Prof. Paluszkiewicz: Kontradyktoryjny proces do przywrócenia, rola prokuratora do ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Wprowadzony w 2015 roku kontradyktoryjny model procesu karnego, który po kilku miesiącach został wycofany przez nowy rząd, trzeba bez wątpienia przywrócić. Pilną potrzebą jest też cofnięcie zmian w kodeksie postępowania karnego, wzmacniających, wbrew zasadzie kontradyktoryjności, pozycję procesową prokuratora, a ograniczających pozycję sądu, będącego przecież gospodarzem postępowania jurysdykcyjnego - twierdzi prof. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

29.02.2024

Ponad 200 spraw przeciwko sędziom prawidłowo stosującym prawo europejskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cztery lata trwało wyjaśnianie zarzutu złamania Konstytucji przez trzech sędziów. Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie chcieli wyjaśnić, czy w sprawie zachodzi nienależyta obsada sądu. W tym celu zwrócili się o przesłanie informacji ‎o okolicznościach powołania asesora na stanowisko. Nie dokonali ingerencji w tryb powoływania asesorów – orzekł Sąd Najwyższy. Była to pierwsza sprawa wytoczona przez rzecznika dyscyplinarnego, która miała wywołać efekt mrożący wśród sędziów, by nie stosowali prawa europejskiego.

29.02.2024

W Bielsku-Białej o nieodpłatnej pomocy prawnej

Wymiar sprawiedliwości

8 marca 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej odbędzie się Konferencja Naukowa pn. „Nieodpłatna pomoc prawa jako element budowania społeczeństwa obywatelskiego”. Współorganizatorem wydarzenia będzie Naczelna Rada Adwokacka. Uczestnicy zastanawiać się będą nad tym, do których założeń wrócić, jakie zmiany są konieczne, jakie rozwiązania pozostawić, by system służył obywatelom.

28.02.2024

Korzystna uchwała nielegalnej Izby Dyscyplinarnej wiąże nową Izbę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenia wydane przez zlikwidowaną, nielegalną Izbę Dyscyplinarną były korzystne dla obwinionej prokurator, a zatem uznać można, że sprawa została już osądzona – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prokurator obwiniona o ukrycie i zniszczenie akt prokuratorskich nie stanie przed sądem karnym, gdyż sąd nie dał wiary zeznaniom świadków.

28.02.2024

SN: Ukaranie za brak maseczki po wygaśnięciu nakazu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia

Trafnie zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, że między momentem popełnienia czynu a chwilą orzekania, doszło do zmiany normatywnej. Nie ma przy tym znaczenia, że modyfikacji uległ przepis rozporządzenia, do którego odsyłał kodeks wykroczeń, a nie sam artykuł kodeksu określający wykroczenie. Sąd Rejonowy nie mógł zatem postąpić wbrew regule temporalnej nakazującej stosowanie ustawy nowej, jako łagodniejszej – orzekł Sąd Najwyższy.

28.02.2024

Kolejny wyrok TK w sprawie stawek za urzędówki adwokackie

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny zajął się wysokością urzędówek, tym razem adwokackich. Podobnie jak w poprzednich sprawach wskazał, że norma różnicująca wynagrodzenie dla adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu i tych "z wyboru" jest niezgodna z Konstytucją. Miały to zmienić projekty rozporządzeń poprzedniego kierownictwa MS - utknęły jednak w opiniowaniu. Adwokatura planuje wrócić do tematu już w marcu.

27.02.2024

SN: Nie każda nominacja neo-KRS jest wadliwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd odwoławczy w uzasadnieniu nie wskazał, że sędzia orzekająca w sprawie nie spełnia minimum standardu niezawisłości i bezstronności. Skuteczne wykazanie nienależytej obsady sądu zakładałoby wskazanie np. na sposób obrad Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie kandydatury, opinię zgromadzenia ogólnego sędziów danego sądu, porównanie osiągnięć kandydata z innym czy drogę awansu sędziego – orzekł Sąd Najwyższy i uchylił wyrok.

27.02.2024

Więźniów ma być mniej – będą zmiany prawne i praktyczne

Wymiar sprawiedliwości

Pod koniec 2023 roku w polskich zakładach karnych i aresztach przebywało blisko 75 tys. osób. W stosunku do liczby ludności to jeden z najwyższych poziomów w Europie i zdaniem obecnego kierownictwa MS nieuzasadniony stanem przestępczości. Problem rozwiązać mają zmiany ustawowe, ale też takie działania jak m.in. odmrożenie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia czy częstsze stosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego.

27.02.2024

SN: Immunitet sędziego administracyjnego uchyla NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydaje nie Sąd Najwyższy, ale Naczelny Sąd Administracyjny – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Pytanie zadała nieistniejąca od lipca 2022 r. Izba Dyscyplinarna, a więc organ, który przestał działać, więc zagadnienie trzeba pozostawić bez rozpoznania.

27.02.2024

Niby zdalne rozprawy, a dla sądów więcej "papierkowej" roboty

Wymiar sprawiedliwości

Od 14 marca w sprawach cywilnych na stałe będą obowiązywać rozprawy w formule zdalnej, a konkretnie - hybrydowej. Choć sądy mają w tym zakresie postpandemiczne doświadczenia, zmiany odczują m.in. sekretariaty. Obszerniejsze niż dotąd będą pouczenia, więcej korespondencji, a dodatkowe obowiązki będą też wiązać się z przeprowadzaniem e-dowodów. Z kolei strony będą musiały zgłosić, i to z wyprzedzeniem, że chcą uczestniczyć w takiej rozprawie.

