Lawinowo wrasta liczba zawiadomień dotyczących dłużników alimentacyjnych. W 2017 roku wpłynęło ich do prokuratur 50 tys., a tylko do połowy października tego roku ponad 113 tysięcy - ustaliło Prawo.pl. Rok 2018 może być też rekordowy jeśli chodzi o liczbę skazań - tylko w pierwszej połowie było ich blisko 17 tys.
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przygotowania zadań i testów na egzaminy są informacją publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie podzielił argumentacji komisji, że to procedura wewnętrzna.
31.10.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Zmienią się zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Domowe finanse Budownictwo Nieruchomości
Krótsze i jednoznacznie określone terminy przedawnienia roszczeń oraz na przystąpienie przez współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców do postępowania, gdy nie został zrealizowany cel publiczny - takie zmiany ma wprowadzić nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami, nad którą prace kończy właśnie rząd.
Jolanta Ojczyk
31.10.2018
Domowe finanse Budownictwo Nieruchomości
Samochód po kolizji wymagał naprawy. Właściciel odpłatnie wynajął więc auto zastępcze i pozwał ubezpieczyciela sprawcy kolizji o zwrotu tego wydatku. Powództwo było w całości zasadne, ponieważ ubezpieczyciel nie udowodnił, że powód mógł nieodpłatnie korzystać z innych samochodów zarejestrowanych na swoje nazwisko - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.
Aleksandra Partyk
31.10.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Powołanie rzecznika praw pasażerów – podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.
Krzysztof Sobczak
30.10.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Przegląd samochodu po terminie wciąż kosztuje dokładnie tyle samo, ile przegląd auta w terminie. Choć w 2018 roku rząd planował, że za badanie techniczne wykonane 45 dni po terminie opłata ma być o połowę wyższa, to Sejm ich nie uchwalił.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Prawo gospodarcze
Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do opublikowanych utworów drukowanych - to cel przyjętego we wtorek projektu zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
Krzysztof Sobczak
30.10.2018
Prawo cywilne
Dzieci urodzone w USA przez matkę zastępczą, w związku dwóch mężczyzn - w tym obywatela Polski - mają również prawo do polskiego obywatelstwa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Powołał się przy tym na dobro dziecka. Zaznaczył, że nie może być ono dyskryminowane ani ze względu na sposób przyjścia na świat, ani status rodziców.
Patrycja Rojek-Socha
30.10.2018
Prawo rodzinne
UOKiK chce ustalić jacy pośrednicy byli najbardziej zaangażowani w sprzedaż konsumentom obligacji GetBack. W zainteresowaniu urzędu pozostają: Idea Bank, Polski Dom Maklerski, Mercurius Financial Advisors i Noble Securities.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Rynek i konsument
Dziś w UOKiK odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK z domami maklerskimi oraz bankami oferującymi i sprzedającymi obligacje korporacyjne GetBack. Omówiono na nim sposób komunikowania się z obligatariuszami i zarządzania ich skargami.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Rynek i konsument
Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2018
Prawo cywilne Administracja publiczna

Dostęp do adwokata w Polsce wciąż ułomny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Osoba zatrzymana powinna mieć od samego początku dostęp do adwokata, bo to zapobiega nadużyciom służb - podnoszą prawnicy. Tymczasem - jak oceniają - polskie przepisy nadal odbiegają od międzynarodowych standardów.
Patrycja Rojek-Socha
30.10.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Od nowej kadencji obrady rad gmin, powiatów i sejmików województw - będą nagrywane i transmitowane na żywo. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak kto głosował.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.10.2018
Samorząd terytorialny
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby uznał, że prewencyjne zatrzymanie na siedem godzin kibiców piłkarskich przed meczem, dla zapobieżenia chuligańskim zamieszkom, nie stanowiło naruszenia podstawowego prawa do wolności i bezpieczeństwa.
