Dwa lata na oddziale zamkniętym szpitala bez podstawy prawnej - RPO interweniuje w sądzie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Niemal przez dwa lata mężczyzna przebywał na oddziale psychiatrii sądowej - choć sąd nie orzekł wobec niego środka zabezpieczającego. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w ten sposób doszło do bezprawnego pozbawienia go wolności. Dlatego wystąpił do prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, by sprawdził, czy nadzór penitencjarny funkcjonuje prawidłowo.

15.01.2022

SN uwzględnił kolejną kasację prokuratury w sprawie transgranicznego uprowadzenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W 2019 roku Polka, matka czteroletniego chłopca przywiozła go z Irlandii do Polski. Tłem miała być przemoc, jakiej dopuszczał się wobec niej ojciec dziecka, co zresztą było przedmiotem postępowania karnego. Mężczyzna wystąpił jednak do polskiego sądu, bo chciał, by syn bezzwłocznie wrócił. Takie też były orzeczenia I i II instancji. Teraz SN zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.

14.01.2022

MS: Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności jednak bez losowania

Wymiar sprawiedliwości

Sprawy o nadanie klauzuli wykonalności są w szerokim znaczeniu „sprawami związanymi z wykonaniem orzeczeń”, nie ma więc podstaw do odrębnego losowania tzw. zwykłych wniosków o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko podmiotowi, który był stroną procesu - tak Ministerstwo Sprawiedliwości odnosi się do wątpliwości sądów po niedawnej zmianie zarządzenia w tym zakresie.

14.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Sądy nie mogą same uznawać ustawy za niekonstytucyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sądy powszechne nie mogą odmawiać stosowania ustawy uznanej przez siebie za niekonstytucyjną, nie mają takiej kompetencji - stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i zawiesiła w czynnościach służbowych na czas nieokreślony sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który zastosował prawo Unii Europejskiej. Teraz opublikowano obszerne uzasadnienie tego orzeczenia.

14.01.2022

KE przystępuje do potrącania kary za Turów

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie procedury wstrzymywania wypłat dla Polski. Powodem jest ignorowanie kar naliczanych za niezastosowanie się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kopalni Turów. Blokada funduszy dla Polski może nastąpić już w najbliższych dniach. Obecnie kwota ta przekracza już 50 mln euro.

13.01.2022

Dubois i Stępiński: Niedźwiedzia przysługa prokuratury dla prezydenta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oskarżając pisarza Jakuba Żulczyka, prokuratura sprawiła prezydentowi typową niedźwiedzią przysługę, której można było uniknąć, bo przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów wystarczało zastanowić się czy czyn literata wyczerpuje znamiona przestępstwa - komentują wyrok sądu adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński.

13.01.2022

TSUE: Adwokacki sąd ma rozpatrzyć skargę na Giertycha, ale nie może go wydalić z adwokatury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie nie może powstrzymać się od rozpoznania toczącej się przed nim sprawy, ale odwołanie, które jest obecnie przedmiotem rozpoznania, nie może prowadzić do orzeczenia kary wydalenia z adwokatury, które w konsekwencji pociągałoby za sobą wykreślenie zainteresowanego z listy adwokatów - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej Romana Giertycha.

13.01.2022

Sprawa w TK - podsłuchiwany obywatel bez prawa zażalenia do sądu

Wymiar sprawiedliwości Policja

Niemożność zaskarżenia zgody sądu na inwigilację obywatela przez policję jest niezgodna z konstytucyjnymi standardami: z prawem do sądu, do zaskarżalności oraz z zasadą dwuinstancyjności postępowania – ocenia RPO, który przyłączył się do sprawy, która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura nie widzi w tym problemu.

12.01.2022

Klauzule wykonalności przyblokują sądy - strony na "wygraną" poczekają dłużej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości rzutem na taśmę, czyli tuż przed Nowym Rokiem, sprawiło sądom nie lada niespodziankę i zmieniło przepisy dotyczące rejestracji wniosków o wydanie klauzuli wykonalności. A chodzi m.in. o tysiące spraw o zapłatę. To co do tej pory miało trwać trzy dni, teraz może się przedłużać, bo sądy nie wiedzą, jak interpretować zmiany.

12.01.2022

Izba Dyscyplinarna zajmie się wypowiedzią adw. Dubois o "psim obowiązku prokuratury"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawa dyscyplinarna adwokata Jacka Dubois, która miała swój początek w grudniu 2016 roku, będzie merytorycznie rozpoznana przez inny skład Izby Dyscyplinarnej. Chodziło o rzekome złamanie przez adwokata zasad etyki zawodu poprzez stwierdzenie o "psim obowiązku prokuratury". Sąd adwokacki umorzył postępowanie w tej sprawie.

11.01.2022

Prezydent po kilku latach nie powołuje sędziów wskazanych przez "starą" KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Monitorze Polskim w poniedziałek ukazało się postanowienie prezydenta, w którym Andrzej Duda odmawia powołania sędziów przedstawionych mu przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Na liście są kandydaci do Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych okręgowych i WSA. Jednak część osób z tamtych uchwał KRS otrzymała nominacje.

11.01.2022

12 tomów w pół godziny - w czytelniach sądowych nadal covidowe restrykcje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czasie epidemii prawnicy musieli nabyć wiele umiejętności. Do tych z zakresu nowych technologii doszła też umiejętność szybkiego czytania. Wiele sądów wraca bowiem, a w innych niezmiennie obowiązują restrykcje związane z korzystaniem z czytelni sądowych. Pół godziny na wgląd do akt, w niektórych liczone jest to co do sekundy.

11.01.2022

Sądowa "zgaduj zgadula" - pismo zwrócone, pełnomocnik domyśli się dlaczego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Choć duża nowelizacja procedury cywilnej obowiązuje ponad dwa lata, nadal sprawia pełnomocnikom nie lada problemy. Skarżą się m.in. na przepis, zgodnie z którym sędziowie nie muszą uzasadniać swoich decyzji, chyba że strona wystąpi o to z wnioskiem i opłaci 100 zł. Problem pojawia np. przy zwrocie pism. Teoretycznie pomogłyby zasadnicze motywy rozstrzygnięcia, ale nie każdy sędzia je podaje.

10.01.2022

SA: Pięć lat za wiarę - milion zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego przez państwo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Największy naturalny lęk, czasem szok wywołują pierwsze godziny i dni więziennej izolacji, co winno znaleźć stosowne odzwierciedlenie w wysokości zasądzonego zadośćuczynienia - uznają sądy. Wnioskodawca, który spędził w izolacji pięć lat pracując w kamieniołomach za wyznawaną wiarę, otrzymał milion złotych zadośćuczynienia za swoją krzywdę moralną.

08.01.2022

PIP: Kurator w pracy niszczy ubranie, powinien dostać ekwiwalent

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny, dotyczy to również kuratorów sądowych - wynika z odpowiedzi Katarzyny Łażewskiej-Hrycko Głównego Inspektora Pracy, na pytania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.

08.01.2022

Nieodpłatna pomoc prawna niekoniecznie dla ubogich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z nieodpłatnej pomocy prawnej co do zasady powinny korzystać osoby, których nie stać na skorzystanie z niej na zasadach komercyjnych. Prawnicy podkreślają jednak, że to iluzja, bo ci, którzy po poradę przychodzą, często na brak środków nie narzekają. To wina przepisów, a do tego adwokat czy radca, nawet jeśli wie, że jego rozmówca mija się z prawdą, nie może mu wsparcia odmówić.

08.01.2022

SN odpowie na pytanie o lustrację studentów szkół resortu spraw wewnętrznych

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

W lutym Sąd Najwyższy zajmie się pytaniem, czy sam fakt studiowania w szkołach resortu spraw wewnętrznych na przełomie lat 1989-90 wystarczy do uznania za osobę, która pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa PRL w rozumieniu ustawy lustracyjnej. Pytanie do SN skierował Rzecznik Praw Obywatelskich.

07.01.2022

Referendarze rozpatrują coraz więcej spraw i chcą lepszych warunków pracy

Wymiar sprawiedliwości

Referendarze to kolejna grupa zawodowa wymiaru sprawiedliwości, która widzi konieczność poprawy warunków swojej pracy, począwszy od ścieżki awansowanej, poprzez urlopy po wynagrodzenia. Wskazują przy tym, że z roku na rok rozpatrują co raz więcej sprawy - w 2020 r. 67 proc. spośród tych, które wpłynęły do sądów. Ich referaty sięgają nawet 3 tys. spraw.

07.01.2022

Krajowy Rejestr Zadłużonych działa na pół gwizdka i blokuje restrukturyzację

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz elektroniczne postępowanie restrukturyzacyjne miały otworzyć nową erę w upadłościach. Stało się inaczej. Prawnicy biją na alarm, ponieważ od 1 grudnia, gdy weszły w życie nowe przepisy, jest źle. W KRZ nie działają wszystkie funkcjonalności i nie ma jak wszcząć postępowania o zatwierdzenie układu. 

07.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski