CBA ujawniło, że prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pieniężnie pełnił jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach w Górowie Iławieckim i Pieniężnie i posiadał również w dwóch spółkach więcej niż 10 proc. udziałów. Było to złamanie przepisów ustawy antykorupcyjnej.

Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo powiedział PAP, że "z przykrością wielką, ale odwoła prezesa". "To bardzo dobry pracownik, firma pod jego kierownictwem osiąga znakomite wyniki. Skoro jednak prawo zabrania działań, jakie on podejmował, choć wiem, że nie były one celowe, to nie mam wyjścia, będę musiał go odwołać" - powiedział PAP Kiejdo.

Rzecznik CBA w przesłanym PAP komunikacie przypomniał, że ustawa antykorupcyjna zabrania łączenia stanowisk publicznych z byciem m.in. członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, czy zatrudnienia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. (PAP)