27.02.2024

Coraz bliżej do wyłonienia prokuratora krajowego, kandydaci przedstawią swoje wizje prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Na poniedziałek, 26 lutego, zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne z piątką kandydatów na prokuratora krajowego. Prowadzić je będzie specjalny zespół z wiceminister Marią Ejchart na czele. Mają zostać zaprezentowane wizje zmian w Prokuraturze, przy czym jedna zostanie prawdopodobnie narzucona odgórnie, bo jak już zapowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar, jedną z planowanych zmian w ramach przywracania praworządności jest rozdzielenie funkcji ministra i prokuratora generalnego.

26.02.2024

Neo-sędzia w składzie? Sąd zwraca sprawę do ponownego rozpoznania

Wymiar sprawiedliwości

Warszawski sąd apelacyjny uchylił właśnie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga dotyczące tymczasowego aresztowania z powodu... nienależytej obsady sądu pierwszej instancji. Chodzi o tzw. neo-sędzię powołaną na stanowisko na podstawie opinii neo-KRS. SA przywołał przy tym m.in. wyroki TSUE, ETPC i Konwencję o Ochronie Praw Człowieka.

26.02.2024

Sprawa frankowa łatwiejsza, ale na zniżkę u pełnomocnika nie ma co liczyć

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Inflacja w połączeniu z długim czasem trwania postępowań dotyczących kredytów frankowych wpływają na to, ile adwokaci i radcowie prawni biorą od frankowiczów za prowadzenie spraw frankowych. Podstawowa stawka to obecnie więcej niż 10 tys. zł i to za prowadzenie sprawy w I instancji. Dodatkowo trzeba zapłacić za apelację, a często i procent od wygranej. Decydowanie się na tańszą opcję wiąże się jednak z jeszcze większym ryzykiem.

26.02.2024

Chcemy spopularyzować mediacje na serio? Zróbmy to po amerykańsku!

Wymiar sprawiedliwości

Często w publicznych dyskusjach słyszy się, że „usposobienie Amerykanów”, czy też inne mityczne tezy, jak np. rzekoma „otwartość na zmiany” powodują, że bardziej niż np. Polacy, skłonni są do zawierania ugód. Aktualny czas reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, to być może idealny moment, aby z tego rodzaju infantylnymi mitami zerwać - pisze Dawid Kulpa, radca prawny, partner w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

24.02.2024

Wszczęto odwoływanie ze stanowisk prezesa i wiceprezesa SO w Poznaniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odwoływani sędziowie utracili zaufanie i autorytet wśród podległych im służbowo sędziów, co dodatkowo uniemożliwia im wykonywanie funkcji. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości podało w piątek, że minister wystąpił do kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z funkcji prezesa tego sądu sędziego Daniela Jurkiewicza oraz z funkcji wiceprezesa sędziego Michała Inglota. Jednocześnie zostali zawieszeni w pełnieniu czynności.

23.02.2024

TSUE podpowie, kiedy mebel może być utworem

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Własność przemysłowa

Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się twórczością użytkową w kontekście praw autorskich. W sprawie C-795/23 Konektra, w której do Trybunału skierowano pytania prejudycjalne dotyczące kryteriów ochrony prawnoautorskiej twórczości zdeterminowanej funkcjonalnie, spór dotyczy zakwalifikowania regału modułowego jako utworu - pisze Bartosz Mazurek, Junior Associate w praktyce prawa własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird.

23.02.2024

Spec-rzecznik MS zamiast sędziego Schaba. Sprawa sędzi Barańskiej - umorzona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziego nie można karać dyscyplinarnie za popełniony błąd. Uruchomienie postępowania dyscyplinarnego o ukaranie sędzi Barańskiej było błędem – stwierdziła w czwartek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Zachowanie sędzi obwinionej nie było bezprawne ani zawinione, ani też szkodliwe społecznie, miała prawo do własnej interpretacji przepisów - dodał Sąd Najwyższy.

23.02.2024

Kozak: Warunkowe przedterminowe zwolnienie, przepisy nie nadążają za praktyką

Wymiar sprawiedliwości

Obrońca, działając na korzyść klienta, chce by warunkowe przedterminowe zwolnienie nastąpiło w najszybszym możliwym terminie. Musi więc złożyć wniosek zanim upłynie data, w której sąd może skazanego zwolnić. Dlaczego? Bo na rozpoznanie takiego wniosku i to w I instancji, czeka się nie krócej niż 2-3 miesiące. Problem w tym, że część sędziów uznaje wówczas, że wniosek był przedwczesny - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

23.02.2024

Mec. Czaja: Mediacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań

Wymiar sprawiedliwości

Mediacji obligatoryjnej nie powinniśmy się bać. To rozwiązanie działa w innych krajach europejskich i się sprawdza, a główną zaletą, poza odciążeniem sądów, jest zwiększanie świadomości obywateli. Tyle że same przepisy nie wystarczą. Do tego trzeba przygotować także sądy, profesjonalnych mediatorów i pełnomocników - mówi w rozmowie z Prawo.pl Jacek Czaja, radca prawny, dyrektor International Academy of Dispute Resolution i laureat III miejsca w konkursie Rising Stars Liderzy jutra 2023.

23.02.2024

Sejm na najbliższym posiedzeniu ma zająć się sprawą Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się 6 marca mają być przedstawione uchwała i ustawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego - zapowiedział Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. Środowisko prawnicze jest zgodne, że najprostszym do rozwiązania problemem będzie kwestia trzech sędziów dublerów, zdecydowanie więcej wątpliwości budzi unieważnienie wyboru Krystyny Pawłowicz i Ryszarda Piotrowicza.

22.02.2024