Kobieta zwraca cały zasiłek chorobowy, bo pracowała dwa dni

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że ubezpieczona musi zwrócić ZUS cały zasiłek chorobowy, gdyż pracowała w czasie zwolnienia dwa dni. W rezultacie na życie zostało jej w danym miesiącu tylko 447 zł. W tej sytuacji sąd zwolnił kobietę z kosztów postępowania przed II instancją, mając na uwadze jej zadłużenie kredytowe oraz stan zdrowia, a także - zasady współżycia społecznego.

28.11.2023

SN: Nagana dla adwokata za groźby w sms-ach

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odpowiedzialności adwokata nie wyłącza twierdzenie, że obwiniony działał we własnym imieniu i w sferze jego prywatnych interesów. Wypowiedzenie przez klientkę pełnomocnictwa wcale nie oznacza, że korespondencja z nią nie jest już korespondencją zawodową – orzekł Sąd Najwyższy uznając, że groźby wobec mocodawczyni w kierowanych do niej sms-ach zasługują na karę nagany.

27.11.2023

Sądy mają problem z wyrównaniem wynagrodzeń sędziowskich, a MF prosi o dodatkowe wyliczenia

Wymiar sprawiedliwości

8 listopada TK stwierdził, że ustalenie wynagrodzeń m.in. sędziów, na podstawie ustawy okołobudżetowej na 2023 r., było niezgodne z Konstytucją. Oznacza to, że pensje za listopad i grudzień powinny być już wyliczane zgodnie z ustawą ustrojową, a reszta wymaga wyrównania. Część sądów już stosuje się do wyroku, albo przynajmniej zapowiada wyrównanie po Nowym Roku. W części jednak trwa gorączkowe szukanie pieniędzy, czego nie ułatwia Ministerstwo Finansów, domagając się szczegółowszych kalkulacji.

27.11.2023

Dr Romanowski: Mamy solidne ramy prawne systemu ochrony dzieci

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Solidne ramy prawne systemu ochrony dzieci już są, zespoły ds. badania przypadków ich śmierci lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz do spraw ochrony małoletnich powinny zacząć formalnie działać na przełomie listopada i grudnia. Sukces tkwi jednak nie tylko w przepisach, ale w tym jak zostaną wdrożone w życie. W ministerstwie niezmiennie jest pełne zaangażowanie, by przebiegło to sprawnie - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, który odpowiadał m.in. za prace nad ustawą Kamilka.

27.11.2023

IUSTITIA: Większość konkursów trzeba przeprowadzić od nowa

Wymiar sprawiedliwości

Ponad stu sędziów z całej Polski spotkało się w sobotę w Warszawie, aby rozmawiać o przyspieszeniu postępowań, naprawie praworządności i odblokowaniu środków z KPO. Na zebraniu zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z oddziałami została przyjęta uchwała dotycząca reformy sądownictwa - dotycząca m.in. kwestii tzw. neosędziów.

25.11.2023

Sędziowie kwestionujący niezależność TK nie będą karani

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sędzia ma prawo stosować prawo europejskie, Konstytucję oraz wyroki Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym badać prawidłowość powołania organów takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie sędziego obwinionego o przekroczenie uprawnień.

25.11.2023

Od 15 sierpnia br. już ponad 4 tys. policyjnych zakazów i nakazów dla przemocowca

Wymiar sprawiedliwości

Od połowy sierpnia br. policjanci i żandarmi wojskowi mogą stosować nowe narzędzia wobec sprawców przemocy domowej. Chodzi o zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi i przebywania np. w miejscu ich pracy czy nauki. Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do 30 października br. funkcjonariusze zastosowali 4070 środków natychmiastowej izolacji, a od 30 listopada 2020 r. do połowy sierpnia br. - 10 893.

25.11.2023

Sędzia Kamil Zaradkiewicz powołany na funkcję dyrektora KSSiP

Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 24 listopada sędziego Kamila Zaradkiewicza do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - poinformowano w piątek na stronie KSSiP. Sędzia Zaradkiewicz do połowy 2016 r. był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, a następnie dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości. Od października 2018 r. jest sędzią w Izbie Cywilnej SN.

24.11.2023

KRS zarekomendoła sędziego Szymona Bloka do NSA

Wymiar sprawiedliwości

Mimo burzliwego posiedzenia, Krajowa Rada Sądownictwa rekomendowała kandydaturę sędziego Szymona Bloka do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tylko on, spośród pięciu kandydatów, uzyskał wystarczającą liczbę głosów. Ponadto, poinformowano o uzupełnieniu składów komisji problemowych o nowych członków/posłów. Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz została np. wybrana do Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych.

24.11.2023

Umowy o roboty budowlane, po zmianie prawa prostsza waloryzacja

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych bez możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. W ciągu ostatnich lat dużo się zmieniło. Obecnie trudno spotkać już umowę bez klauzuli waloryzacyjnej, choć oczywiście nie zawsze są one właściwie skonstruowane. O waloryzacji oraz innych problemach związanych z umowami o roboty budowalne rozmawiali uczestnicy konferencji naukowej “Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych”.

24.11.2023

Usunięcie neosędziów z KRS to jedno, trudniejszy może być wybór nowych

Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo

Ważą się losy sędziów z obecnej KRS. Pomysły na ich usunięcie, ze względu na wadliwą procedurę powołania, są dwa - jeden to uchwała Sejmu, drugi - ustawa, np. skracająca kadencję. Jeśli wybrana zostanie szybsza droga uchwały, ważne będzie też jak wybrani zostaną następcy. I tu może pojawić się problem, bo zdaniem części z prawników, Konstytucja wprost tego nie normuje, a "nowa" ustawa regulująca tryb powołania, może nie zyskać aprobaty prezydenta.

24.11.2023

Asystentom i referendarzom skończył się czas - bez aplikacji nie przystąpią do egzaminu sędziowskiego

Wymiar sprawiedliwości

31 grudnia br. upływa termin dla asystentów sędziowskich i referendarzy, ale tylko tych, którzy byli zatrudnieni w momencie wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 2017 r., na przystąpienie do egzaminu sędziowskiego. Ich koledzy, którzy zaczęli pracę później, tej szansy - bez aplikacji - już nie mają. Ministerstwo Sprawiedliwości chciało to zmienić, ale stosowne przepisy znalazły się w projektach spłaszczających strukturę sądów, które utknęły w trakcie procesu legislacyjnego.

24.11.2023

Arbiter Robert Mikulski: Jak sformułować klauzulę arbitrażową?

Wymiar sprawiedliwości

Kilka dni temu media obiegła informacja o pozwie arbitrażowym, jaki Orlen chce wytoczyć spółce Venture Global z USA. Chodzi o brak realizacji kontraktu na dostawę skroplonego gazu. Dlaczego strony zgodziły się na arbitraż? Bo pozwala omijać powolne i przestarzałe sądy powszechne. Arbitraż nie jest jednak domeną wielkich korporacji. Prawo pozwala, by na takich samych zasadach korzystał z niego zarówno Orlen, jak i zwykły Kowalski. Stawia tylko jeden warunek: arbitraż trzeba wcześniej uzgodnić i zapisać go w umowie - pisze Robert Mikulski, partner zarządzający Kancelarii Brillaw by Mikulski & Partners

23.11.2023

Kożuchowska-Warywoda: Rozliczenia to nie priorytet, ważne uzdrowienie sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Najpierw zmiany w KRS, później uporanie się z jej decyzjami w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym - to priorytety na przywrócenie praworządności w wymiarze sprawiedliwości. Trzeba przy tym brać pod uwagę interesy obywateli. Dlatego proponujemy by neo-sędziowie do momentu zakończenia spraw, które rozpatrują, ale też nowych konkursów, mogli być delegowani. Z kolei ci, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej i dopuścili się uchybienia godności urzędu, powinni odpowiadać dyscyplinarnie - mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

22.11.2023

SN: Radca prawny nie wydał klientce zasądzonego odszkodowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wygrał w sądzie odszkodowanie i zadośćuczynienie dla klientki, nie poinformował jej o tym i nie przelał natychmiast zasądzonych odszkodowań na jej konto. Pieniądze nie zostały również zdeponowane na odrębnym rachunku. Dlatego słusznie został ukarany karą pieniężną i zakazem patronatu - uznał Sąd Najwyższy.

21.11.2023

NSA: Umowa nie wystarczy, by spółka stała się stroną postępowania

Wymiar sprawiedliwości Spółki

Spółka twierdziła, że jest następcą prawnym strony postępowania, ponieważ zawarła z nią umowę przelewu wierzytelności, która obejmowała wszelkie prawa oraz roszczenia związane z ustaleniem środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Pogląd ten nie zyskał jednak aprobaty sądów administracyjnych. W wyroku drugiej instancji podkreślono, że źródłem interesu prawnego jest przepis powszechnie obowiązującego prawa, a nie wola strony wyrażona w formie umowy cywilnoprawnej.

21.11.2023

7,5 mln zł - tyle na wyrównanie sędziowskich pensji potrzebuje NSA

Wymiar sprawiedliwości

Sądy policzyły, ile sędziowie stracili na ustaleniu ich wynagrodzenia w 2023 r. na podstawie ustawy okołobudżetowej, i zaczęły występować m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości o dodatkowe środki na wyrównania. Powołują się przy tym na listopadowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że pominięcie przy tegorocznych sędziowskich płacach ustawy ustrojowej było niekonstytucyjne. Prawo.pl dotarło do pisma prezesa NSA, z którego wynika, że tylko tam na wyrównania potrzeba 7,5 mln zł.

21.11.2023

Frankowicze w sądach wygrywają, ale z WIBOR-em łatwo nie będzie

Wymiar sprawiedliwości

Pomiędzy kredytami frankowymi a kredytami z WIBOR-em jest sporo podobieństw i to na wielu płaszczyznach. Nie oznacza to jednak, że wszystkie takie umowy da się wzruszyć. Liczyć się będzie moment ich zawarcia, to jak kredytobiorcy byli informowani o ryzyku i ostatecznych kosztach kredytu oraz to czy bank, ustalając wskaźnik WIBOR, kierował się prawem i dobrymi obyczajami. Prawnicy wskazują, że warto próbować, bo można wiele zyskać.

21.11.2023

TSUE: Zmiana notariusza prowadzącego hiszpańską kancelarię notarialną może stanowić przejęcie przedsiębiorstwa

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Zmianę notariusza prowadzącego kancelarię należy potraktować jak zmianę właściciela przedsiębiorstwa, w której to sytuacji dyrektywa zapewnia ochronę pracowników poprzez zachowanie ich praw, pomimo tego m.in., że hiszpańscy notariusze obejmują stanowisko w kancelarii z uwagi na ich powołanie na to stanowisko przez państwo – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.11.2023

Dłużnik komornikowi nadal umyka, skuteczność egzekucji sięga ok. 25 proc.

Wymiar sprawiedliwości

Obowiązujące przepisy pozwalają dłużnikowi skutecznie unikać egzekucji. Komornicy niewiele mogą zrobić, gdy przykładowo oficjalnie zarabia on płacę minimalną a resztę zarobków dostaje "pod stołem". Problemem jest też choćby zakładania kont rachunkowych w zagranicznych bankach czy instytucjach finansowych, do których komornicy "dostępu" nie mają - podkreślali uczestnicy konferencji Komornik Sądowy - postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna".

20.11.2023