Ustawa ma na celu przesunięcie ustalonego ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 - dotychczasowego terminu wejścia w życie  części przepisów przejściowych ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym o rok, tj.  do dnia 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w ustawie przedłuży ulgi w biletach

Nowelizacja  wprowadza zmiany w art. art. 78 ust. 1, art. 79 ust. 1 i 2, art. 80, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 85 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiany te umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych, w przypadku których dotychczasowy termin przekazywania dopłat obowiązuje do końca 2019 r.

Czytaj też: Zmiany w prawie umożliwią dopłaty do ulgowych przejazdów PKS

Regulacja ta ma pozwolić na zachowanie przez pasażerów pełnego dostępu do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, niezależnie od podpisania przez nich umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z organizatorem publicznego transportu zbiorowego – jednostką samorządu terytorialnego.

Na mocy uchwalonych przepisów przedłużony został również okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych, realizowanych przez przewoźników komercyjnych do końca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.