Sędziowskie "dyscyplinarki" zamiast chronić obywateli uderzają w ich prawa

Wymiar sprawiedliwości

Lista sędziów, wobec których zarządzono natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych, z miesiąca na miesiąc jest coraz dłuższa - alarmują prawnicy. Jak dodają, problem jest jednak głębszy i dotyczy całego systemu dyscyplinarnego, który zamiast chronić obywateli przed "czarnymi" owcami w togach, usuwa tych sędziów, którzy są niewygodni dla władzy. A to uderza bezpośrednio w postępowania, a tym samym prawa obywateli.

28.02.2022

Nieodpłatna pomoc prawna dostępna bez ograniczeń? MS pracuje nad zmianami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postulaty środowisk prawniczych w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, który jest potrzebny, ale w obecnej formie jest nieefektywny, mają szanse na realizację. Teraz wsparcie nie zawsze trafia do tych, którzy najbardziej go potrzebują. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami - chce m.in. usprawnić zapisy i korzystanie z porad. I rozważa, czy potrzebne jest oświadczenie o niemożności opłacenia porady.

26.02.2022

Kiedy wyrok jest prawomocny? Liczenie terminów krok po kroku

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok sądu budzi zawsze emocje, zazwyczaj też jest korzystny tylko dla jednej ze stron, a bywa, że i obie nie czują się nim usatysfakcjonowane. Ale uprawomocnienie nie następuje od razu. W ciągu siedmiu dni można złożyć wniosek o uzasadnienie, co otwiera drogę do wniesienia apelacji. W przypadku wyroku zaocznego pozwanemu przysługuje z kolei 14 dni na wniesienie sprzeciwu.

25.02.2022

E-rozprawy w sprawach karnych rozbijają się o prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy miały być sposobem sądów na covidową zawieruchę. Przepisy obowiązują niemal od dwóch lat i w sprawach cywilnych stosowane są coraz częściej, ale wideokonferencje w sprawach karnych nadal kuleją. Co więcej, obrońcy i sędziowie zgodnie podkreślają, że "zdalnie" - w tym przypadku - powinno być stosowane wyjątkowo, a to ze względu na prawo do obrony i m.in. tajemnicę obrończą.

25.02.2022

Covidowe przepisy nie zawiesiły terminu na uregulowanie opłaty przekształceniowej

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Przepisy tarczy covidowej nie zawiesiły terminu na wniesienie opłaty za przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego we własność, bo ma ona charakter cywilnoprawny, a nie administracyjny. A to oznacza, że właściciel lokalu, który z powodu pandemii nie uregulował jej na czas, zapłaci więcej za przekształcenie.

25.02.2022

Gabriel-Węglowski: Przeterminowana sprawiedliwość

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Szybko z pewnością nie zawsze znaczy dobrze; tym bardziej powolnie. Kluczem do sukcesu jest natomiast zawsze sprawność działania. Czy tak jest w polskim procesie karnym, w pracy policji, prokuratury, sądów ? Niestety, nie. Bywa, ale nie jest to wszechogarniającą regułą. Postępowania zbyt często prowadzone są opieszale, niewłaściwie, czy wbrew podstawowym zasadom prakseologii.

25.02.2022

Adam Roch nowym szefem Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 24 lutego 2022 r. powołał sędziego Adama Rocha na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania, które odbyło się tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim.

24.02.2022

#pomagamy - adwokaci i radcy razem dla obywateli Ukrainy

Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Naczelna Rada Adwokacka stanowczo potępiła agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zaapelowała do polskich władz o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu jej przerwanie. Z kolei Włodzimierz Chróścik prezes KRRP zwrócił się do ukraińskich adwokatów i zadeklarował udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia.

24.02.2022

Niejawnie lub zdalnie - sądy z możliwości korzystają, choć nie zawsze wiedzą jak

Wymiar sprawiedliwości

Pandemiczne tarcze antykryzysowe dały sądom możliwość rozpatrywania spraw online, a kolejne fale rozpowszechniły posiedzenia niejawne. W ocenie prawników, ale też samych sędziów, to nie jest jednak dobry kierunek, bo uderza w prawa stron. Jak podkreślają, nawet przy rozpatrywaniu spraw zdalnie problemem jest udział w nich publiczności. Rozwiązanie widzą w opracowaniu kompleksowej regulacji, a konkretnie rozporządzenia.

24.02.2022

Dr Dobosz: Sąd UE nie podważył niezależności UOKiK, ale sprawa będzie badana

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji

Zobowiązanie Komisji Europejskiej do zbadania, czy polskie organy ochrony konkurencji są w stanie obiektywnie ocenić spór prywatnej firmy ze spółką państwową, to jeszcze nie stwierdzenie braku niezależności UOKiK czy sądów, ale trzeba to traktować jako poważny sygnał, że mogą być w tym zakresie wątpliwości - twierdzi radca prawny dr Kamil Dobosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

24.02.2022

TK: Nie ma podstaw do kwestionowania powołania sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy pozwalające na wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości wobec procedury jego powołania przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. To odpowiedź na trzy pytania prawne skierowane jeszcze w 2019 roku przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

23.02.2022

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu - nie tędy droga

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o ukształtowaniu się praktyki stosowania znowelizowanych przepisów o zatwierdzeniu układu, jednak sama ich lektura nakazuje spojrzeć krytycznym okiem na zaproponowane rozwiązania. Ustawodawca w dość niezrozumiały sposób dokonał transpozycji niektórych rozwiązań z uproszczonej restrukturyzacji, a z niektórych z nich zrezygnował zupełnie.

23.02.2022

Dziewczynka miała wrócić do placówki opiekuńczej w Austrii, po decyzji SN zostaje w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Polscy rodzice byli niewydolni wychowawczo, dziewczynka trafiła więc do placówki opiekuńczej w Austrii, w której doznawała przemocy ze strony innych podopiecznych. Babcia wywiozła ją do Polski, a sąd apelacyjny na podstawie Konwencji Haskiej zdecydował, że dziecko ma wrócić. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek wiedeńskiej opieki społecznej.

23.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN: Wykłady własne radcy prawnego to nie szkolenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wykładał w wyższej szkole, ale nie zdobywał punktów podczas szkoleń zawodowych, został przez swój samorząd zawodowy ukarany finansowo. Izba Dyscyplinarna SN utrzymała orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w mocy, ale zauważyła, że kasacja oparta została na kłamstwie obrońcy, co jest naruszeniem zasad etyki.

23.02.2022

Po wyroku Sądu UE niezależność UOKiK pod znakiem zapytania

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo gospodarcze Prawo unijne

Komisja Europejska ma ocenić, czy polscy politycy mają wpływ na rozstrzygnięcia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a państwowe spółki mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie przez ten urząd. Zobowiązał ją do tego Sąd Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym PKP CARGO. Będzie to ważne rozstrzygnięcie dla wielu polskich firm, które może wywołać efekt domina.

23.02.2022

Wicepremier Kaczyński mówi o "dyskretnych" rozmowach z KE ws. Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Jesteśmy gotowi do rozmów i je prowadzimy i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia - powiedział we wtorek wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński. Ale podkreślił, że naprawa sądownictwa jest bezwzględnie potrzebna, i nikt nie powinien i nikt nie ma prawa polskim władzom w tym przeszkadzać.

22.02.2022

Projekt zmian w Sądzie Najwyższym Solidarnej Polski już w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości

Do Sejmu wpłynął we wtorek projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowany przez Solidarną Polskę. Tego samego dnia po południu został on zamieszczony na stronach Sejmu i skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie do 30 liczby sędziów, utworzenie tylko dwóch izb i przekazanie kasacji do sądów apelacyjnych.

22.02.2022

Izba Dyscyplinarna: Prokurator Generalny nie może kwestionować opinii psychiatrów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Do kompetencji sądu, ani tym bardziej prokuratora nie należy narzucanie metod działania biegłym przy wydawaniu opinii - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i oddaliła jako oczywiście niezasadna kasację Prokuratora Generalnego. W mocy więc pozostanie umorzenie postępowania dyscyplinarnego prokurator, w sprawie której psychiatrzy orzekli niepoczytalność w momencie popełnienia czynu.

22.02.2022

Przepisy nie wystarczą, pokrzywdzony przestępstwem musi wiedzieć jakie ma prawa

Wymiar sprawiedliwości

Główną bolączką systemu wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem jest brak świadomości w zakresie przysługujących im praw. W Polsce nadal - na co zwracają uwagę prawnicy - takie informacje przekazywane są w formie pisemnych pouczeń. A te nawet jeśli nie są napisane skomplikowanym prawniczym językiem są trudne do przyswojenia w sytuacji traumy związanej z tym co się wydarzyło.

22.02.2022

Natychmiastowy zakaz zbliżania się i kontaktowania "przemocowca" - prace na finiszu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by policjant mógł zakazać sprawcy przemocy w rodzinie zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo - pracują i uczą się osoby przez niego pokrzywdzone. Uzgodnienia są na końcowym etapie, a resort liczy, że jeszcze w tym półroczu zmianami zajmie się parlament. Wejście ich w życie mają poprzedzić szkolenia dla służb.

22.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski