Głosowanie nad budżetem obywatelskim na 2018 rok odbędzie się w dniach 15-21 stycznia.

"Budżet obywatelski to jest nasza wspólna sprawa, naprawdę, nie mamy nic do ukrycia. Miała miejsce przykra sytuacja, która podważa wiarygodność do budżetu obywatelskiego, ale wspólnie chcemy z tej sytuacji wyjść z otwartą przyłbicą" - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Aleksandra Dulkiewicz.

Nieprawidłowości przy podaniu wyników budżetu obywatelskiego odkryli działacze Rowerowej Metropolii i zarazem autorzy jednego z projektów, który przegrał w głosowaniu. Po tym zgłoszeniu olsztyńska firma Implyweb odpowiedzialna za przygotowanie systemu wykorzystywanego podczas głosowania przyznała, że z powodu błędu w systemie komputerowym 26 proc. kart oddanych w głosowaniu była niekompletna. W wyniku błędu system nie zliczył wszystkich głosów oddanych przez 11 tys. 414 mieszkańców.

W listopadzie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na spotkaniu z kilkudziesięcioma przedstawicielami wnioskodawców projektów ogłosił, że w tej sytuacji odbędzie się dodatkowe głosowanie dla 11 tys. 414 mieszkańców. Zadeklarował też zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego z 14 do 16 mln zł.

Dulkiewicz wyjaśniła, że większa liczba osób (15 211), które będą mogły wziąć udział w styczniowym głosowaniu, obejmie nie tylko mieszkańców, których głosy zostały niewłaściwie policzone, ale też i tych, którzy świadomie lub nieświadomie nie skorzystały pierwotnie z wszystkich sześciu punktów (w sumie było oddać sześć punktów, jeden na projekt ogólnomiejski i pięć na dzielnicowe - PAP).

O możliwości ponownego oddania głosu mieszkańcy zostaną trzykrotnie powiadomieni smsem.

Jeszcze przed styczniowym głosowaniem w dniach 27–29 grudnia przedstawiciele urzędu miasta i nowo wybrana firma informatyczna Asseco Data Systems, wspólnie z wnioskodawcami, przetestują system elektroniczny.

Ponadto, między 8 a 14 stycznia zostanie przeprowadzona kampania informacyjna poświęcona dodatkowemu głosowaniu.

Dulkiewicz dodała, że zlecony zostanie audyt procesu liczenia głosów dokonany przez Implyweb, z którą miasto zerwało umowę. Nie wykluczyła, że audyt obejmie też pracowników magistratu - w ubiegły czwartek działacze Rowerowej Metropolii zarzucili bowiem urzędnikom, że urząd miejski na 2,5 miesiąca przed głosowaniem otrzymał od olsztyńskiej firmy system do głosowania i skutecznie go nie przetestował.

Zastępca prezydenta Gdańska zapowiedziała także wystąpienie o odszkodowanie od olsztyńskiej firmy po wyliczeniu szkód.

Dulkiewicz poinformowała też, że w styczniu 2018 r. zostanie powołany zespół składający się z niezależnych ekspertów z zakresu informatyki, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, którego zadaniem będzie opracowanie rekomendacji wymagań dla nowego systemu elektronicznego do głosowania nad budżetem obywatelskim 2019.

"Jeżeli takie dodatkowe głosowanie, jakie dziś urząd miasta zaproponował, nawet w rozszerzonej wersji zostanie zorganizowane, to z pełnym przekonaniem i całą świadomością moich słów powtarzam, że będzie to jawna manipulacja budżetem obywatelskim, łamiąca podstawy demokratycznego głosowania" - powiedział dziennikarzom Roger Jackowski z Rowerowej Metropolii.

Podkreślił, że nie ma zarządzenia prezydenta miasta, na podstawie którego miałoby się odbyć dodatkowe głosowanie. "Nie ma do tego podstawy prawnej. Naszym zdaniem, ta podstawa prawa nie może się pokazać z tego powodu, że dogłosowanie w głosowaniu to jest forma nieznana w demokracji i prawie, nie spełnia bowiem zasady równości siły głosów i równości szans projektów" - ocenił.

Jako rozwiązanie zaproponował powołanie zespołu złożonego z autorów projektów i władz miasta, który wypracuje "uczciwą metodę wyjścia z kryzysu".(PAP)