Ambasador USA przypomina polskim władzom o demokracji i praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji, praworządności i wartościach - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. I dodał, że niezawisłe sądownictwo jest potrzebne żeby nie było wpływów politycznych i niespodzianek. Poinformował też o zawieszeniu nad ambasadą tęczowej flagi, jako wyrazu szacunku Ameryki dla równości.

05.07.2022

eKRS może ochronić przed kradzieżą spółki

Wymiar sprawiedliwości Spółki

Portal rejestrów sądowych umożliwia monitorowanie wniosków wpływających do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących wybranych spółek. By otrzymywać bezpłatne powiadomienia, wystarczy mieć konto w portalu i wybrać numer KRS spółki, o której informacje chce się otrzymywać. Zdaniem prawników to dobre rozwiązanie - obecnie jedyne pozwalające ustrzec się przed kradzieżą spółki. Do 30 czerwca 2022 roku zarejestrowano już 765 subskrypcji.

05.07.2022

Sędzia Kozielewicz: Po 15 lipca Sąd Najwyższy musi uporządkować sprawy dyscyplinarne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wejściu 15 lipca w życie ustawy o Sądzie Najwyższym mogą zacząć się nowe problemy. Wszystko zależy od postawy Pierwszej Prezes. Najpierw niezwłocznie trzeba załatwić sprawy zawieszonych sędziów, którym obcięto wynagrodzenia. I nie powinno być sporów o składy - uważa sędzia Wiesław Kozielewicz z Izby Karnej SN. Wskazuje też na ryzyka związane z losowaniem sędziów do przeprowadzenia testu niezawisłości.

05.07.2022

Izbę niby likwidują, praworządności nie przywracają, unijnych pieniędzy może nie być

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Od miesięcy rząd i stojąca za nim partia nas przekonują, że z organami Unii Europejskiej wszystko jest uzgodnione i fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zaczną w końcu do Polski płynąć. Ale gdy przychodzi czas na powiedzenie "sprawdzam", szydło coraz bardziej wychodzi z worka i można odnieść wrażenie, że wręcz przygotowuje się nas do przyjęcia do wiadomości, że tych pieniędzy może wcale nie być.

04.07.2022

Zawezwania do próby ugodowej i mediacja już nie przerywają biegu przedawnienia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od końca czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia roszczeń. Mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, jedynie go zawiesza, a nie jak dotąd - przerywa. Celem ma być m.in. walka z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy uważają jednak, że te zmiany mogą uderzyć i w mediację - stopując ją, i w konsumentów, bo ugody staną się mniej atrakcyjne.

04.07.2022

SN: Kara za niezawiadomienie niezwłocznie o przestępstwie pedofilii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.

04.07.2022

Pouczenia w sprawach karnych mają być zrozumiałe

Wymiar sprawiedliwości

Pouczenia mają być tak przedstawione, by były zrozumiałe dla dzieci, osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy takich, u których na skutek choroby lub z wiekiem doszło do zakłóceń w zdolności postrzegania i odtwarzania postrzeżeń - Ministerstwo Sprawiedliwości chce więc zmienić przepisy i wprowadzić m.in. pouczenia graficzne.

02.07.2022

Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

02.07.2022

Przewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie przywraca praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. I stwierdziła, że to oznacza, że Polska wciąż nie wypełnia "kamieni milowych" przyjętych w Krajowym Planie Odbudowy.

01.07.2022

Pełnomocnik, doradca restrukturyzacyjny - wnioski o upadłość tylko elektronicznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejni prezesi sądów wydają pisemne zarządzenia dotyczące interpretacji przepisów o wnoszeniu przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej wniosków o upadłość. Zgodnie z nimi od pierwszego lipca, jeśli reprezentuje ich pełnomocnik zawodowy - radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny, wniosek może być tylko elektroniczny, pisemny nie wywoła skutków prawnych.

01.07.2022

Sprawa sędzi, która głosowała za swoją kandydaturą, do powtórzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie sądu dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wobec sędzi, która głosowała na siebie jako kandydata na stanowisko. Dlatego że sąd I instancji błędnie przyjął, iż przed 14 lutego 2020 r., a więc nowelizacją ustawy, tylko rzecznik dyscyplinarny sądu okręgowego mógł złożyć wniosek o ukaranie. Proces rozpocznie się od nowa.

01.07.2022

Wiceprzewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie spełnia oczekiwań

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski - stwierdziła w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. To stawia pod znakiem zapytania perspektywę uruchomienia funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Opozycja mówi o "ustawie naprawczej" w tej sprawie.

30.06.2022

Stowarzyszenie adwokackie pyta, czy można rezygnować z "urzędówek"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mimo, że część sądów dostrzega problem zbyt niskich stawek dla pełnomocników i obrońców z urzędu, większość nadal stosuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Część adwokatów zdecydowała się więc na "wypisanie" ze spraw z urzędu. Teraz Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" pyta rady adwokackie, czy jest to możliwe. Ale jest też pytanie, dlaczego ten obowiązek miałby dotyczyć tylko części adwokatów.

30.06.2022

Coraz więcej władzy dla prokuratora - wstrzyma decyzje o dozorze elektronicznym

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości systematycznie zwiększa uprawnienia prokuratury. Do kolejnych nowelizacji kodeksów wprowadzone są np. wyjątki od natychmiastowej wykonalności postanowienia sądu - tym razem o wstrzymaniu wykonania orzeczenia oraz zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Nowe uprawnienia prokuratorów to naruszenie równości broni oraz uderzenie w niezawisłość sędziowską.

30.06.2022

Izba Dyscyplinarna zlikwidowana, ale immunitet sędziemu SN uchyla

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła 27 czerwca br. immunitet sędziemu tego sądu w stanie spoczynku i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek, który złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczył czterech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości, w tym bezprawnego pozbawienia wolności.

30.06.2022

W grudniu rzecznik TSUE przedstawi opinię w sprawie pytań o status sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski rząd argumentował podczas rozprawy, że pytania są niedopuszczalne, bo UE nie ma kompetencji w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a wyrok nie wpłynie na rozstrzygnięcie spraw sądowych.

29.06.2022

Opasłe procedury wymuszają specjalizację sędziów, a MS chce, by byli "od wszystkiego"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Status sędziego ma być jednolity, ma być on jak żołnierz - walczyć, a raczej orzekać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne i w różnych sprawach, niekoniecznie zbieżnych ze swoją specjalizacją. To wizja Ministra Sprawiedliwości, która wyłania się z projektów dotyczących spłaszczania struktury sądownictwa. Jednak zdaniem sędziów, przy tak opasłych procedurach to droga do błędów i bylejakości orzekania.

29.06.2022

TSUE rozpatruje pytania w sprawie zawieszenia sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoczął we wtorek rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących uprawień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zostały one skierowane do Trybunału w związku ze sprawą immunitetu sędziego Igora Tulei. Sąd Okręgowy w Warszawie chciał wiedzieć, czy ma rozpatrywać zabrane Tulei sprawy, gdy o jego zawieszeniu zdecydował sąd, którego legalność jest kwestionowana.

28.06.2022

Ustawa podpisana - KRUS i KCIK zajrzą kiedy chcą do ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - przewiduje nowela ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz zmiany ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

28.06.2022

W grudniu będzie opinia rzecznika TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wyda opinię dotyczącą skargi Komisji Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce 15 grudnia. W wtorek w Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie tej skargi, która dotyczy nowelizacji polskiej ustawy o sądownictwie, która weszła w życie 14 lutego 2020 r.

28.06.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski