Taką decyzję podjęły władze regionu na wniosek prezydentów obu miast, po zapoznaniu się z planami wykorzystania tej formy pomocy finansowej z UE. Marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak poinformowała, że Lubuskie jest jedynym regionem, w którym będą dwa osobne ZIT-y dla stolic województwa - Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.

"Początkowo pula środków miała wynieść 66,6 mln euro. Władze samorządowe obu stolic regionu zabiegały jednak o jej zwiększenie i tak też się stało" – wyjaśniła marszałek.

Pod koniec marca br. Zarząd Województwa Lubuskiego zadecydował o zwiększeniu funduszy dla miast i gmin wchodzących w skład tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Pieniądze podzielono zgodnie z kryterium ludnościowym. Po zmianach MOF Zielonej Góry otrzyma ponad 58,3 mln euro (54,25 proc całej kwoty na ZIT-y), a MOF Gorzowa Wlkp. niecałe 49,3 mln euro (45,75 proc.).

„Łączna kwota została zwiększona o 41 mln euro. Podzieliliśmy ją według tego samego klucza co wcześniej, czyli liczby ludności danego ośrodka miejskiego. Dla Zielonej Góry i jej obszaru funkcjonalnego przeznaczamy dodatkowe 22,2 mln euro, dla Gorzowa i jego obszaru – 18,8 mln euro. Mam nadzieję, że prezydenci jeszcze te pieniądze pomnożą, pozyskując środki unijne z innych źródeł” - powiedziała Polak.

W przypadku Zielonej Góry pieniądze z ZIT zostaną przeznaczone m.in. na poprawę efektywności energetycznej, transport publiczny czy rewitalizację zdegradowanych terenów.

Ponadto samorząd planuje zająć się terenami zielonymi i tzw. infrastrukturą społeczną. Zapowiada też działania uzupełniające projekty infrastrukturalne, głównie w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Za pieniądze w ramach ZIT Zielona Góra chce m.in. zrobić trasę aglomeracyjną, rozbudować hospicjum, zbudować hostel dla niepełnosprawnych, ścieżki rowerowe.

Główne obszary projektów w przypadku gorzowskiego ZIT są podobne. Władze miasta zapowiedziały, że fundusze te pozwolą m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę ścieżek rowerowych oraz infrastruktury komunikacji publicznej w gminach.

Gorzów planuje remont budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki, rewitalizację zabytkowej Willi Jahnego, hali targowej na potrzeby kulturalne. Wśród innych projektów władze Gorzowa wymieniają duże zadanie związane z utworzeniem Centrum Edukacji Zawodowej.

W skład zielonogórskiego MOF wchodzą: miasto Zielona Góra oraz gminy: Zielona Góra, Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów, Zabór; gorzowski MOF tworzą: miasto Gorzów Wlkp. i gminy Kłodawa, Santok, Deszczno i Bogdaniec. (PAP)