Autorzy obywatelskiego projektu doczekali się odmrożenia go przez Sejm po dwóch latach. Wniosek  wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2017 r. Projekt noweli ustawy przewiduje przeznaczenie 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2021 r. Zapisy  przewidują, że w tym roku publiczne nakłady na ochronę zdrowia będą nie niższe niż 6,2 proc. PKB.

Wydatki mają być przeznaczone w częściach budżetowych innych niż: ubezpieczenia zdrowotne, koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy.

Fizjoterapeuci pominięci

Sprawozdawcą obywatelskiego projektu był Tomasz Dybek, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Argumentował podczas posiedzenia plenarnego w Sejmie, że jego grupa zawodowa została pominięta przy ubiegłorocznych  podwyżkach. Dostali je lekarze i pielęgniarki. Te ostatnie zarabiają 4,5-6 tys. zł brutto zaś fizjoterapeuci w szpitalach na etacie mogą liczyć na minimalną pensję. W związku z czym często pracują na dwa albo i trzy etaty. 

 

-My zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia co roku. Zwiększyliśmy liczbę przyjęć na studia medyczne o 20 proc. Zatrzymaliśmy emigrację zarobkową pielęgniarek. Pieniądze na podwyżki też zostały do szpitali przekazane w ubiegłym roku- mówiła wczoraj podczas posiedzenia plenarnego wiceminister zdrowia Józefa Szczurek- Żelazko.Fizjoterapeuci i diagności  laboratoryjni domagają się 1200 zł podwyżki na etat

Sprawdź w LEX:

Ile powinno wynosić najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto na stanowisku fizjoterapeuty wymagającym wyższego wykształcenia bez specjalizacji? >

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę? >

Czy fizjoterapeuta może być zatrudniony na stanowisku rehabilitanta?  >