O wyborze partnerów do przedsięwzięcia ,,Projektujemy sektor publiczny!poinformowała PAP Aleksandra Czapla-Oslislo z zespołu projektu Design Silesia. Projekt funkcjonuje przy wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego.

Analiza metodą design thinking prowadzona będzie od marca do maja przyszłego roku. W każdej z wybranych instytucji przez trzy różne dni w kolejnych miesiącach pracować będzie kilkuosobowy interdyscyplinarny zespół, w którym znajdą się m.in. psycholog, socjolog, projektant i specjalista administracji publicznej.

Specjaliści przeanalizują pracę instytucji pod kątem kontaktu z klientami. Będą m.in. obserwować dostępność usług i efektywność organizacji pracy. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie zestawu rekomendacji zmian i usprawnień. Rezultatem ma być też przygotowanie case studies, czyli analizy przebadanych przypadków.

Przykładami mają być: Powiatowy Urząd Pracy w Żorach, który chce wypracować przyjazny model sprawnej obsługi klientów, Urząd Miasta Tychy, który planuje otworzyć Biuro Obsługi Inwestorów oraz należący do marszałka woj. śląskiego Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

Ośrodek to instytucja, o której mało kto przez lata słyszał. Niedawno zmienił się tam dyrektor, planują dużo zmian. To w przyszłości ma być placówka, która na wzór Narodowego Centrum Kultury ma spajać środowisko menedżerów kultury i osób z sektora kreatywnego. Zainteresowani działający w obszarze kultury mają tam otrzymywać wsparcie merytoryczne i finansowe na swoje projekty - wyjaśniła Czapla-Oslislo.

Nabór chętnych do udziału w analizie ogłoszono w listopadzie. Zgłosiło się kilkanaście instytucji; w ostatnich tygodniach trwały rozmowy kwalifikacyjne z przedstawicielami dziesięciu z nich. Wcześniej zespół Design Silesia wybrał członków ośmioosobowego zespołu, który będzie prowadził analizę. Jego pracę będą ciągle nadzorowali eksperci z walijskiego ośrodka Design Wales.

Design Wales to jedno z największych w Europie centrów wiedzy dotyczącej wsparcia designu i związanych z projektowaniem polityk na poziomie regionalnym i krajowym. Instytucja ta zajmuje się też programami dotyczącymi projektowania usług publicznych, do których zalicza się m.in. śląskie badanie.

Jak oceniają przedstawiciele Design Silesia, z ich dotychczasowej pracy widać, że projektowanie usług jest w Polsce czymś nowym i jeszcze nie do końca rozumianym, zwłaszcza w instytucjach publicznych.

Czasem musimy tłumaczyć, że nie chodzi o projektowanie przestrzeni. W sektorze prywatnym jest inaczej. Banki, operatorzy telekomunikacyjni czy dobre kawiarnie wiedzą, że tam, gdzie przychodzą klienci, trzeba usługę projektować - od panującego tam klimatu po sprzedawany produkt. W sektorze publicznym to nowość - wskazała Czapla-Oslislo.

Z drugiej strony, nabór wniosków pokazał, że w regionie działają instytucje otwarte na innowacje. Wśród kandydatów do projektu znalazły się m.in. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Instytucja Filmowa Silesia Film, stowarzyszenia pracujące z niepełnosprawnymi, urzędy miast i gmin (np. z Ornontowic) czy galeria i centrum kultury z Chorzowa.

,,Projektujemy sektor publiczny!to jedno z zadań projektu ,,Design Silesiarealizowanego od września ub. roku przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Partnerami Urzędu są miejscowa Akademia Sztuk Pięknych, Ars Cameralis Silesia Superioris, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Zamek Cieszyn. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.(PAP)

mtb/ jra/