Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 3. konkursów grantowych. Konkurs Maestro był skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne, pionierskie i odkrywcze badania. O granty Harmonia starali się naukowcy prowadzący badania we współpracy z przedstawicielami zagranicznych instytucji. Z kolei w Sonacie Bis mogli brać udział młodzi doktorzy, którzy chcą założyć zespół badawczy. W każdym z konkursów granty były przyznawane w 3. panelach: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; NZ – nauki o życiu; ST – nauki ścisłe i techniczne.

 Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego zdobyli w sumie 20 grantów. Po 4 granty trafiły na wydziały Chemii i Fizyki, 3 – na Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Nagrodzono najlepsze studenckie koła naukowe>>