Jedną z poprawek, którą odrzucił Sejm, była  m.in. ta dotycząca wynagrodzeń dla nauczycieli, która przewiduje, że nauczyciele dostaną podwyżki od września br., ale z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jak wyliczyło Ministerstwo Finansów, kosztowałoby to tegoroczny budżet 1,7 mld zł.

Podwyżki dla nauczycieli do 30 września 2020 r. - Senat wprowadza poprawki>>

– Apelujemy do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek Senatu do tzw. ustawy okołobudżetowej. Senat przyjął naszą propozycję, aby tegoroczne podwyżki płac w wysokości 6 proc. były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. W ubiegłym tygodniu te nasze poprawki przyjął Senat, teraz zajmie się nimi Sejm. Wczoraj złożyliśmy we wszystkich Klubach Parlamentarnych odpowiednie pismo w tej sprawie, w którym zwracamy się o nieodrzucanie przyjętych przez Senat poprawek – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Sprawdź w LEX: Ilu uczniów powinien mieć nauczyciel pod opieką na zajęciach wychowania fizycznego na basenie?  >

 

Zwiększenie subwencji

Część poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2020 rok zyskała poparcie Sejmu. Jedna z nich dotyczy ustalania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty. Senat zaproponował, aby punktem wyjścia do ustalenia kwoty przeznaczonej na ten cel była nie kwota bazowa obowiązująca w 1 stycznia 2018 r., jak uchwalił Sejm, tylko kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2020 r.

Druga z poprawek, na które się zgodził Sejm dotyczy zwiększenia o 50 mln zł rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy celowej budżetu państwa.

 


Pensje wyższe o 6 proc.

Ustawa budżetowa 2020 wprowadzi dwie kwoty bazowe, które posłużą do wyliczenia pensji nauczycieli. Do pierwotnego projektu dodano rządową autopoprawkę zwiększającą kwotę bazową, która jest podstawą do wyliczenia średnich wynagrodzeń pedagogów. Od 1 września 2020 r. ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Przepisy o nauczycielskich dyscyplinarkach wkrótce mniej restrykcyjne>>

 

Początkowo - mimo zapowiedzi MEN - projekt ustawy budżetowej zupełnie nie wskazywał na to, że nauczyciele dostaną jakiekolwiek podwyżki, korygował po prostu niedociągnięcie z września 2019 r., kiedy to wynagrodzenia pedagogów podwyższono, ale bez korekty ustawy budżetowej.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeśli nie ma pewności, że otrzyma on umowę na kolejny rok szkolny? >

Po zmianie kwoty bazowej od września 2020 r. zwiększy się minimalne wynagrodzenie pedagogów wyniesie (brutto):

  •     nauczyciel stażysta - 2948 zł (wzrost o 167 zł);
  •     nauczyciel kontraktowy - 3033 zł (wzrost o  172 zł);
  •     nauczyciel mianowany - 3445 zł (wzrost o  195  zł);
  •     nauczyciel dyplomowany - 4046 zł (wzrost o 229 zł).

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel przebywający na urlopie uzupełniającym może sprawować obowiązki przy egzaminach maturalnych? >

 

Pensje powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem

Wkrótce być może Sejm zajmie się obywatelskim projektem, który zakłada powiązanie pensji pedagogów z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zwiększyłoby to znacząco wynagrodzenia pedagogów. Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył  12 lutego 2020 r. zawiadomienie o powołaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej, co pozwoli uruchomić procedurę zbiórki minimum 100 tys. podpisów pod projektem.

Sprawdź w LEX: Jakie składniki wliczane są do wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim?  >

- Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Chcemy wprowadzić ten mechanizm poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Dzisiaj dysproporcja pomiędzy zarobkami nauczycieli a sytuacją na rynku pracy jest coraz większa. Taka sytuacja obniża prestiż zawodu nauczyciela. Sprawia też, że nauczyciele rezygnują z pracy w szkole, bo rynek pracy oferuje wyższe wynagrodzenia. Dlatego proponujemy, aby wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowiły określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego - tłumaczą związkowcy.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły może zwolnić nauczycielkę przebywającą na świadczeniu rehabilitacyjnym ze względu na dużą absencję? >

Gdyby proponowane rozwiązania obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r.  wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile przeciętne wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale 2019 r., a wynagrodzenie zasadnicze stażysty – co najmniej 3599 zł. To – odpowiednio – ok. 1000 i 800 zł więcej niż obecnie.

Sprawdź w LEX: Jak należy prawidłowo dobrać nauczycieli do zwolnienia w zespole szkół? >