Na środowej sesji za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 12 radnych, 7 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Gorzowska rada liczy 25 radnych.

Oficjalnie stanowisko zgłosił pod obrady Konwent, ale przed sesją jego przygotowanie zapowiadali członkowie liczącego trzy osoby Klubu Radnych Nowoczesny Gorzów.

„Dostrzegamy olbrzymie zagrożenie dla demokracji, dla porządku prawnego i ten chaos prawny, który się wkrada w nasze życie codzienne także nam wszystkim zagraża. Moim zdaniem nie można milczeć w takim momencie, a organy samorządu terytorialnego są także uprawnione do wydawania stosownego stanowiska w tej sprawie. My zaproponowaliśmy to wysokiej radzie, rada się zgodziła swoją większością. Ja się z tego cieszę” - powiedział PAP adwokat, radny klubu Nowoczesny Gorzów Jerzy Wierchowicz.

„Rada Miasta Gorzowa Wlkp. oświadcza, iż podejmując uchwały będzie stosować się do orzeczeń TK, także gdy nie zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej +Monitor Polski+” oraz, że art. 190 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje, że orzeczenia TK są ostateczne i powszechnie obowiązujące" - czytamy w stanowisku.

„Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zwraca się z apelem do wszystkich organów władzy państwowej i samorządowej w naszym kraju o poszanowanie zapisów Konstytucji, tak przy stanowieniu, jak i stosowaniu prawa” - podkreślono.

Radny PiS Sebastian Pieńkowski ocenił stanowisko Rady jako "farsę". "Zobaczcie jak to jest wrzucane. Stanowisko, nie wiadomo w jakiej sprawie. Połowa radnych dostała informację przed głosowaniem, a niektórzy w trakcie. Jeżeli potwierdzi się to co słyszę, że mecenasi w Radzie za tym głosowali, czy złożyli ten wniosek - jest to kuriozum prawne. Porządek konstytucyjny w Polsce narusza Trybunał i przykładają do tego ręce prawnicy, którzy są w Radzie Miasta. Ciężko to komentować. Po prostu absurd” - powiedział PAP Pieńkowski.

Stanowisko Rady Miasta Gorzowa Wlkp. to kolejna decyzja samorządów dotycząca respektowania orzeczeń TK bez względu na ich formalne opublikowanie. Jako pierwsi uchwałę w tej sprawie w zeszłą środę przyjęli radni Łodzi, a po nich stanowiska przyjęli w czwartek radni Warszawy i we wtorek - radni Poznania, w środę sejmik woj. lubelskiego a także Rada Miasta Bydgoszczy.

9 marca TK uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS - wprowadzająca m.in. nowe zasady orzekania w pełnym składzie oraz wyznaczania terminów rozpatrywania spraw - narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany. Mimo to TK wydaje kolejne wyroki, choć przedstawiciele władz mówią, że TK powinien orzekać zgodnie z grudniową nowelą.

Obecnie nad propozycjami rozwiązania sporu wokół TK pracuje zespół ekspertów powołany w następstwie wydanej w marcu przez Komisję Wenecką opinii ws. zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. W opinii tej, podkreślono m.in., że "osłabianie efektywności Trybunału podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa" w Polsce.

Premier Beata Szydło przekazała opinię Komisji Weneckiej do parlamentu, by tam wszystkie siły polityczne wypracowały na jej podstawie rozwiązanie kompromisowe, a marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał w tej sprawie zespół ekspertów. (PAP)

mmd/ par/