Przepis jest, z pieniędzmi krucho - sądy mają problem z ryczałtem dla kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Ledwo minął minął miesiąc od wejścia w życie przepisu o ryczałcie dla kuratorów za dojazdy służbowe prywatnym samochodem, a już część sądów sygnalizuje, że wypłaty nie są możliwe, bo pieniędzy na ten cel nie zabezpieczono. Co więcej wskazują, że kuratorskie pisma dotyczące zwrotów mogą pomóc przy zwiększeniu planu finansowego i budżetów w przyszłym oraz kolejnych latach.

09.05.2023

Adwokaci i radcy mają mieć konta w portalu sądowym, ale przepisy nadal dziurawe

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić obowiązek posiadania konta na portalu informacyjnym sądu przez adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych i biegłych. Propozycje chwalą prawnicy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Problemem mogą być jednak kwestie związane z terminami i przepisami przejściowymi. Tego w projekcie na razie brakuje.

08.05.2023

Prof. Łętowska: A nie mówiłam? Każdy sędzia ma badać zgodność prawa z konstytucją

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do stosowania rozproszonej kontroli konstytucyjności przepisów zachęcałam sędziów wszystkich sądów od bardzo dawna, gdy jeszcze nie wyobrażaliśmy sobie, że to może stać się ustrojowym problemem. Dziś, gdy coraz częściej sięgają oni po te narzędzie, mogę powiedzieć: a nie mówiłam? Ale to gorzka satysfakcja, gdy to jest tak bardzo potrzebne – mówi prof. Ewa Łętowska.

08.05.2023

Uchwała SN o jednoosobowych składach zrzuca sprawy z wokand, a MS podlicza straty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego kwestionującej jednoosobowe składy minęły niecałe dwa tygodnie, a w sądach trwa nerwowe szukanie rozwiązań. Wiele rozpraw zostało odroczonych, sędziowie mówią o planowanych po długim weekendzie naradach i chaosie, który wydłuża i tak już długie postępowania. Część z nich uważa, że w sprawach "niekasacyjnych" na uchwałę nie trzeba zważać, a MS sprawdza stan wokand.

08.05.2023

SN: Zwolnienia grupowe po zmianie warunków wynagradzania

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę nadzwyczajną. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego z Bielska-Białej pozwali pracodawcę, który wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli mimo jednostronnej zmiany warunków wynagradzania nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu w ramach zwolnień grupowych – zaznaczyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej.

06.05.2023

SA: Zamiast renty – unikać silnych zapachów, kurzu i przejadania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Stwierdzenie przez lekarza specjalisty ZUS choroby zawodowej u ubezpieczonego nie musi skutkować orzeczeniem niezdolności do pracy – stwierdziły sądy dwóch instancji. Astma oskrzelowa u pracownika wymaga redukcji nadmiernej wagi ciała nasilającej odczuwane duszności, a także - unikania czynników drażniących jak silne czynniki chemiczne, zapachy kwiatów, brudnej odzieży.

06.05.2023

Trwa batalia o ryczałt za korzystanie przez kuratorów z prywatnego auta

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Przepis o ryczałcie dla kuratorów za dojazdy służbowe prywatnym samochodem wzbudził spore nadzieje, ale ostudziło je podejście części sądów i zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z nimi wysokość przyznawanego ryczałtu powinna być m.in. uzależniona od rodzaju i powierzchni obszaru właściwości danego sądu. Z takim podejściem nie zgadzają się kuratorscy związkowcy.

05.05.2023

Wygrana we frankach prawie pewna, ale część kredytobiorców nadal przegrywa

Wymiar sprawiedliwości Finanse Kredyty frankowe

Orzecznictwo w sprawach frankowych ujednolica się, ale kredytobiorca, wstępując na drogę sądową, wciąż ryzykuje, że nie dojdzie do unieważnienia umowy. Część sędziów nadal uważa, że umowy kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego są ważne i w pełni skuteczne. Bywa, że o przegranej decyduje prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej, czy kupowanie lokali pod wynajem.

05.05.2023

SN: Uniwersytet zapłaci za śmierć studentki, bo rektor musi dbać o bezpieczeństwo

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa przewiduje możliwość współodpowiedzialności wielu podmiotów za jedną szkodę, zarówno samorządu studenckiego, jak i rektora uczelni. Obowiązek dbania o to bezpieczeństwo należy do rektora - podkreślił SN.

04.05.2023

Kowalskiego nie ma w domu? Komornik wręczy pismo dorosłemu domownikowi

Wymiar sprawiedliwości

Komornik od ponad trzech lat może doręczać zawiadomienia i pisma sądowe, problem pojawiał się, gdy w domu nie było adresata. Mógł wówczas zostawiać informacje o możliwości odbioru i terminie w skrzynce lub w drzwiach, albo pouczyć o tym dorosłych domowników. Teraz, po zmianach w ustawie o komornikach sądowych, takie dokumenty może zostawić dorosłemu zastanemu pod danym adresem.

04.05.2023

Zamach na Trybunał i na Konstytucję, ale można to naprawić

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy Konstytucji często obecnie nie działają, bo nie ma realnej kontroli, którą powinien sprawować Trybunał Konstytucyjny. Zastępują go niekiedy sądy, zwłaszcza Sąd Najwyższy i europejskie trybunały. Powstał więc ekspercki projekt ustawy o TK, która ma przywrócić stan praworządności. Prawnicy zastrzegają jednak: naprawiania Trybunału nie można dokonywać przy użyciu metod niepraworządnych.

03.05.2023

SN: Test niezawisłości sędziego wymaga wiążącej interpretacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszystkie okoliczności powołania sędziego mogą oczywiście podlegać testowi niezawisłości sędziego - uważa pięciu sędziów SN, ale domagają się podjęcia uchwały w szerszym składzie. Pytają jednak, czy konieczne jest spełnienie się wszystkich przesłanek wymienionych w ustawie, w świetle których sędzia Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności.

03.05.2023

Przepisy o karach za znieważenie sądu poprawiane, ale nadal kontrowersyjne

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości po wyrokach ETPC poprawia przepisy o karach porządkowych za naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych. Problem w tym, że wątpliwości mają Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Sądownictwa. RPO wskazuje, że część propozycji nadal narusza prawo do sądu, a KRS, że zaprzecza istocie kar porządkowych, które powinny być wymierzane i wykonane niezwłocznie.

02.05.2023

Temida coraz częściej podgląda nas w sypialni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Seks jest takim samym obszarem zainteresowania przepisów, jak i inne dziedziny naszego życia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że przed progiem alkowy na różne sposoby regulujemy granice i wzajemną odpowiedzialność - pisze radca prawny Michał Kosiarski. I zaznacza, że takie sprawy mogą być rozstrzygane zarówno na gruncie prawa karnego jak i cywilnego.

02.05.2023

Zreformowana KRS ma uzdrowić sądownictwo, ale są różne wizje tej reformy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podstawą pozytywnych zmian w wymiarze sprawiedliwości ma być zreformowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi przede wszystkim o wybór 15 sędziów-członków. Problem w tym, jak miałoby to wyglądać. Sędziowie uważają, że powinni ich, zgodnie z Konstytucją, wybierać sami. Adwokatura postulowała, by zaangażowane w to zostało całe środowisko prawnicze. Kolejną kwestią jest to, ilu sędziów z poszczególnych sądów powinno się znaleźć w tej grupie.

02.05.2023

Ocena z egzaminu notarialnego wątpliwa, bo interpretacja przepisu sporna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aplikant notarialny otrzymał negatywną ocenę na egzaminie przeprowadzonym w 2020 roku. Jeden z kazusów opierał się na niejednolitej wykładni. Doszło do sytuacji, gdy z jednej strony praca egzaminacyjna winna być oceniana poprzez pryzmat zgodności z przepisami prawa, a z drugiej - w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, koniecznym staje się, aby zdający reprezentował pogląd danego składu oceniającego pracę.

02.05.2023

SN: Sędzia, który podważał wybór asesora - uniewinniony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie wydał postanowienie w sprawie odbycia narady nad statusem asesora. Z tego powodu rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzuty i wnosił o ukaranie upomnieniem, jednak Sąd Najwyższy sędziego uniewinnił. Uznał, że wobec sędziego nie można stosować wszystkich form przestępstw z kodeksu karnego, które podlegają represji.

01.05.2023

NRA chce pomóc przy zmianach dotyczących "urzędówek"

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego w sprawie urzędówek radcowskich i adwokackich pracuje nad zmianami w rozporządzeniach. Wiceminister Sebastian Kaleta zapowiedział nawet, że będą wyższe i, że chciałby żeby nastąpiło to od 2024 r. Przemysław Rosati w piśmie skierowanym do ministra wskazuje, że jest gotowy, wraz z przedstawicielami NRA włączyć się aktywnie w prace.

30.04.2023

Kary za propagowanie pedofilii coraz wyższe, a szwankuje ich nieuchronność

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Już wkrótce w życie mają wejść zmiany Kodeksu karnego podwyższające górną granicę kary za produkcje treści pornograficznych z przetworzonym wizerunkiem dzieci, propagowanie pedofilii oraz publiczne prezentowanie treści pedofilskich. Prawnicy podkreślają, że pedofilię trzeba skutecznie karać, ale - jak dodają - odstrasza nie surowość, a jej nieuchronność, z czym nadal są problemy.

29.04.2023

Sądy Apelacyjne odraczają sprawy frankowe, winna ostatnia uchwała SN

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy po raz kolejny paraliżuje procesy frankowe. Orzekł 2023 roku, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Dzień później w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie „spadły z wokandy” wszystkie rozprawy dotyczące tzw. kredytów frankowych.

28.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski