DLA Piper z certyfikatem Great Place to Work

Wymiar sprawiedliwości

18 kwietnia 2023 – DLA Piper otrzymała prestiżowy tytuł Great Place to Work. Certyfikat przyznaje jedna z najbardziej doświadczonych i uznanych organizacji oceniających najlepszych pracodawców na świecie. Warunkiem przyznania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w badaniu ankietowym wśród pracowników firmy.

18.04.2023

SN: Prokurator Parchimowicz uniewinniony, bo nie miał czasu nadać biegu sprawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Siedem lat trwała sprawa przeciwko prokuratorowi Parchimowiczowi w sprawie kary porządkowej za nienadanie biegu sprawie. Okoliczności wskazują jednak, że nie ma tu winy prokuratora. Czas pracy prokuratora w 2016 roku nie pozwolił mu na zajęcie się sprawą. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej dodał, że nie doszło do rażącego i oczywistego niedopełnienia obowiązków.

18.04.2023

TSUE: Ryzyko zagrożenia zdrowia może wstrzymać europejski nakaz aresztowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jeżeli przekazanie ciężko chorej osoby może wiązać się dla niej z ryzykiem nieludzkiego lub poniżającego traktowania, którego to ryzyka nie można w rozsądnym terminie wykluczyć, wykonujący nakaz aresztowania organ nie może go wykonać - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodał jednak, że trzeba to sprawdzić i rozmawiać o innym terminie przekazania.

18.04.2023

Sąd: Nie było podstaw do zamrożenia wynagrodzeń prokuratorów w 2022 r.

Wymiar sprawiedliwości

Zasadą konstytucyjną jest pewność praw, która gwarantuje również ochronę praw słusznie nabytych. Prokurator to obywatel, skoro więc jego wynagrodzenie ma być wyliczane na podstawie Prawa o prokuraturze, to przepisy te powinny być stosowane, a odstępstwa następować tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - ocenił Włocławski sąd, uwzględniając w całości powództwo jednego z prokuratorów. Uznał przy tym, że rząd nie miał podstaw "zamrażać" płac m.in. prokuratorom - ani w 2022, ani w 2023 roku.

18.04.2023

RPO nie widzi sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a NSA ws. powołań sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Od strony prawnej nie zaistniał spór kompetencyjny pomiędzy Prezydentem RP a Naczelnym Sądem Administracyjnym. W związku z tym sprawa wniosku prezydenta dotycząca takiego sporu kompetencyjnego powinna zostać umorzona przez TK - uważa RPO. Prezydent ma wątpliwość, czy Konstytucja pozwala na kontrolowanie przez NSA powołań sędziów, jego zdaniem tak nie jest.

17.04.2023

Gdzie prawo nie może, tam komisja śledcza pomoże

Wymiar sprawiedliwości

Komisja do spraw badania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski ma być "batem" na tych, którzy wpływom ulegli, i to skuteczniejszym niż sąd. Będzie mogła cofnąć funkcjonariuszowi publicznemu poświadczenia bezpieczeństwa, ale także zakazać pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet na 10 lat. Świadkowi, który nie będzie chciał z nią współpracować, grozić będzie nawet kilkadziesiąt tys. złotych grzywny.

17.04.2023

Iustitia poszerza szeregi o asesorów

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przyjęło uchwałę o zmianach w swoim statucie. Chodzi o to, by jego członkami mogli być także asesorzy sądowi. Wskazano również, że asesor traci takie członkostwo w sytuacji, gdy utraci swój status i nie zostanie powołany do pełnienia urzędu sędziego.

17.04.2023

Prof. Wiliński: Niesłuszne skazania skutkiem nadużywania uprawnień przez sąd lub prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.

17.04.2023

Warto wnioskować o wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego, ale to nadal loteria

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sądy są podzielone, jeśli chodzi o udzielanie zabezpieczenia w sprawach frankowych, czyli inaczej wstrzymanie spłat kolejnych rat. Podejmują takie decyzje niemal wyłącznie w sytuacji, gdy to kredytobiorcy spłacili tzw. kapitał kredytu, choć takie podejście jest krytykowane przez pełnomocników. Z drugiej strony spłata kapitału nie gwarantuje otrzymania sądowego zabezpieczenia.

17.04.2023

Iustitia: Nowoczesne sądownictwo pod nadzorem sędziów i zreformowanej KRS

Wymiar sprawiedliwości

Przywrócenie praworządności w Polsce, odejście od nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi na rzecz zreformowanej KRS i samorządu sędziowskiego, unowocześnienie wymiaru sprawiedliwości i wprowadzenia jednolitego stanowiska sędziego - to główne priorytety wskazane w uchwale programowej XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie.

16.04.2023

Polski rząd wprowadza "niemiecki" model odbierania dzieci

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Po latach krytyki procedury i praktyki związanej z przejmowaniem przez organy pomocy społecznej dzieci z rodzin i środowisk, w których ich bezpieczeństwo jest zagrożone w takich krajach jak Niemcy, Norwegia czy Holandia, także po wywoływaniu wielu napięć dyplomatycznych na tym tle, polski rząd przygotował zmiany w prawie, które przewidują dokładnie takie standardy.

16.04.2023

Kees Sterk honorowym członkiem Iustitii

Wymiar sprawiedliwości

Kees Sterk, były przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa został honorowym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Decyzja zapadła podczas XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów. Prof. Krystian Markiewicz, prezes Iustitii podkreślał, że ta uchwała o uhonorowaniu przyjaciela polskich sędziów wzmacnia rządy prawa w Polsce i Europie.

15.04.2023

Iustitia chce zdecydowanej reakcji KE w sprawie obecnej KRS

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, podczas trwającego XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów podjęło uchwałę, w której wzywa Komisję Europejską do wszczęcia postępowania przeciwnaruszeniowego wobec Polski w związku z obecną Krajową Radą Sądownictwa. Jak wyjaśniał prof. Krystian Markiewicz, sędzia, prezes Iustitii, chodzi o zagwarantowanie, by w Polsce sąd ustanawiany był na podstawie prawa.

15.04.2023

Immunitet od przeprosin dla zamożnych - wystarczy 15 tys. zł

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kowalski ma opublikować przeprosiny, a nie chce tego zrobić? Od 15 kwietnia sąd w takiej sytuacji może jedynie zastosować grzywnę, i to nie wyższą niż 15 tys. zł, oraz nakazać mu publikację przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przepisy - co ważne - działają z mocą wsteczną. W ocenie prawników uderzą w pokrzywdzonych i mogą zachęcać do naruszania dóbr osobistych.

15.04.2023

Prof. Adamus: Prospołeczna uchwała SN może skutkować inflacją hipoteki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego dotycząca hipoteki to bardzo prospołeczne spojrzenie tego sądu na problem zadłużenia osoby fizycznej i udzielonego zabezpieczenia. Dzięki temu orzeczeniu grozi nam jednak spora inflacja hipoteki. W następstwie upadłości konsumenckiej wygaśnie bowiem hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, co budzi kontrowersje. Pisze o tym prof. Rafał Adamus.

15.04.2023

Resort sprawiedliwości będzie miał akademię finansowaną z pieniędzy dla ofiar przestępstw

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ma zmienić nazwę na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. W istocie jest to przekształcenie bez przekazania mienia, praw i obowiązków czy zmiany statusu pracowników, studentów organów dotychczasowej uczelni nowej uczelni – wskazują legislatorzy. Szkoła ta od lat korzysta z Funduszu Wymiaru Sprawiedliwości, który przeznaczony jest na badania naukowe.

14.04.2023

Sędzia Markiewicz: Neosędziowie muszą odejść, to podstawa naprawy wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zapanowanie nad obecnym chaosem w polskim wymiarze sprawiedliwości wymaga jasnych i prostych regulacji i to od razu. Trzeba zbudować praworządne i nowoczesne sądownictwo. Przede wszystkim konieczny jest powrót do sytuacji sprzed wyboru neosedziów. Luki kadrowe oczywiście się pojawią, można jednak je „załatać” delegacjami sędziów. Bez tego nie ma mowy o ochronie praw obywateli - mówi prof. Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

14.04.2023

SN: Skazany wpadł w pułapkę terminów procesowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanemu nie doręczono odpisu wyroku. Nie wniósł on więc o uzasadnienie. A tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i utrzymał w mocy zarządzenie o nieprzyjęciu kasacji.

14.04.2023

Delegacja sędziego także na czas pełnienia funkcji lub stanowiska

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w ubiegłym roku wskazał, że delegowanie sędziego do innego sądu z użyciem formuły "na czas pełnienia funkcji" powoduje nieważność postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości wyciągnęło więc wniosek i wprowadziło taką formułę, rozszerzoną "o pełnienie stanowiska" do przepisów. Część sędziów uważa jednak, że problem jest nadal - m.in. z niezawisłością sędziowską.

14.04.2023

Frankowiczu, od teraz kieruj pozew do "swojego" sądu

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Od 15 kwietnia frankowicz, który zdecyduje się walczyć o unieważnienie umowy kredytowej, będzie musiał skierować pozew do sądu, w którego okręgu mieszka. Rozwiązanie na okres pięciu lat wprowadza nowelizacja procedury cywilnej, a jego celem jest niewątpliwie odciążenie najbardziej obecnie przeciążonego wydziału frankowego w warszawskim Sądzie Okręgowym. Jednak problemu nawału spraw frankowych to nie rozwiąże.

14.04.2023