Komisarz UE: Bez "kamieni milowych" nie będzie pieniędzy dla Polski 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ponieważ Unia Europejska jest zaangażowana w porządek międzynarodowy funkcjonujący na podstawie uzgodnionych zasad, to sami musimy przestrzegać zasad praworządności. W przeciwnym razie tracimy wiarygodność - stwierdził komisarz UE ds. praworządności Didier Reynders, nawiązując do sporu o praworządność w Polsce i blokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

20.07.2022

14-latek za zabójstwo odpowie jak dorosły - adwokaci krytykują zmianę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W myśl noweli Kodeksu karnego, którą zajmie się Senat, 14-latek za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub zabójstwo wielu osób odpowie jak dorosły. Tym samym będzie mógł trafić "za kraty" nawet na 30 lat, choć przewidziano też nadzwyczajne złagodzenie kary. Adwokaci alarmują, że to krok groźny z perspektywy społecznej, a nastolatek, czyli dziecko, powinien podlegać nie represji, a oddziaływaniom terapeutycznym.

20.07.2022

SN: Sędzia z Izby Dyscyplinarnej będzie orzekał w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek, 19 lipca 2022 r. sędzia Sądu Najwyższego Jarosław Sobutka został przeniesiony do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia przed ostatnie lata orzekał w Izbie Dyscyplinarnej. Wcześniej był przewodniczącym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym tej Izby.

19.07.2022

Fundacja Helsińska: Siedem lat reform, a w sądach coraz gorzej

Wymiar sprawiedliwości

Więcej spraw, mniej sędziów, dłuższy czas oczekiwania na uzyskanie wyroku, a także liczne wątpliwości narosłe wokół prawidłowości powołań sędziowskich – taki jest bilans trwających od 7 lat zmian w sądownictwie, stwierdza w najnowszym raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I zarzuca ministrowi sprawiedliwości manipulowanie danymi o sprawności sądów.

19.07.2022

SN: Sędzia Duś przejdzie do Izby Karnej, ale żąda dymisji prezesa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dr Jarosław Duś, sędzia zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej napisał do prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego dr Michała Laskowskiego, że gotów jest przejść do kierowanej przez niego Izby, ale zarzuca mu przynależność do partii politycznej, niewłaściwą obsadę składów orzekających i zażąda jego rezygnacji. Nie wiadomo więc, czy do transferu dojdzie, bo prezes Laskowski nie zamierza podawać się do dymisji.

19.07.2022

Sędziowie we własnej sprawie wstrzymują się od orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tuż po objęciu urzędu sędziowie Sądu Najwyższego składają wnioski o wyłączenie z powodu braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego. Zrobił to już nawet sędzia powołany w czerwcu. Powołują się na błędnie przeprowadzoną procedurę ich nominacji. Zdaniem niektórych sędziów błędnie wybrany sędzia nie powinien też rozpoznawać wniosków o wyłączenie innych sędziów będących w tej samej sytuacji.

19.07.2022

Wiceminister Romanowski: Mediacja po wyroku jest wyzwaniem, wartym podjęcia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W świetle obowiązujących przepisów przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na etapie wykonywania kary jest wyzwaniem. Pilotaż w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego pokazał jednak jak istotne może być to dla osadzonych, bo daje szanse na pojednanie z osobą pokrzywdzoną i choćby osiągnięcie porozumienia - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

19.07.2022

Rząd wystąpi o zaprzestanie naliczania kar za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wykonaliśmy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. I zapowiedział, że rząd zawnioskuje o to, by kary na Polskę przestały być naliczane, ponieważ powód ich naliczania stał się nieaktualny. Zdaniem prawników TSUE może nie uznać tego argumentu.

18.07.2022

Eksperci Fundacji Batorego: Niech trzy piąte Sejmu wybiera sędziów TK

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm większością kwalifikowaną 3/5 głosów, prezes jest powoływany na kadencję, ale kierownictwo Trybunałem nie jest jednoosobowe tylko kolegialne, jawne rozpoznawanie spraw, prawo organizacji społecznych do składania wniosków, a także stwierdzenie nieważności wyroków wydanych z udziałem tzw. dublerów - takie m.in. rozwiązania proponuje zespół ekspertów Fundacji Batorego.

18.07.2022

Małgorzata Bednarek jest już w Izbie Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Małgorzata Bednarek, była sędzia zlikwidowanej na podstawie obowiązującej od 15 lipca br. nowelizacji ustawy Izby Dyscyplinarnej, będzie teraz sędzią w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. To pierwsza taka podana do publicznej wiadomości decyzja. Zgodnie z ustawą sędziowie zlikwidowanej izby mogą orzekać w innych izbach SN lub przejść w stan spoczynku.

18.07.2022

Kara ograniczenia wolności zamiast więzienia - MS znowu poprawia przepis

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o słynny już artykuł 37a Kodeksu karnego, który poprawiony został jedną z tarcz antycovidowych. Larum podnosili wówczas i prawnicy, i lekarze, wskazując, że sędzia po zmianach będzie miał mniejszą swobodę orzekania i stosowania kary wolnościowej. Teraz czeka nas kolejna zmiana - ustawodawca z jednej strony przepis zaostrza, z drugiej... łagodzi.

18.07.2022

Mediacja po wyroku - skazani chętni, ale brakuje przepisów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Mediacja częścią resocjalizacji? Taka wizja wydaje się w polskich więzieniach możliwa - pilotaż już był w okręgu lubelskim i jak wynika z raportu, są i chęci wśród osadzonych, i efekty. Problem w tym, że samo środowisko łatwe nie jest - rządzi się swoimi prawami, do tego dochodzą braki w przepisach, w kadrach, w edukacji i kwestie finansowe. Co ważne, resort sprawiedliwości widzi w tym potencjał i zapowiada prace nad przepisami oraz rekomendacjami.

18.07.2022

Pełnomocnik z urzędu w sprawie cywilnej - łatwo o niego nie jest

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

By w sprawie cywilnej uzyskać pełnomocnika z urzędu trzeba z jednej strony być w trudnej sytuacji finansowej, z drugiej wykazać potrzebę jego udziału w postępowaniu. Jak podkreślają prawnicy, droga do tego łatwa nie jest, a sędziowie mają w tym zakresie luz decyzyjny, więc często stronie nie dają wiary. Problemem może być, choć nie powinno, zbyt profesjonalnie przygotowanie pozwu i wniosku, świadczące o tym, że radca lub adwokat już zaangażował się w sprawę.

16.07.2022

MS pracuje nad stawkami radcowskimi i adwokackimi, Adwokatura oczekuje współpracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace analityczno-koncepcyjne dotyczące kompleksowego uregulowania kwestii opłat i stawek za czynności adwokackie i radcowskie - wynika z odpowiedzi, które przesłało RPO. Teraz Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystosował pismo z zapewnieniem gotowości aktywnego włączenia się przedstawicieli Adwokatury oraz środowiska naukowego w te prace.

15.07.2022

UE: Procedura naruszeniowa przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami TK wchodzi w drugi etap 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października dotyczących prymatu prawa unijnego. KE oczekuje, że Polska podejmie niezbędne środki dla zapewnienia zgodności z prawem UE. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

15.07.2022

SN: Sędzia Kozielewicz pokieruje tymczasowo Izbą Odpowiedzialności Zawodowej

Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska przekazała swoje obowiązki na czas urlopu, do września br., prezes SN kierującej Izbą Cywilną Joannie Misztal-Koneckiej i ta wyznaczyła pięciu sędziów, którzy tymczasowo zajmą się dyscyplinarkami sędziów. Inne zawody prawnicze poczekają. Pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej pokieruje tymczasowo sędzia Izby Karnej Wiesław Kozielewicz.

15.07.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej oparta na losowym doborze sędziów - jest już Regulamin

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do losowania przeprowadzanego podczas posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego przygotowany zostanie przezroczysty pojemnik w postaci urny, w której umieszczone będą mniejsze, nieprzezroczyste pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu - prezydent przygotował Regulamin Sądu Najwyższego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1492.

15.07.2022

Raport KE: Instytucja RPO w Polsce musi uwzględniać europejskie standardy

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trzeba poprawić ramy funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, z uwzględnieniem europejskich standardów - rekomenduje Komisja Europejska. Jest to jedno z siedmiu zaleceń, które znalazło się w opracowanym przez KE corocznym sprawozdaniu na temat praworządności.

15.07.2022

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym, która przewiduje m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz możliwość weryfikacji orzeczeń o zawieszeniu w orzekaniu lub uchyleniu immunitetu wobec sędziów, obowiązuje od piątku 15 lipca.

15.07.2022

Prof. Adamski: Likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie anuluje kar za jej niezawieszenie

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wejście w życie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną nie oznacza automatycznego wstrzymania kar za jej niezawieszenie. Jeśli polski rząd o to wystąpi, to być może Trybunał Sprawiedliwości UE zdecyduje o wstrzymaniu dalszego ich naliczania, ale anulowanie kary wstecz nie wchodzi w rachubę - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

15.07.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski