Stowarzyszenia sędziowskie chcą unieważnienia decyzji o KPO dla Polski

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Cztery europejskie organizacje sędziowskie - Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL - skierowały w niedzielę skargę do Sądu Unii Europejskiej (część TSUE), domagając się unieważnienia decyzji Rady UE w sprawie polskiego KPO.

28.08.2022

RPO: Ostrożnie z wydawaniem ludzi ściganych przez władze Białorusi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Władze Białorusi nadużywają instrumentów prawa międzynarodowego przeznaczonych do ścigania przestępców, wykorzystując je do prób sprowadzania swoich przeciwników politycznych na terytorium Białorusi - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi o wydanie instrukcji dla prokuratorów, by zapobiegać wydawaniu władzom Białorusi osób, których prawa człowieka mogą być tam łamane.

28.08.2022

Nowe dziecko po rozwodzie - obniżenie alimentów możliwe, ale nie z automatu

Wymiar sprawiedliwości

Kolejne dziecko w porozwodowym patchworku może być niemałą rewolucją, przyprawiającą o spory finansowy zawrót głowy. Pieluchy, jedzenie, ubrania, wyprawka do tanich nie należą, a szukanie oszczędności w alimentach na dzieci z "byłą" wydaje się niektórym dobrym rozwiązaniem. W decyzji sądu automatyzmu jednak nie będzie, zajrzy nawet do portfela obecnej partnerki.

27.08.2022

Czasami bez wywiadu środowiskowego ani rusz - kurator pilnie potrzebny

Wymiar sprawiedliwości

Wywiad środowiskowy opracowywany przez kuratora pozwala sądowi na ustalenie informacji potrzebnych do prowadzonego postępowania. Chodzi nie tylko o sprawy karne, ale też np. rodzinne. Szczeroki bywa też zakres tego czego ma się dowiedzieć, poprzez sytuacje w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym, po stan zdrowia i majątkowy.

27.08.2022

Następczej decyzji prokuratora o wykorzystaniu dowodów z inwigilacji nie da się zaskarżyć - RPO wystąpił do TK

Wymiar sprawiedliwości

Artykuł 168b kodeksu postępowania karnego pozwala prokuratorowi na wydanie w każdym czasie następczej zgody na wykorzystanie uzyskanych w drodze inwigilacji materiałów świadczących o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. Co ważne, nie tylko takich, co do których można zarządzić kontrolę operacyjną. Problem w tym, że nie można tego zaskarżyć.

26.08.2022

Pieniądze ze zbiórki nie pomniejszają odszkodowania zasądzanego pacjentowi

Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Fakt przekazania poszkodowanemu pacjentowi jakichkolwiek środków ze zbiórek charytatywnych nie powinno wpływać na obniżenie odpowiedzialności osoby odpowiadającej za naprawnienie szkody – uznał Sąd Najwyższy uwzględniając skargę kasacyjną w sprawie z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta.

25.08.2022

SA: Zwolnienie z aresztu za poręczeniem odpowiednim do stanu majątkowego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Poręczenie musi być takiej wysokości, aby możliwość utraty sumy zabezpieczenia lub działań przeciwko gwarantom w przypadku braku stawiennictwa oskarżonego na rozprawie mogła działać w sposób wystarczająco odstraszający, aby rozwiać jakąkolwiek pokusę ucieczki przez oskarżonego. Tak uznał sąd i dlatego zwolnił z trwającego dwa lata aresztu oskarżonego, zasądzając 50 tys. poręczenia.

25.08.2022

Dane osobowe obywateli są wewnętrzną sprawą kościoła

Wymiar sprawiedliwości RODO

Sądy administracyjne oddalają skargi obywateli na decyzje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odmawia zajęcia się ich sprawami dotyczącymi przetwarzania danych znajdujących się w księgach kościelnych. Dlatego, że tryb działania w tym zakresie nie musi mieć podstawy wynikającej z prawa powszechnie obowiązującego i może wynikać z prawa wewnętrznego Kościoła. Eksperci twierdzą, że kościelny dekret całkowicie pomija odwołanie się do sądu i narusza Konstytucję.

25.08.2022

Podwójny test niezawisłości sędzi Małgorzaty Bednarek - dwa różne wyniki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do rozpoznania sprawy niezawisłości sędzi Bednarek wylosowano pięciu sędziów Sądu Najwyższego, a sprawę jednoosobowo odrzucił z przyczyn formalnych sędzia Załucki. Wyjaśnienie jest proste: skład 5-osobowy rozpoznaje wniosek merytorycznie, natomiast kontrola formalnoprawna wniosku może i powinna odbyć się 1-osobowo. Ale kilka dni wcześniej taką kontrolę przeprowadził prezes Izby Karnej SN.

24.08.2022

Węgry ustąpią w sprawie praworządności, by dostać pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rząd Węgier obiecał Komisji Europejskiej, że do końca października zmieni część spornych ustaw, o ile uda się osiągnąć porozumienie w sprawie uwolnienia unijnych funduszy - poinformował szef kancelarii premiera Gergely Gulyas. Komisja Europejska wstrzymuje Węgrom wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy, a powodem są zarzuty dotyczące praworządności, podobne do tych stawianych polskim władzom.

24.08.2022

SA: Zadośćuczynienie za obraźliwy dla ginekologa wpis nie należy się

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Wizyta u ginekologa była na tyle nieudana, że pacjentka podzieliła się wrażeniami w internecie. Z tego powodu lekarz wytoczył administratorowi portalu powództwo o ochronę jego dobrego imienia i wizerunku zawodowego. Przegrał, gdyż roszczenie się przedawniło po trzech latach, ale też dlatego, że pozwany nie miał świadomości istnienia na administrowanej stronie opisu wizyty u lekarza.

24.08.2022

Komornik już może wpisać "alimenciarza" do e-rejestru zadłużonych

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Komornicy mają już dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych i mogą w nim zamieszczać informacje dotyczące m.in. dłużników alimentacyjnych. W najbliższym czasie mają być przeprowadzone dla nich specjalne szkolenia na temat tego, jak radzić sobie z systemem. A że łatwo nie jest, pokazują doświadczenia adwokatów, radców, doradców restrukturyzacyjnych i sędziów.

24.08.2022

Bierność banku w dochodzeniu swoich roszczeń nie może utrudniać kredytobiorcom realizacji ich uprawnień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Brak dokonania wykładni prawa przez uprawniony organ nie ogranicza możliwości obrony banku przed roszczeniami konsumenta, skoro poznał on żądania kredytobiorcy. A więc opieszałość banków w zgłaszaniu swojego roszczenia kondykcyjnego wobec kredytobiorców, tłumaczona oczekiwaniem na uchwałę Sądu Najwyższego, jest nie do przyjęcia - pisze adwokat Kacper Rożek.

24.08.2022

W sądzie "adwokat diabła", w mediach powinien ważyć słowa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura wielkimi krokami zbliża się do zmian w swoich zasadach etyki. Pod lupę wzięte zostały m.in. wypowiedzi publiczne adwokatów. Duża część środowiska uważa, że wolnością słowa nie można tłumaczyć wszystkiego, a prawnik ma baczyć na to, co i jak mówi. Co więcej, nie powinien być rzecznikiem prasowym klienta, bo nie taka jego rola. Inni, że e-świat wymaga szybkich komentarzy - także od prawników. Pozostaje pytanie, czy i jak to regulować.

24.08.2022

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej z podpisem prezydenta

Wymiar sprawiedliwości

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Służbie Więziennej. Po zmianach Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej (IWSW) będzie odpowiadał za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w zakładach karnych albo aresztach śledczych. Senat wcześniej odrzucił zmiany, jednak Sejm był za.

23.08.2022

Pełnomocnik sędziego Tulei: Prezes sądu nie ma mocy zawieszania wyroków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy zarządzenie prezesa sądu apelacyjnego ma moc zawieszenia skutków prawomocnego orzeczenia sądu? Z takim pytaniem adwokat prof. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego Igora Tulei, zwrócił się do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Przanowskiej-Tomaszek, która odmawia wykonania postanowienia o zabezpieczeniu nakazującego dopuszczenie sędziego Tuleyi do orzekania.

23.08.2022

Sędziowie: Stawki za "urzędówki" uwłaczają godności zawodu adwokackiego

Wymiar sprawiedliwości

W żywotnym interesie wymiaru sprawiedliwości leży zapewnienie obywatelom należytej pomocy prawnej m.in. poprzez wsparcie ze strony osób zawodowo się tym zajmujących i należycie do tego przygotowanych. Wynagrodzenie wypłacane przez Skarb Państwa adwokatom musi być godziwe oraz odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, uwzględniać jej ilość i jakość - wskazuje Stowarzyszenie Sędziów Themis w przyjętej właśnie uchwale.

23.08.2022

Sędzia Laskowski odrzuca wniosek o zbadanie niezawisłości sędziego Rocha

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek obrońcy skazanego o zastosowanie tzw. testu niezawisłości i niezależności sędziego, który przeszedł z Izby Dyscyplinarnej do Izby Karnej. Wniosek ten miał braki, gdyż nie przytacza okoliczności związanych z zachowaniem sędziego po jego powołaniu oraz nie wskazuje, jak w okolicznościach tej sprawy ewentualne naruszenie standardu niezawisłości mogłoby wpływać na jej wynik.

23.08.2022

Niegodne urzędówki? W większości izb adwokat może się już wypisać z listy

Wymiar sprawiedliwości

Od dłuższego czasu trwa prawdziwa batalia o adwokackie i radcowskie stawki za pomoc prawną z urzędu. Już w styczniu pojawiły się sygnały, że z powodu ich wysokości część prawników prosi izby o możliwość "wypisania" się z list prawników gotowych na "urzędówki". Początkowo praktyka była różna, teraz przykładowo w adwokaturze 23 na 24 rady dają taką możliwość.

23.08.2022

RPO za prawem Rzecznika Finansowego do wspierania uczestników postępowań grupowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Propozycja zmian w przepisach dających Rzecznikowi Finansowemu prawo do bycia reprezentantem grupy w postępowaniach grupowych to dobre rozwiązanie - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje jednak, że brakuje przepisu jednoznaczne przyznającego Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wytaczania powództw na rzecz konsumentów w takich postępowaniach.

22.08.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski