Będzie łatwiej termomodernizować i remontować budynki

Samorząd terytorialny Środowisko

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa, przewiduje premie remontowe dla gmin. Na pieniądze na remonty mogą też liczyć osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie. Dodatkowe wsparcie przewidziano dla budynków z wielkiej płyty. Będą też korzyści w przypadku instalacji OZE.

24.01.2020

Aktywa państwowe i klimat nowymi działami administracji – zdecydował Sejm

Środowisko Administracja publiczna

Posłowie opowiedzieli się za zmianami w ustawie o działach administracji, która przewiduje kompetencje dla ministrów - klimatu i aktywów państwowych. Utworzenie nowych działów ma związek z dostosowaniem struktury administracji rządowej do nowych zadań. Akt trafi teraz do Senatu.

23.01.2020

Będzie pełnomocnik do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Powstanie nowy organ - pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, którym ma być sekretarz albo podsekretarz stanu w ministerstwie polityki regionalnej. Będzie współpracować z administracją rządową i samorządową w celu aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.

16.01.2020

Nowe prawo pozwoli na wymianę dowodu po kradzieży tożsamości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Od niedzieli we wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie można wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych do rejestru danych kontaktowych, co pozwoli urzędom na kontakty z obywatelami. Nowelizacja umożliwia też ubieganie się o nowy dokument z powodu kradzieży tożsamości.

11.01.2020

Posłowie za programem Kolej Plus

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym została przyjęta przez Sejm. Nowe przepisy mają zapobiegać degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Ustawa wpisuje się w rządowy program Kolej Plus.

09.01.2020

Nowe miasta w nowym roku

Samorząd terytorialny

Na mapie 1 stycznia 2020 roku pojawią się nowe miasta, kilka gmin zmieni też swoje granice. Nastąpią też zmiany w nazwach miejscowości. Wokół zmian granic narastają konflikty pomiędzy samorządami i ich mieszkańcami. Status miasta otrzymują: Klimontów, Lututów, Piątek i Czerwińsk nad Wisłą.

31.12.2019

Od 1 stycznia dużo zmian w prawie dla samorządu

Samorząd terytorialny

Możliwość tworzenia centrów usług społecznych, nowości i ułatwienia wprowadzone ustawą o informatyzacji, zakaz wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności, a także nowe miasta na mapie i zmiany nazw miejscowości – to niektóre ze zmian, które są związane z działaniem samorządów w 2020 roku.

30.12.2019

Obrót piecami tylko ekologicznymi, za kopciuchy będą kary

Samorząd terytorialny Środowisko

Znowelizowane Prawo ochrony środowiska zakazuje wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Naruszenie tych ograniczeń grozi dystrybutorom takich urządzeń karami od 10 tysięcy złotych do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku.

30.12.2019

Od nowego roku gminy mogą tworzyć centra usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Są obawy, że po powstaniu centrów usług społecznych pracę mogą stracić pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Wątpliwości związane są też z tym, że ośrodek utworzony dla kilku gmin utrudni dostęp dla części mieszkańców, bo będą mieli dalej. Zwolennicy podkreślają jednak, że nowe podmioty poprawią dostęp do usług społecznych i ich lepszą koordynację.

24.12.2019

Dopłaty do biletów ulgowych i zezwolenia na PKS z podpisem prezydenta

Samorząd terytorialny

Prezydent podpisał zmianę ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dzięki niej pasażerowie zachowają do końca 2020 roku ulgi u wszystkich przewoźników, bez względu na to, czy podpiszą oni umowę z samorządem. Przedłużony został też okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych.

23.12.2019

Fundusz termomodernizacji wesprze ochronę powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. Wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

17.12.2019

Nowe stanowiska w pomocy społecznej - zarobki minimum 2100 złotych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Organizator pomocy społecznej, organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej – to nowe stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych, które proponuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Od stycznia gminy mogą organizować centra usług społecznych.

16.12.2019

Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym uchwalone, dopłaty do ulg zostają

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma umożliwić dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki niej w przyszłym roku ważne będą też zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych.

13.12.2019

Rząd planuje nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami

Samorząd terytorialny

Kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne – to nowe rozwiązania zaproponowane przez Radę Ministrów dotyczące polityki rozwoju kraju. Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Rząd chce też odejścia od długookresowej strategii rozwoju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

10.12.2019

Rządowy program ma doprowadzić kolej do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Przyczynienie się do likwidowania wykluczeń komunikacyjnych dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej - to cel przyjętego we wtorek przez rząd Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. 

03.12.2019

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powołane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zarządzenie środkami z funduszy unijnych z budżetu polityki spójności - to m.in cele nowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W czwartek opublikowane zostało w dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów powołujące ten resort i przydzielające mu zadania.

21.11.2019

Premier podzielił działy między nowe ministerstwa

Administracja publiczna

Minister do spraw europejskich będzie koordynował relacje rządu z Unią Europejską, szef resortu aktywów państwa będzie nadzorował większość spółek należących do Skarbu Państwa, a dwaj ministrowie od środowiska mają między siebie podzielić zadania należące do działu administracji "środowisko". Takie podziału zadań dokonał premier w ogłoszonym 19 listopada rozporządzeniu.

19.11.2019

Zmiana ustawy usunie problem niezgodności danych w rejestrach państwowych

Administracja publiczna

Stworzenie podstaw do działania systemu rejestrów państwowych i obowiązek weryfikacji wprowadzonych danych ze zgromadzonymi w rejestrze PESEL - przewiduje ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Wprowadza też funkcjonowanie rejestru danych kontaktowych osób fizycznych i pozwala na pobranie e-odpisu aktu stanu cywilnego.

07.11.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski