WSA: KNF musi zwrócić Czarneckimu karę 20 mln zł

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę pieniężną nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego na biznesmana Leszka Czarneckiego za rzekomy brak dofinansowania Getin Noble Bank. Teraz Komisja jest zobowiązana przez sąd do zwrotu 20 mln złotych wpłaconej kary wraz z odsetkami, które wynoszą 3 mln zł. Sąd stwierdził, że nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i Konstytucji.

22.08.2023

SN: Ogłoszenie wyroku jest konieczne, inaczej proces trzeba ponowić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok musi być ogłoszony, nawet przy pustej sali sądowej. Jeśli sędzia nie ogłosi wyroku, sporządzony i podpisany wyrok nie uzyskuje statusu wyroku w znaczeniu prawnym, jako, że nie został jeszcze wydany – stwierdził Sąd Najwyższy i dodał, że apelacja od nieogłoszonego wyroku traktowana jest jak niebyła. W rezultacie należy ponowić w całości przewód sądowy.

22.08.2023

Sąd musi być dostępny dla wszystkich

Wymiar sprawiedliwości

Aby każdy obywatel mógł w rzeczywistości, a nie jedynie teoretycznie skorzystać z prawa do sądu, należy przede wszystkim zadbać o jego dostępność. Jak przygotować sąd zarówno pod względem architektonicznym, jak i cyfrowym podpowiada Angelika Rekowska, prawniczka Fundacji Court Watch Polska i koordynatorka projektu „Wspólnie-Dostępnie-Sprawiedliwie”.

21.08.2023

Kowalski odmawia kontroli? Ochroniarz może nie wpuścić do sądu

Wymiar sprawiedliwości

Już we wrześniu pracownicy ochrony sądu mogą zyskać ustawowe uprawnienia do kontroli osób wchodzących do budynku. Będą mogli zażądać zdjęcia kurtki, pokazania zawartości kieszeni, udostępnienia do sprawdzenia bagażu. Odmowa wiązać się będzie z ryzykiem zakazu wejścia - i to nawet w przypadku stron postępowania czy świadków. Sądy już teraz mają wątpliwości. Chodzi m.in. o określenie pojęcia innych środków niebezpiecznych.

21.08.2023

Mikołaj Kozak: Kevin Spacey na decyzję czekałby przed polskim sądem o wiele dłużej

Wymiar sprawiedliwości

Zakończony niedawno proces Kevina Spacey pokazuje nam, jak można pracować i przypomina, jak się tego w Polsce nie robi. W postępowaniu sądowym ważna jest dynamika. Trudno o niej mówić, jeśli postępowanie przed sądem I instancji trwa przez kilka lat, a pojedyncze terminy rozprawy oddzielone są kilkumiesięcznymi przerwami, w trakcie których w sprawie nie dzieje się nic - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

19.08.2023

Sądy zmieniają zdanie w sprawach nadużyć przy kasach samoobsługowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kasa samoobsługowa potrafi budzić w kupujących najgorsze instynkty - bywa, że klienci, którym wydaje się, że wymknęli się spod czujnego oka obsługi sklepowej, kupują droższy towar, nabijając kod kreskowy tańszego. Nagminne jest też zaniżanie wagi produktów albo obrywanie "ogonków" warzyw i owoców, by nie płacić za ich zbędne części. Sklepy próbują walczyć z tym procederem, a sądy zmieniają ostatnio linię orzeczniczą.

19.08.2023

Jednoosobowe składy na stałe w apelacji, wyjątek dla spraw zawiłych i precedensowych

Wymiar sprawiedliwości

Orzekanie przez jednego sędziego staje się normą w apelacjach. Są od tego wyjątki - np. sprawy, które w I instancji rozpatrywał skład trzech sędziów lub te, w których wartość przedmiotu zaskarżenia przekroczy milion zł. O składzie trzyosobowym będzie też mógł zdecydować prezes sądu, ze względu na zawiłość lub precedensowy charakter. Sędziowie zmianę raczej chwalą, bo widzą w niej szansę na uporanie się z zaległościami.

18.08.2023

Przewodnicząca KRS: Jeszcze w sierpniu posiedzenie Rady w sprawie dalszej reformy sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 28 sierpnia zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, o które zwrócił się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Posiedzenie ma dotyczyć dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Reformy wymaga zwłaszcza Sąd Najwyższy, w którym dzieją się niebezpieczne rzeczy - powiedziała przewodnicząca KRS.

16.08.2023

Sąd odmówi zabezpieczenia spłaty rat kredytu? Koszty uzasadnienia wyniosą 30 zł a nie 100 zł

Wymiar sprawiedliwości

Pakiet nowelizacji, m.in. procedury cywilnej, do którego tuż po weekendzie sierpniowym wróci Sejm, zakłada obniżkę części opłat sądowych. Jeśli przepisy wejdą w życie opłata za wniosek o uzasadnienie - np. zawieszenia postępowania, ale też oddalenia wniosku o zabezpieczenie spłaty rat kredytu frankowego, wyniesie 30 zł, a nie jak dotąd 100 zł. Opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej spadnie z nawet 40 tys. zł do 300 zł.

16.08.2023

Po wyroku TSUE sądy coraz chętniej udzielają zabezpieczeń przy frankowych ratach

Wymiar sprawiedliwości

Minęły już dwa miesiąc odkąd Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że sąd nie może odmówić frankowiczowi środka zabezpieczającego w postaci wstrzymania spłaty rat kredytu, jeśli jest to konieczne do zachowania pełnej skuteczności orzeczenia. Takie wnioski - jak podkreślają sędziowie - są obecnie kierowane niemal w każdej sprawie, a z kolei pełnomocnicy widzą zmiany w podejściu do zabezpieczenia - stosują je ci sędziowie, którzy wcześniej tego nie robili.

16.08.2023

SN: 100 tys. podpisów pod projektem ustawy to co innego niż pod utworzeniem komitetu

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Ograniczenie liczby podpisów w celu utworzenia komitetu inicjatywy ustawodawczej, które można zaliczyć na poczet spełnienia wymogu zebrania 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, wynika z tego, że podpisy zbierane są na znacznie łagodniejszych zasadach niż podpisy zbierane po dokonaniu tego zgłoszenia. Sąd Najwyższy oddalił zatem skargę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Uczciwa Polska na odmowę nadania biegu projektowi ustawy.

15.08.2023

Ustawa Kamilka, zwiększająca ochronę dzieci pokrzywdzonych przemocą już opublikowana

Wymiar sprawiedliwości

Za 14 dni wejdą w życie pierwsze przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który ma zwiększyć ochronę dzieci pokrzywdzonych przemocą. Będzie możliwość utworzenia dwóch zespołów: do spraw analiz zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz do spraw ochrony małoletnich. Po sześciu miesiącach placówki zajmujące się dziećmi, m.in. szkoły będą musiały mieć wdrożone standardy ochrony małoletniego.

15.08.2023

Sprawca przemocy? Od policjanta dostanie też zakaz sms-owania do skrzywdzonych bliskich

Wymiar sprawiedliwości

Od 15 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe narzędzia służące natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej. Policjant, ale też żandarm wojskowy, mogą zakazać takiej osobie zbliżania się do tych, których krzywdziła. Chodzi także o kontaktowanie się i przebywanie w miejscu, w którym te pracują lub się uczą. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że dotychczasowe rozwiązania - nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do niego - sprawdziły się. Od 2020 r. do 1 lipca 2023 r. wydano ich łącznie 10 127.

15.08.2023

Strona będzie mogła się domagać, by sąd przeprowadził dowód na e-rozprawie

Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja procedury cywilnej, którą w najbliższych dniach zajmie się ponownie Sejm, zakłada wprowadzenie na stałe do polskiego postępowania tzw. posiedzeń zdalnych, z zastosowaniem urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość. Ma się to też wiązać z istotnymi zmianami w postępowaniu dowodowym - piszą Sebastian Morgała, adwokat, oraz Zygmunt Waga, radca prawny, z zespołu rozwiązywania sporów kancelarii Taylor Wessing.

15.08.2023

Zmiany w kręgu spadkobierców i lepsza ochrona dla dzieci dziedziczących długi - ustawa opublikowana

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Krąg spadkobierców ustawowych będzie mniejszy, małoletni lepiej chronieni przed ewentualnym dziedziczeniem długów, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy stanie się przesłanką niegodności dziedziczenia - ustawa została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach.

14.08.2023

Będzie system analizy przypadków śmierci krzywdzonych dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Już wkrótce w Polsce ma zacząć obowiązywać procedura Serious Case Reviews, umożliwiająca analizę przypadków śmierci i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dzieci. Pierwszym krokiem będzie wybór członków zespołu, który się tym zajmie. Jest szansa, że nastąpi to na przełomie sierpnia i września, ustawa jest już opublikowana, przepisy wejdą w życie po 14 dniach.

14.08.2023

Długotrwałe posiadanie cudzej nieruchomości może przerodzić się we własność

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest zasiedzenie. Potrzebne do tego są jednak przekonujące dowody. Mogą to być dokumenty, rachunki za media. W takich sprawach znaczenie mają zeznania świadków a nawet zdjęcia rodzinne. Co istotne, dla rozstrzygnięcia ma znaczenie ma również posiadanie nieruchomości w złej lub dobrej wierze.

13.08.2023

Mikołaj Kozak: Obrońca chce zobaczyć akta? Wyboista droga

Wymiar sprawiedliwości

Nie tylko dla praktyków jest oczywiste, że znajomość akt jest całkowicie podstawowym warunkiem prowadzenia realnej i rzeczowej obrony. Bez dostępu do nich nie ma równości broni. Tymczasem w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których od przedstawienia zarzutów upływają nie tygodnie czy miesiące, ale lata, a prokuratura dalej odmawia wyrażenia zgody na wgląd do akt postępowania - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

12.08.2023

SN: Wniesienie skargi kasacyjnej nie spowoduje odrzucenia zażalenia o kosztach

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę nie stanowi podstawy odrzucenia złożonego przez nią zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, jeżeli Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia tej skargi do rozpoznania – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na zagadnienie powstałe po nowelizacji procedury w 2019 roku.

12.08.2023

Siedem dni zamienia się nawet w siedem miesięcy - o zabezpieczenie w sądach niełatwo

Wymiar sprawiedliwości

Po niedawnym wyroku TSUE dotyczącym zabezpieczeń spłat kredytu w sprawach frankowych, wielu frankowiczów wystąpiło do sądów z takimi wnioskami, licząc na to, że szybko odetchną od obciążenia. Przepisy wskazują, że powinny być rozpatrzone w ciągu siedmiu dni, tyle że to jedynie termin instrukcyjny. W rzeczywistości trwa to zazwyczaj kilka miesięcy. Problem nie dotyczy jednak tylko spraw frankowych, na zabezpieczenia - według pełnomocników - coraz dłużej czeka się także w sprawach rodzinnych.

11.08.2023