Prawo.pl
Niezapięcie pasów przyczyniło się do śmierci osiemnastoletniej pasażerki samochodu. Młody wiek sam w sobie nie może być jednak okolicznością usprawiedliwiającą zlekceważenie reguł bezpieczeństwa - orzekł Sąd Okręgowy w Elblągu i ustalił jej przyczynienie na poziomie 50 procent.
Marek Sondej
26.09.2020
Prawo cywilne
Związki nieformalne, których jest w Polsce coraz więcej, nadal napotykają problemy w różnych sytuacjach życiowych. Gdy sformalizowani rodzice i małżonkowie z mocy ustawy mają zagwarantowane różne świadczenia i dokumenty, to wolne związki muszą występować z dodatkowymi wnioskami i żądaniami do urzędów, do notariuszy i do sądów. A prawo nie nadąża za życiem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2020
Prawo rodzinne
Odciski palców w dowodach osobistych wzmocnią ich bezpieczeństwo, ale utrudnią życie obywatelom. Nie zawsze da się wyrobić ten dokument w najbliższym urzędzie, bo wbrew zasadzie odmiejscowienia zadań – ich liczba ma zostać drastycznie ograniczona. Nawał pracy grozi też tym gminom, które zostaną wyznaczone do załatwiania tych formalności
Katarzyna Kubicka-Żach
26.09.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Odmowy realizacji europejskich nakazów aresztowania to bardzo niebezpieczny trend, który może prowadzić do marginalizacji tej pożytecznej instytucji. A jeśli podstawą do takich decyzji ma być brak zaufania do sądów w innym państwie, to musi on opierać się na solidnych podstawach - twierdzi prof. Teresa Gardocka z Uniwersytetu SWPS.
Krzysztof Sobczak
26.09.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Od środy zakaz lotów do 29 krajów

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Wrócić mają między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen, a zakazami zostanie objętych 29 krajów - przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który w piątek 25 września został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września – 13 października.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Niejasne reguły wyborcze, wprowadzane tuż przed głosowaniem zmiany w prawie, udział urzędników w kampanii po stronie jednego z kandydatów i nieobiektywne, a nawet stronnicze media państwowe - takie m.in. zarzuty postawiła misja Organizacji Bezpieczenstwa i Współpracy w Europie w stosunku do tegorocznych wyborów prezydenckich w Polsce.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Wybory
Dla zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady wystarczy dodanie napisów do nagrania. Wybór tłumacza języka migowego traktowany jest jako alternatywny sposób dostępu do elementu strony internetowej. Nie ma też konieczności zapewniania dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom z obrad – odpowiada ekspert na pytanie.
Karciarz Mateusz
25.09.2020
Samorząd terytorialny
Minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Mają dotyczyć m.in. spotkań międzyludzkich – poinformował w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. I zapowiedział, że szczegóły zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Do 21 z 11 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z epidemią koronawirusa. W czerwonej strefie znalazły się dwa powiaty: głubczycki (Opolskie) i kartuski (Pomorskie), które tydzień temu były w strefie żółtej. Resort zdrowia zapowiada, że w przyszłym tygodniu minister zdecyduje o nowych obostrzeniach w strefach.
Katarzyna Nowosielska Katarzyna Kubicka-Żach
25.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Brakuje pojazdów do przewożenia pacjentów z kronawirusem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Opublikowano wytyczne dla lekarzy rodzinnych i pacjentów wskazujące jak postępować, gdy zaistnieje podejrzenie zachorowania na COVID-19. Wskazują, że jeśli pacjent jest niesamodzielny na test powinna dowieźć go karetka "wymazówka". Kłopot w tym, że w wielu województwach brakuje tych pojazów.
Katarzyna Nowosielska
25.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
E-rozprawy miały co do zasady "wyciągnąć" sądy z covidowej zapaści. W sprawach cywilnych - choć z problemami - są stosowane, gorzej w sprawach karnych. Sądom, które są chętne do procedowania online, rzucane są kłody pod nogi - począwszy od braków technicznych, po brak jednolitych wytycznych jak je przygotować i przeprowadzać, by oskarżony miały zapewnione swoje konstytucyjne prawa.
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Czy karty praw rodziny można wrzucać do jednego worka z uchwałami o strefach wolnych od LGBT? Wspierają rodziny, są "pro", nie ma w nich mowy o LGBT – mówią samorządowcy. Wprost nie ma, bo są sprytnie pisane, to „cwaniactwo legislacyjne”, a samorząd nie ma prawa określać, co jest rodziną – mówią przeciwnicy. A chodzi o pieniądze, których mogą nie dostać samorządy.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.09.2020
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Rzecznik Finansowy złożył do sądu pozew w imieniu klienta, któremu bank BNP Paribas odmówił zwrotu pieniędzy utraconych w wyniku nieautoryzowanej transakcji. Chodzi o 140 tysięcy złotych. To pierwszy pozew Rzecznika w tego typu sprawie.
Jolanta Ojczyk
24.09.2020
Finanse
Jest nowy wielkopolski kurator oświaty. To były senator PiS, znany m.in. w ostrych wypowiedzi na temat mniejszości seksualnych.  Tymczasem nauczyciel z Krakowa Maciej Miłkowski pisze do małopolskiej kurator: „Apeluję o włączenie się w walkę w obronie prześladowanych mniejszości”.
