Ustawa budżetowa na 2020 rok została uchwalona przez Sejm 14 lutego. Więcej: Budżet państwa na 2020 rok bez deficytu przyjęty>>

Jak powiedział po tym spotkaniu wiceminister Michał Wójcik, rozdysponowanie obecnej transzy środków na podwyżkę o kolejne 450 zł oznacza, że w ciągu zaledwie jednego roku (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.) nastąpi wzrost wynagrodzeń pracowników sądów o 1100 zł w przeliczeniu na jeden etat.  
- Podwyższanie wynagrodzeń pracowników sądów od początku sprawowania urzędu stanowi priorytet dla Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. W rezultacie podjętych działań, w latach 2016-2020 wynagrodzenia pracowników sądów wzrosną łącznie o ok. 45 proc. Przeciętnie daje to wzrost wynagrodzenia o 1584 zł w przeliczeniu na 1 etat - podkreśla wiceminister.   

Czytaj: "Solidarność" chce zmian w ustawie o płacach pracowników sądów>>

Przedstawiciele Związków Zawodowych podczas spotkania w resorcie po raz kolejny opowiedzieli się za podziałem kwoty 450 zł podwyżki od 1 stycznia 2020 r. na takich samych zasadach, jak miało to miejsce od 1 października 2019 r. Ta zasada to 450 zł w przeliczeniu na jeden etat dla każdej jednostki sądownictwa, przy czym dla każdego pracownika sądu gwarantowana podwyżka w wysokości co najmniej 400 zł, a pozostałe 50 zł z przeznaczeniem na wyrównywanie ewentualnych dysproporcji.

 


W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu oraz zrzeszeni w ramach Forum Związków Zawodowych przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem”, oraz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów  Okręgu Piotrkowskiego.