Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu - nie tędy droga

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o ukształtowaniu się praktyki stosowania znowelizowanych przepisów o zatwierdzeniu układu, jednak sama ich lektura nakazuje spojrzeć krytycznym okiem na zaproponowane rozwiązania. Ustawodawca w dość niezrozumiały sposób dokonał transpozycji niektórych rozwiązań z uproszczonej restrukturyzacji, a z niektórych z nich zrezygnował zupełnie.

23.02.2022

Dziewczynka miała wrócić do placówki opiekuńczej w Austrii, po decyzji SN zostaje w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Polscy rodzice byli niewydolni wychowawczo, dziewczynka trafiła więc do placówki opiekuńczej w Austrii, w której doznawała przemocy ze strony innych podopiecznych. Babcia wywiozła ją do Polski, a sąd apelacyjny na podstawie Konwencji Haskiej zdecydował, że dziecko ma wrócić. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek wiedeńskiej opieki społecznej.

23.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN: Wykłady własne radcy prawnego to nie szkolenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wykładał w wyższej szkole, ale nie zdobywał punktów podczas szkoleń zawodowych, został przez swój samorząd zawodowy ukarany finansowo. Izba Dyscyplinarna SN utrzymała orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w mocy, ale zauważyła, że kasacja oparta została na kłamstwie obrońcy, co jest naruszeniem zasad etyki.

23.02.2022

Po wyroku Sądu UE niezależność UOKiK pod znakiem zapytania

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo gospodarcze Prawo unijne

Komisja Europejska ma ocenić, czy polscy politycy mają wpływ na rozstrzygnięcia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a państwowe spółki mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie przez ten urząd. Zobowiązał ją do tego Sąd Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym PKP CARGO. Będzie to ważne rozstrzygnięcie dla wielu polskich firm, które może wywołać efekt domina.

23.02.2022

Wicepremier Kaczyński mówi o "dyskretnych" rozmowach z KE ws. Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Jesteśmy gotowi do rozmów i je prowadzimy i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia - powiedział we wtorek wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński. Ale podkreślił, że naprawa sądownictwa jest bezwzględnie potrzebna, i nikt nie powinien i nikt nie ma prawa polskim władzom w tym przeszkadzać.

22.02.2022

Projekt zmian w Sądzie Najwyższym Solidarnej Polski już w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości

Do Sejmu wpłynął we wtorek projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowany przez Solidarną Polskę. Tego samego dnia po południu został on zamieszczony na stronach Sejmu i skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie do 30 liczby sędziów, utworzenie tylko dwóch izb i przekazanie kasacji do sądów apelacyjnych.

22.02.2022

Izba Dyscyplinarna: Prokurator Generalny nie może kwestionować opinii psychiatrów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Do kompetencji sądu, ani tym bardziej prokuratora nie należy narzucanie metod działania biegłym przy wydawaniu opinii - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i oddaliła jako oczywiście niezasadna kasację Prokuratora Generalnego. W mocy więc pozostanie umorzenie postępowania dyscyplinarnego prokurator, w sprawie której psychiatrzy orzekli niepoczytalność w momencie popełnienia czynu.

22.02.2022

Przepisy nie wystarczą, pokrzywdzony przestępstwem musi wiedzieć jakie ma prawa

Wymiar sprawiedliwości

Główną bolączką systemu wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem jest brak świadomości w zakresie przysługujących im praw. W Polsce nadal - na co zwracają uwagę prawnicy - takie informacje przekazywane są w formie pisemnych pouczeń. A te nawet jeśli nie są napisane skomplikowanym prawniczym językiem są trudne do przyswojenia w sytuacji traumy związanej z tym co się wydarzyło.

22.02.2022

Natychmiastowy zakaz zbliżania się i kontaktowania "przemocowca" - prace na finiszu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by policjant mógł zakazać sprawcy przemocy w rodzinie zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo - pracują i uczą się osoby przez niego pokrzywdzone. Uzgodnienia są na końcowym etapie, a resort liczy, że jeszcze w tym półroczu zmianami zajmie się parlament. Wejście ich w życie mają poprzedzić szkolenia dla służb.

22.02.2022

Romanowski: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem wymaga spójnego i efektywnego systemu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu, który będzie gwarantował spójne i sprawne wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwami - psychologiczne, medyczne, prawne, ale też materialne. W tym obszarze zawsze będzie coś do zrobienia, ale co ważne, nawet najlepsze rozwiązania nie wystarczą, jeśli nie będą prawidłowo stosowane - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

22.02.2022

Postępowanie informacyjne w trakcie, a nie przed rozwodem - MS zmienia własny projekt

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Jednym z etapów rozwodzenia się par posiadających małoletnie dzieci ma być rodzinne postępowanie informacyjne. Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by poprzedzało pozew o rozwód i sądową batalię, ale prawnicy - w tym sędziowie - alarmowali, że to znacząco wydłuży rozwody. Resort szykuje więc zmianę projektu i najpierw ma być pozew, a dopiero potem spotkanie informacyjne.

22.02.2022

Tysiące mieszkań spółdzielczych nadal w luce prawnej

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Senat pracują nad dwoma różnymi projektami, które mają wyprostować sytuację prawną przeszło połowy miliona mieszkań własnościowych w blokach spółdzielczych stojących na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Żaden nie jest jednak doskonały. Pierwszy w ogóle nie dotyczy gruntów, a drugi jest bardzo kosztowny.

22.02.2022

Szybka ścieżka postępowania o zatwierdzenie układu nie zwolni z odpowiedzialności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Przy obecnym brzmieniu przepisów istnieje ryzyko, że podjęcie decyzji o wejściu na ścieżkę postępowania o zatwierdzenie układu nie zwolni od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie. Zwolnienie to uzależnione jest od zawarcia i zatwierdzenia układu przed upływem terminu do złożenia wniosku o upadłość - twierdzą przedstawiciele Forum Prawa Insolwencyjnego.

21.02.2022

Stawki zniechęcają mediatorów do mediacji - jest petycja

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości widzi w mediacji jedną z szans na odciążenie sądów. Trwają obecnie prace nad Krajowym Rejestrem Mediatorów, przygotowywane są też m.in. rozwiązania, które mają mediacje upowszechniać. Tymczasem mediatorzy zwracają uwagę, że przysługujące im stawki nie przystają do rzeczywistości i składają petycję w sprawie ich zmiany.

21.02.2022

Przepisy o wsparciu ofiar przestępstw są, szwankuje "czynnik ludzki"

Wymiar sprawiedliwości

Minione dwa lata przyniosły kolejne zmiany, które mają wspomagać osoby pokrzywdzone przestępstwem. Działają m.in. nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy, zwiększyła się ochrona dzieci dotkniętych przestępstwem, a na horyzoncie są kolejne nowelizacje. Szwankuje jednak podstawa, czyli informowanie o przysługujących prawach oraz podejście sądów i innych organów.

21.02.2022

Ziobro: Solidarna Polska zgłosi własny projekt ustawy o SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zarząd Solidarnej Polski zdecydował w sobotę o zgłoszeniu własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, obok tych zgłoszonych przez prezydenta Andrzeja Dudę i przez Prawo i Sprawiedliwość - poinformował w sobotę Zbigniew Ziobro. Zapowiedział, że do środy przedstawione zostaną szczegóły projektu i stosunek do propozycji prezydenta.

19.02.2022

Pełnomocnik stracił zaufanie, mocodawca może pełnomocnictwo odwołać

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z orzecznictwem, także Sądu Najwyższego, udzielenie pełnomocnictwa jest wyrazem szczególnego zaufania, a to oznacza, że może ono być w każdej chwili odwołane, a nie tylko gaśnie w momencie śmierci mocodawcy lub samego pełnomocnika. Do takiego odwołania nie potrzeba też szczególnej formy, wystarczy oświadczenie woli o odwołaniu.

19.02.2022

Umowa najmu lokalu może być także umową konsumencką

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Umowa najmu mieszkania może mieć charakter konsumencki. Mamy z nią do czynienia także wówczas, gdy wynajmującym jest podmiot publicznoprawny. A ponieważ najemcy jako konsumenci są najczęściej słabszą stroną w umowie, mogą więc liczyć wtedy na objęcie ich ochroną wynikającą z unijnych regulacji. W razie sporu sąd weźmie to pod uwagę.

19.02.2022

Sąd: Zasady współżycia społecznego istotne w porozumieniu o alimentach

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W toku procesu rozwodowego małżonkowie ustalili, że mąż będzie płacił żonie alimenty przez określony czas, m.in. do czasu podziału ich majątku wspólnego. Mimo upływu kilku lat nie doszło do podziału majątku. Rację ma powód, który domaga się uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jego utrzymywanie godziłoby w zasady współżycia społecznego - przyjął Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.

19.02.2022

Warszawscy adwokaci nie wezmą udziału w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wymiar sprawiedliwości

ORA w Warszawie zdecydowała, że warszawska izba nie weźmie udziału w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który rozpocznie się 21 lutego br. Główne powody - to zbyt późne zaproszenie i Pegasus - a konkretnie informacje, że z Funduszu Sprawiedliwości miano finansować „środki techniki specjalnej”.

18.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski