Kwestie wygaśnięcia mandatu posła reguluje art. 247 kodeksu wyborczego. Wynika z niego, że następuje to m.in. w przypadku wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj: Wiadomo, kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego >>

 

Dwa miesiące od dnia wygaśnięcia mandatu

O sytuację związaną z wyborem posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz do PE zapytaliśmy biuro prasowe Krajowej Rady Sądownictwa. Jak nas poinformowano, zgodnie z art. 14 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mandat wybranego członka Rady - posła lub senatora wygasa przed upływem kadencji w razie:

  • śmierci;
  • zrzeczenia się mandatu;
  • wygaśnięcia mandatu posła albo senatora.

- Zrzeczenie się mandatu w Radzie jest skuteczne z chwilą powiadomienia o tym na piśmie przewodniczącego Rady. Przewodniczący powiadamia niezwłocznie organ, który dokonał wyboru członka. Wybór nowego członka Rady spośród posłów lub senatorów powinien być dokonany w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu - poinformował zespół prasowy KRS.

Dodano również, że przewodniczący KRS nie otrzymał jeszcze żadnej informacji o wygaśnięciu mandatu poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Zgodnie z ustawą o KRS Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat, a Senat - spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat. Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.

Czytaj też w LEX: Nawrot Oktawian, Vachev Valeri, O standardach oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa >