Stowarzyszenie zostało utworzone przez: Bydgoszcz, powiat bydgoski wraz z gminami Koronowo, Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Sicienko, powiat nakielski z gminami Kcynia, Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, a także gminy Pruszcz, Rojewo, Barcin, Łabiszyn i Żnin.

Prezesem Metropolii Bydgoszcz został prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, wiceprezesami starosta bydgoski Wojciech Porzych, starosta nakielski Tomasz Miłowski i burmistrz Żnina Robert Luchowski.

"Deklarujemy wspólne zaangażowanie w proces budowania i umacniania obszaru metropolitalnego, jako najsilniejszego ośrodka w województwie kujawsko-pomorskim. W trackie spotkania założycielskiego już rozmawialiśmy o współpracy w zakresie m.in. gospodarki odpadami, komunikacji i transportu. Ma to być współpraca mająca na celu wspólne interesy, rozwiązywanie wspólnych problemów i lobbowanie" - powiedział Bruski.

Prezydent Bydgoszczy zaznaczył, że stowarzyszenie będzie otwarte na poszerzenie liczby członków.

Wójt gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski przyznał, że wcześniej z aprobatą patrzył na możliwość powstania związku metropolitalnego, a gdy to się nie udało spodobał mu się pomysł stowarzyszenia. "My ciążymy do Bydgoszczy. Myślę, że mieszkańcy mojej gminy będą bardzo zadowoleni z powstania stowarzyszenie" - mówił.

Zdaniem wójta Rojewa Rafała Żurowskiego powstanie stowarzyszenia jest szansą dla jego małej gminy, a liczy przede wszystkim na współpracę dotyczącą komunikacji publicznej i obniżenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na potrzeby współpracy w zakresie komunikacji wskazywali też wójt Białych Błot Maciej Kulpa i Osielska Wojciech Sypniewski, które bezpośrednio sąsiadują z Bydgoszczą. Mieszka w nich wiele osób, które przeprowadziły się z Bydgoszczy, ale ciągle pracują, uczą się czy robią zakupy w tym mieście.

Założyciele stowarzyszenia ustalili, że Bydgoszcz jako miasto na prawach powiatu będzie płacić roczną składkę w wysokości 1 zł od mieszkańca, a pozostali członkowie - po 50 gr. Na obszarze wchodzącym w skład Metropolii Bydgoszcz mieszka około 600 tys. osób.

Samorządy, które powołały stowarzyszenie, wcześniej zamierzały utworzyć związek metropolitalny w oparciu o ustawę z 9 października 2015 r., która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Na początku roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne i rady podjęły stosowne uchwały. Jednak w przewidzianym terminie do 30 kwietnia nie zostały wydane rozporządzenia do ustawy pozwalające na faktyczne powstanie związków metropolitalnych. Wówczas zrodził się pomysł postanie stowarzyszenia Metropolia Bydgoska. (PAP)