Beata Igielska
24.09.2020
Szkoła i uczeń
Powierzenie Prezesowi UOKiK dotychczas wykonywanych przez Rzecznika Finansowego zadań osłabi pozycję konsumentów na rynku finansowym, wzmocni banki i ubezpieczycieli, a także doprowadzi do konfliktu interesów samego prezesa UOKiK. Dlatego Mariusz Golecki w swoim stanowisku postuluje zaniechanie prac nad projektem likwidacji funkcji, którą piastuje.
Jolanta Ojczyk
24.09.2020
Koszty produkcji homofobicznego programu "Inwazja" stanowią informację publiczną, a spółka jaką jest TVP nie wykazała, że to jest obiektywna wartość gospodarcza w kontekście konkurencji rynkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dodał, że TVP powinna wykazać, że inne stacje konkurencyjne są też zainteresowane produkcją tego typu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2020
Prawo gospodarcze
W przyszłą środę, 30 września, odbędzie się akcja ostrzegawcza pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie ona polegała na wyłączeniu komputerów od godz. 10 do 10.20. Urzędnicy nie zgadzają się m.in. na zamrożenie płac w sferze budżetowej i redukcję zatrudnienia.
Krzysztof Koślicki
24.09.2020
Ordynacja Administracja publiczna
W poniedziałek 28 września rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. Wydarzenie organizowane jest po raz piąty przez Fundację Otwarte Forum, w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej “Napisz Testament”. Eksperci doradzą jak przygotować taki dokument i jakie warunki musi on spełniać.
Krzysztof Sobczak
24.09.2020
Prawo cywilne
Obywatel nie zgadzający się z zawartością archiwów Instytutu Pamięci Narodowej nie ma prawa do bycia zapomnianym w rozumieniu RODO, ale do sprostowania - tak. Możemy chronić dobra osobiste w ramach ogólnego prawa do prywatności i dóbr osobistych wynikających z kodeksu cywilnego, gdzie mamy roszczenia o zaprzestanie naruszeń - uważa dr Mirosław Gumularz,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2020
Prawo cywilne Prawnicy RODO
Unikanie kontaktu z pracodawcą przez pracownika, który spodziewa się niekorzystnych decyzji, np. dyscyplinarki, niewiele mu pomoże. Pracodawca może wysłać mu ją choćby na prywatny mail, który wcześniej wykorzystywał do bieżących kontaktów, albo za pośrednictwem WhatsApp, czyli mobilnej aplikacji dla smartfonów.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2020
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Kolejne przepisy o maseczkach mają coraz więcej wyjątków, a więc egzekwowanie ich restrykcyjnego przestrzegania jest coraz trudniejsze - sygnalizuje Komenda Główna Policji. I informuje, że w przypadku braku maseczki w miejscu publicznym „podjęcie działań wobec określonej osoby jest decyzją policjanta”.
Krzysztof Sobczak
23.09.2020
Policja Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zasada "obowiązkowej solidarności" państw członkowskich oraz nacisk na deportacje - takie m.in. propozycje zmian w prawie dotyczącym migracji oraz unijnego systemu azylowego proponuje Komisja Europejska. Nielegalni migranci mają być odsyłani w ciągu 12 tygodni, a w rozwiązywaniu problemu mają uczestniczyć wszystkie państwa.
Krzysztof Sobczak
23.09.2020
Prawo unijne
Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.09.2020
Administracja publiczna
Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu prejudycjalnym uznał, że prawo krajowe wprowadzające wymóg uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem mieszkania klientom zatrzymującym się przejazdem bez zameldowania, jest zgodne z prawem UE. Zdaniem TSUE uzasadnieniem jest przeciwdziałanie problemowi niedoboru mieszkań na wynajem długoterminowy.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.09.2020
Samorząd terytorialny Prawo unijne
23,6 mln zł dla Santander Bank, 10,5 mln zł dla Millennium i 6,6 mln zł dla BNP Paribas - takie kary nałożył prezes UOKiK za stosowanie niedozwolonych klauzul dotyczących zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego.
Jolanta Ojczyk
23.09.2020
Rynek i konsument Kredyty frankowe
Cofnięcie oświadczenia o uznaniu powództwa, aż do zakończenia postępowania odwoławczego jest dopuszczalne. Nie wystarczy jednak tylko przejawić zmianę stanowiska. Okoliczności, które do tego doprowadziły należy bowiem przynajmniej uprawdopodobnić orzekł Sąd Okręgowy w Słupsku.
Marek Sondej
23.09.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli przyczyną nieterminowej realizacji umowy będą okoliczności związane wprost z koronawirusem, trwającą pandemią, czy ogłoszonym lockdown’em, wówczas dłużnik może uchylić się od zapłaty kary umownej. Wszystko zależy jednak od okoliczności danego przypadku - wskazuje adwokat Wojciech Wróbel.
Aleksandra Partyk
23.09.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek tzw. drugą tarczę antykryzysową dla turystyki - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa przewiduje wsparcie dla firm turystycznych, a także reguluje m.in. kwestię zwrotów pieniędzy za opłacone i nieodbyte z powodu koronawirusa wycieczki.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
W sytuacji blokowania miejsca parkingowego przez wrak samochodu należącego do jednego z właścicieli lokali, istnieje możliwość odholowania takiego pojazdu na specjalny przeznaczony do tego parking. Wspólnota musi jednakże liczyć się z tym, iż nastąpi to tymczasowo na jej koszt.
Artur Ratajszczak
22.09.2020
Samorząd terytorialny
Na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę skazał sąd w Ostrołęce kobietę, która będąc zarażona kornawirusem wyszła z domu i poszła do pobliskiego sklepu. Sąd zaliczył jej trwający 61 dni okres tymczasowego aresztowania.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo