Członkowie zespołów układających pytania nie będą mogli na posiedzeniach posiadać urządzeń umożliwiających nagrywanie i przekazywanie informacji. Możliwe to będzie jedynie w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą przewodniczącego - wzmianka na ten temat znajdzie się w protokole.
Nowe przepisy ograniczą również możliwość sporządzania notatek, podczas posiedzenia członek komisji będzie mógł zapisać informacje dotyczące pytań swojego autorstwa. W przerwach pomiędzy posiedzeniami dostęp do pytań będzie miał jedynie przewodniczący.
Dodatkowym zabezpieczeniem będzie wyposażenie osób układających pytania w komputery zabezpieczone przed nieuprawnionym przesyłaniem informacji.
Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy (Dz. U. poz. 1663).