Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił, że dzięki nowelizacji w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości, między innymi do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

 


Dodatkowe przepisy dla rozwoju kolei

Poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS) wskazywał, że projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadza dodatkowe instrumenty prawne, które przyczynią się do rozwoju infrastruktury kolejowej. "Jest to element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i wsparcia realizacji programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2028 roku" - dodał.

Celem nowelizacji jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Nowela ma również pozwolić na eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych. Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

Czytaj też: Za opóźnienie pociągu zwrot pieniędzy lub odszkodowanie

Wsparcie dla regionów

Nowe przepisy pozwolą na wsparcie samorządów województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa, co ma poprawić komunikację na terenach pozbawionych dogodnych połączeń kolejowych.

W nowelizacji zakłada się, że przewozy na styku województw będą mogły być wykonywane na odległość 30 km poza granicę województwa, a nie tylko do najbliższej stacji - jak to jest obecnie.

kkż, PAP