Jak wynika z oceny skutków regulacji, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w poszczególnych częściach budżetowych ujęto dodatkowe środki na wynagrodzenia, które umożliwiają wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

 


Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

W projekcie rozporządzenia zmieniona zostanie Tabela D „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek” ujęta w załączniku Nr 1 „Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”.

Wdrożenie nowych proponowanych w tabeli minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zostanie sfinansowane z funduszu wynagrodzeń pracowników, do których ma zastosowanie Tabela D, którymi dysponują poszczególne urzędy administracji.

Przedział stawek minimalnych i maksymalnych

W projekcie stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego podwyższono w każdej kategorii zaszeregowania o 10 proc. w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., natomiast stawki maksymalne wynagrodzenia zasadniczego podwyższono w każdej kategorii zaszeregowania o 1 tys. zł w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Ma to, zgodnie z uzasadnieniem aktu, umożliwić pracodawcy elastyczne kształtowanie wynagrodzeń pracowników w ramach polityki kadrowo-finansowej.

Czytaj też: Potrzebne wyższe płace w budżetówce, bo już niedługo nie będzie komu pracować

Zaproponowane maksymalne stawki nie powodują automatycznych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych pracowników. W konsekwencji nowe minimalne i maksymalne stawki będą kształtować się od kwoty 924 zł do kwoty 3.820 zł w I kategorii i od kwoty 1.683 zł do kwoty 8.750 zł w XXI kategorii zaszeregowania.

Podwyższone stawki wynagrodzenia pracowników będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.