Interes dziecka nadrzędny także przy sprawach transgranicznych uprowadzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Konwencja Haska przewiduje wyjątek od natychmiastowego powrotu uprowadzonego przez rodzica dziecka do kraju, w którym wcześniej mieszkało, w momencie kiedy samo się temu sprzeciwi. Dlatego ważne jest wysłuchanie dziecka. Problem jednak w tym, że nie ma wspólnych europejskich standardów wysłuchania dzieci, choćby w zakresie wieku, od którego można byłoby to robić - mówi sędzia Joanna Guttzeit z Berlina.

13.03.2023

Niebezpieczna zmiana - wniosek w pozwie, albo sąd rozpatrzy sprawę niejawnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Posiedzenia niejawne stały się ratunkiem dla sądów w czasie covidu, choć miały być stosowane wyjątkowo. Po kolejnej noweli procedury cywilnej strona będzie musiała, i to w pierwszym piśmie procesowym, zawnioskować o wysłuchanie jej na rozprawie. Jeśli tego nie zrobi, sąd niemal z automatu będzie mógł zastosować tryb niejawny. To zamienianie sądów w urzędy - alarmują prawnicy.

13.03.2023

Dziecko to obywatel - więc wymiar sprawiedliwości musi uwzględniać jego interes

Wymiar sprawiedliwości

Procedura karna, cywilna, administracyjna - w każdej interes dziecka powinien być dostrzegany i zabezpieczany. Odpowiedzialność za to spoczywa na sędziach, pełnomocnikach, organach państwa - podkreślali uczestnicy konferencji "Dziecko to nie procedura. W postępowaniu trzeba traktować je podmiotowo", która odbywa się w Lublinie. Rola adwokatów i radców ma według nich, polegać też na przybliżaniu dziecka tychże procedur.

11.03.2023

Spór o fałszywy znaczek - kolekcjonerstwo to olbrzymie emocje i wielkie pieniądze

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Spory o znaczki pocztowe, monety, banknoty i pocztówki, oceny ich oryginalności i wyceny wartości rozpalają do czerwoności kolekcjonerów i od czasu do czasu trafiają na wokandy. Uznani eksperci muszą bronić w sądach swoich opinii, dobrego imienia oraz zawartości portfela. W tym przypadku chodziło o fałszerstwo rzadkiego znaczka wydanego przez pocztę polową Armii Andersa.

11.03.2023

Mniej telefonów z więzienia, a co z życiem rodzinnym i prawem do obrony?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzone w ubiegłym roku poważnie ograniczyły możliwość korzystania z telefonów przez osoby pozbawione wolności - co najmniej raz w tygodniu prawo do rozmowy z adwokatem i co najmniej raz w tygodniu na inne potrzeby. Większość dyrekcji więzień i aresztów potraktowała zapis dosłownie, ustalając liczbę dozwolonych połączeń tygodniowo na jedno.

11.03.2023

Prof. Kulesza: Ochrona ofiar przestępstw to problem prawa i etyki dziennikarskiej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Polskie prawo prasowe przewiduje zakaz publikowania wizerunku i innych danych osobowych świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych. Zakaz ten nie będzie skuteczny, jeśli nie będzie skutecznie wzmacniany przez normy etyczne wiążące dziennikarzy, a w pogoni za sensacją w relacjach medialnych nie zastąpi należna ofiarom przestępstw empatia - pisze prof. Cezary Kulesza z Uniwersytetu w Białymstoku.

10.03.2023

SN wyjaśni - o zmianie pełnomocnika z urzędu decyduje sąd, czy rada adwokacka?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy we Włocławku powziął wątpliwość, którą przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, czy zwolnienie przez Okręgową Radę Adwokacką występującego dotychczas w postępowaniu pełnomocnika procesowego strony, ustanowionego przez sąd z urzędu, oraz wyznaczenie w jego miejsce przez ORA nowego pełnomocnika procesowego z urzędu, jest prawnie skuteczne?

10.03.2023

Dziecko to nie procedura - w postępowaniu trzeba traktować je podmiotowo

Wymiar sprawiedliwości

Jaka jest perspektywa dziecka/nastolatka w sprawach rodzinnych, jaka jest i powinna być rola adwokata reprezentującego dziecko w procedurach prawnych, w końcu, jak powinno wyglądać wysłuchanie dziecka w świetle europejskich regulacji i Konwencji Haskiej - to tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji „Dziecko to nie procedura - podmiotowość dziecka w postępowaniach prawnych”, która odbędzie się 10-11 marca 2023 r. w Lublinie. Rejestracja na webinary otwarta do piątku, 17:00.

10.03.2023

Sąd może szybko odebrać dziecko rodzicom - dla jego dobra

Wymiar sprawiedliwości

Decyzja o odebraniu dziecka rodzicom jest trudna, ale podstawą jest jego dobro. Do jej podjęcia wystarczy sam fakt jego zagrożenia, nie musi dojść do naruszenia - mówią sędziowie i zastrzegają, że takie orzeczenia mają charakter tymczasowy, powinno więc obowiązywać jedynie do wyjaśnienia sytuacji. Tymczasem pełnomocnicy wskazują na bolączki systemu - choćby to, że kryzysowe sprawy rozpatrywane są na posiedzeniach niejawnych, bez uwzględnienia głosu rodzica.

09.03.2023

Zbrodnie sądowe czekają na osądzenie, bo wstrzymują je trudne pytania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie podejrzani o popełnienie zbrodni komunistycznej nie prędko doczekają się rozstrzygnięcia. Chodzi o wydawanie wyroków skazujących w czasie stanu wojennego na opozycjonistów. Wszystkie wnioski prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej wpływające do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego czekają na podjęcie uchwały siedmiu sędziów, która rozstrzygnie, czy po 50 latach mogą być karani.

08.03.2023

SN: Pozwany pracodawca-Niemiec ma przeprosić, bo wyrażał pogardę wobec Polki-pracownika

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

To nie był zwykły spór pracodawca-pracownik – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i uchylił wyrok, stwierdzając, że doszło do podwójnej wiktymizacji ofiary narażonej na obraźliwe wypowiedzi nacjonalistyczne i rasistowskie. Teraz sąd drugiej instancji musi ustalić jeszcze raz okoliczności zdarzenia i ustalić treść przeprosin oraz miejsce ich publikacji.

08.03.2023

"Wina" przy rozwodzie coraz częściej z powodów ekonomicznych

Wymiar sprawiedliwości

Ślub i rozwód możliwy jest w każdym wieku, więc w polskich sądach rejonowych widać wzrost spraw o alimenty pomiędzy osobami 60 plus. Zazwyczaj chodzi o kobiety, które w pewnym momencie zdecydowały się "wyjść" z toksycznego, bywa że i przemocowego, związku, a ponieważ przez lata zajmowały się domem i mają niską emeryturę, walczą o alimenty od byłego męża - w zdecydowanie lepszej sytuacji finansowej.

07.03.2023

Wtórna wiktymizacja może zabić - pytania o odpowiedzialność za samobójstwo nastolatka

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ujawnienie w mediach publicznych i społecznościowych informacji pozwalających na identyfikację pokrzywdzonych przestępstwem na tle seksualnym wskazywane jest jako przyczyna samobójstwa 16-letniego chłopca. Prawnicy podkreślają, że są podstawy w przepisach by pociągnąć do odpowiedzialności m.in. karnej, tych którzy za tym stoją. Grozić im może do dwóch lat pozbawienia wolności, a w przypadku np. dziennikarzy również zakaz wykonywania zawodu.

07.03.2023

W eKRS nadal za długo czeka się na aktualizację wpisów

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Chociaż Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje w formie elektronicznej od lipca 2021 r., przedsiębiorcy i pełnomocnicy wciąż borykają się z opóźnieniami i problemami technicznymi. Prawnicy mówią wręcz, że system nadal nie spełnia swojej roli, co powoduje, że trzeba uciekać się do bardziej skomplikowanych rozwiązań – na przykład przeglądania akt rejestrowych lub posiłkowania się innymi rejestrami.

07.03.2023

Prof. Zoll: Skala przestępczości w Polsce nie uzasadnia zaostrzania kar

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przestępczość w Polsce, w stosunku do innych państw z Unii Europejskiej, jest na średnim i raczej niskim poziomie. Nie ma więc uzasadnienia dla zaostrzenia odpowiedzialności karnej. W uzasadnieniu do nowelizacji, która czeka na wejście w życie, nie wyjaśniono wiarygodnie potrzeby zaostrzenia kar. A wręcz oburzające jest obniżenie progu odpowiedzialności karnej z 15 od 14 lat - mówi prof. Andrzej Zoll.

06.03.2023

Frankowicze nie palą się do ugód z bankami także po złożeniu pozwów

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ugody sądowe pomiędzy kredytobiorcami frankowymi a bankami nie są częste, bo osoby występujące na drogę sądową, zwykle wiedzą co mogą zyskać dzięki unieważnieniu umowy. Propozycje banków są wówczas lepsze od tych na etapie przedsądowym, ale i tak nie na tyle dobre, by zadowolić kredytobiorców. Wielu sędziów stara się zachęcać do takiego rozwiązania sporu, bo widzą w tym oszczędność czasu i pieniędzy.

06.03.2023

Przy rozwodzie też może być pełnomocnik z urzędu - jeśli spełniono przesłanki ustawowe

Wymiar sprawiedliwości

W każdej sprawie cywilnej strony mogą wnosić o ustanowienie dla nich pełnomocnika z urzędu. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch przesłanek: wykazania trudnej sytuacji finansowej oraz tego, że zachodzi potrzeba udziału pełnomocnika w sprawie. Czy sądy ustanawiają pełnomocników do postępowań o rozwód? Tak czasami bywa, ale nie ma tutaj automatu. Kluczowe jest, czy w ogóle pełnomocnik jest potrzebny.

06.03.2023

Ławnicy SN poprzedniej kadencji orzekają do czerwca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do czerwica wyznaczone są już składy sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Na 72 sprawy tylko osiem jest wyznaczonych z ławnikami z II kadencji wybranych na lata 2023-2026, czyli przez obecny Senat RP. Reszta — 64 sprawy — obsadzana jest ławnikami, którym prezes Małgorzata Manowska „przedłużyła kadencję”.

05.03.2023

Kowalski idzie do sądu i dostaje po kieszeni

Wymiar sprawiedliwości

Jednym ze skutków dużej noweli procedury cywilnej z 2019 r. jest wzrost opłat sądowych. Sędziowie i pełnomocnicy alarmują, że obecne czasem przewyższają one nawet 10 proc. wartości przedmiotu sporu, chociaż podstawą jest zasada, że jest to 5 proc. Do tego dochodzi m.in. konieczność zapłaty 100 zł za wniosek o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu - nie tylko wyroku. A to jest warunkiem apelacji czy zażalenia.

04.03.2023

Radcowskie Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla uchodźców z Ukrainy rozszerza działalność

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niemal 7 tys. telefonicznych konsultacji prawnych udzielono od czerwca do końca grudnia 2022 r. uchodźcom z Ukrainy w Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, stworzonym z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych. Pomoc udzielana będzie nadal, nie tylko przez telefon, przy Dworcu Wschodnim w Warszawie stanął namiot, w którym uchodźcy mogą konsultować się z prawnikami.

04.03.2023