN-T dr Jolanta Koszelew powiedziała, że białostockie uczelnie mają potencjał naukowy, ale jest on rozproszony: każda uczelnia ma wydziały lepsze i gorsze. Wszystkie mają sporo nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, który można byłoby wykorzystywać w badaniach potrzebnych biznesowi. Wiele tego sprzętu kupione z funduszy UE. Koszelew mówiła do uczestników konferencji, że uczelnie powinny wypracować taką ofertę i przedstawić ją biznesowi.
 
Koszelew uważa także, że w mieście przydałaby się jedna, wspólna instytucja, która pomagałaby wdrażać i komercjalizować badania naukowe oraz nowatorskie pomysły. Dodała, że wiele podmiotów zgłasza się do Parku i pyta o możliwości wsparcia kapitałowego firmy, a pomysłów nie brakuje. Mówiła, że wiele firm korzysta z unijnych dotacji na rozwój.
 
BPN-T ma ruszyć w 2013 roku. Budowa Parku ma niewielkie opóźnienie. Wyłoniono już 13 firm, które ulokują się w inkubatorze technologicznym. Do końca 2012 roku trwa drugi nabór.
 
Wicedyrektor departamentu rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Joanna Podgórska powiedziała PAP, że jeżeli instytuty naukowe nie będą widziały swojego miejsca w takim Parku, współpraca się nie uda. Dlatego ważne, by - tak jak w Białymstoku - wyposażenie i profil Parku były dostosowane do oczekiwań miejscowego środowiska naukowo-badawczego. Dodała, że dobieranie lokatorów, innowacyjnych firm do konkretnego profilu Parku również jest potrzebne, aby transfer technologii był skuteczny.
 
Z danych przedstawionych PAP przez PARP wynika, że dzięki unijnym dotacjom z programu Rozwój Polski Wschodniej w pięciu regionach, które korzystają z tego programu, powstaje od podstaw lub jest rozbudowywanych 11 parków naukowo-technologicznych w: Elblągu, Lublinie, Świdniku, Mielcu, Suwałkach, Kielcach, Puławach, Rzeszowie, Olsztynie, Tarnobrzegu i Białymstoku.
 
Łączna wartość tych inwestycji to ponad 786,8 mln zł. Z UE pochodzi blisko 535 mln zł.
 
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest największym i najdroższym z tych przedsięwzięć. Wartość projektu to ponad 167,2 mln zł, z czego z UE pochodzi 118,9 mln zł. Jak poinformowała dyrektor Koszelew, na początku 2013 roku mają ruszyć przetargi na sprzedaż działek - łącznie 23 ha - pod inwestycje, które przygotowano dla inwestorów w ramach budowy Parku.
 
 Konferencję zorganizował Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.
 
BPN-T jest jedną z największych inwestycji realizowanych przez władze Białegostoku z dofinansowaniem UE.
PAP - Nauka w Polsce