Ustawa ma celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozszerza też uprawnienia nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz zapewnia wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności oraz przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej.

Czytaj też: Posłowie za programem Kolej Plus

Eliminacja wykluczeń komunikacyjnych

Ustawa ma na celu eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych, m.in. dzięki powstrzymaniu degradacji infrastruktury kolejowej. Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie też przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

Ograniczy się też likwidację linii kolejowych - będzie możliwa pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury. Samorządy województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa, otrzymają wsparcie, co poprawi komunikację na terenach pozbawionych dogodnych połączeń kolejowych.

Kilka segmentów Kolei Plus

Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów. Segment inwestycyjny ma polegać na doprowadzeniu kolei do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Komponent prawny to plan stworzenia przepisów umożliwiających stawanie się kolei bardziej przyjaznej pasażerowi.