Katarzyna Warecka
30.10.2018
Policja
Jeśli pacjent jest leczony na chirurgii, ale ma inne choroby i powinien być jeszcze diagnozowany na oddziale internistycznym, to szpital nie przeniesie go od razu na internę, ale wypisze do domu i... przyjmie po 14 dniach. Musi tak zrobić, bo inaczej nie dostanie pieniędzy za leczenie na obu oddziałach. Dyrektorzy szpitali wskazują, że absurdalne jest uzależnianie wypłaty szpitalowi środków od zachowania dwutygodniowego odstępu między hospitalizacjami, jeśli oddziały są w jednym szpitalu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Specjalistyczny kurs dla kilkudziesięciu sędziów dotyczy orzekania w sprawach o przekazanie dzieci za granicę. Ma związek z ustawą, która obowiązuje od końca sierpnia. Zgodnie z nią, sprawy te mają trafiać do wyspecjalizowanych sędziów
Patrycja Rojek-Socha
30.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Żeby ludzie mieli szanse w sporach z bankami, wszyscy prawnicy muszą się szkolić w prawie europejskim. To ono jest kluczem do rozwiązania sprawy kredytów „frankowych”. Sądy zmieniają powoli swoje podejście, ale w sposób niejednolity.
Jolanta Ojczyk
29.10.2018
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Batalia o zmianę nazw ulic w Warszawie trwa. W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wojewoda mazowiecki miał rację, stwierdzając nieważność uchwały Rady Miasta o zmianie nazwy Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2018
Samorząd terytorialny
Rzecznik prezydenta poinformował, że Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada dniem...
Agnieszka Matłacz
29.10.2018
Prawo pracy
Grupa senatorów PiS wniosła do senatu projekt zmiany Konstytucji, zwiększający od następnej kadencji liczbę senatorów ze 100 do 102. Senat miałby być powiększony o dwóch przedstawicieli Polonii.
Krzysztof Sobczak
29.10.2018
Jakąkolwiek zmianę zakresu oferowanych polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, także zmianę funduszu, będzie musiało poprzedzić badanie potrzeb klienta. Tak wynika z najnowszego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.
Jolanta Ojczyk
29.10.2018
Domowe finanse Finanse
Aż 615 wystawców zaprezentowało w tym roku swoje nowe publikacje na Międzynarodowych Targach...
Krzysztof Sobczak
28.10.2018
Widelec służy do jedzenia, a nie wydłubania oka, chociaż można nim to zrobić - tak prof. Jerzy...
Krzysztof Sobczak
28.10.2018
Prawo karne
Po wielu latach zabiegów o uchwalenie ustawy o jednolitej cenie książki branża wydawnicza straciła już na to nadzieję. Podczas trwających właśnie w Krakowie 22. Międzynarodowych Targów Książki pojawiła się idea stworzenia jakiejś branżowej samoregulacji w tym zakresie
Krzysztof Sobczak
27.10.2018
Prawo gospodarcze
Senat nie zaakceptował w piątek Agnieszki Dudzinskiej na Rzecznika Praw Dziecka. To już druga...
27.10.2018
Szkoła i uczeń
Posiadacz ogrodu nie może wnosić o ściganie zniszczenia czy uszkodzenia cudzego ogrodu warzywnego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.10.2018
Prawo cywilne
Internet nie zapomina, w sieci nic nie ginie! Czy na pewno? Odkąd jest RODO można skorzystać z...
Piotr Stankiewicz
27.10.2018
RODO
Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku badania technicznego, gdy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody godzi w zasady współżycia społecznego. Sam brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym, nie jest równoznaczny z tym, że pojazd jest niesprawny, a tym bardziej nie może być kwalifikowany jako przyczyna szkody
Grzegorz Prigan
27.10.2018
Prawo cywilne Finanse
Nie można wymagać od pasażera, aby wysiadając z pociągu za każdym razem sprawdzał czy wysunęły się...
Robert Horbaczewski
27.10.2018
Prawo cywilne
Kary cielesne, w tym także klapsy nie są skuteczną metodą wychowawczą - wynika z badań. Dzieci, które ich doświadczają mają niską samoocenę, częściej stosują przemoc, a jako dorośli ... częściej wrogie postawy wobec świata. Efekt? Są łatwym narybkiem dla grup nacjonalistycznych, a nawet terrorystycznych
Patrycja Rojek-Socha
27.10.2018
Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski