Prokuratorzy nie odpuszczają sprawy wynagrodzeń - liczą, że minister nie poprze "okołobudżetówki"

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zaognia się konflikt wokół wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych zawodów wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o budżet na 2023 r. Rząd po raz trzeci nie trzyma się regulacji ustawowych, a próbuje ustawą okołobudżetową narzucić wysokość podwyżek. W praktyce zamiast 21,89 proc. mają one wynieść 7,8 proc. Związkowcy prokuratury uważają, że czas na zdecydowane "nie" ministra sprawiedliwości.

26.09.2022

MS rozważa rezygnację lub obniżenie kryterium wieku dla kandydatów na asystenta sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. Na problem zwracał uwagę też RPO. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wyeliminowanie tej przesłanki spośród warunków formalnych wymaganych od kandydatów na asystenta lub... jej zmianę.

24.09.2022

Sądy będą rozliczać czas pracy swoich pracowników, już proponują zmiany w regulaminach

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Pracownik sądu, teoretycznie już niedługo, wchodząc do pracy i wychodząc z niej będzie np. odbijał kartę przy specjalnym czytniku, by zweryfikować kiedy przyszedł i ile pracował. Mimo że nie wiadomo kiedy zmiany zaczną obowiązywać, sądy już teraz próbują zmienić swoje regulaminy pracy i... napotykają opór ze strony związkowców. Ci mówią wprost - regulamin to prawo, nie można do niego wpisywać czego się chce i kiedy się chce.

24.09.2022

Krąg spadkobierców niby znany, ale czasem sąd musi ponownie go ustalić

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rzadko, ale zdarza się, że po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest ponowne jego prowadzenie. Sytuacje mogą być różne. W postępowaniu nie brała udziału osoba, która jest spadkobiercą - np. pozamałżeńskie dziecko zmarłego. Czasami krewni z opóźnieniem odnajdą to, czego początkowo brakowało, czyli testament zmarłego. To również uzasadnia ponowne ustalenie przez sąd kręgu spadkobierców.

24.09.2022

KE: Nie będzie funduszy, bo sądy w Polsce nie są niezależne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy (KPO), jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa - oświadczyła w piątek po raz kolejny przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że członkowie Komisji są głęboko przekonani, iż nie ma już niezależności sądownictwa w Polsce. Jej zdaniem polskie władze nie wykonały porozumienia w sprawie KPO.

23.09.2022

Minister zdrowia decyduje o przedawnieniu przestępstw - MS zapowiada zmianę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przepis ustawy „cowidowej” faktycznie uzależnia zasady przedawniania karalności od decyzji Ministra Zdrowia. Przesłanką wstrzymania biegu przedawnienia jest bowiem obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – a decyduje o tym Minister Zdrowia w rozporządzeniu. To zaś oznacza możliwość decyzji w tej sprawie aktem niższego rzędu niż ustawa.

23.09.2022

Polskie dzieci potrzebują lepszej opieki psychiatrycznej, wydziały rodzinne wzmocnienia kadrowego

Wymiar sprawiedliwości

Podjęcia szybkich działań mających na celu poprawą opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce, zaprzestania dyskryminowania ich w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, płeć, orientację i niepełnosprawność, uregulowania prawnego procesu tranzycji, w końcu wzmocnienia kadrowego wydziałów rodzinnych - domaga się w podjętej uchwale Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.

23.09.2022

SN: Zawieszeni sędziowie żądają testu niezawisłości od sądu i wyłączenia ławników

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego tymczasowo będzie zasiadać 14 sędziów, aż do zakończenia rozpoznawania wszystkich spraw przydzielonych z Izby Dyscyplinarnej, co może potrwać do listopada. Na razie największym problemem są wnioski obrony o zbadanie , które powodują, że kolejne sprawy zawieszonych sędziów spadają z wokandy.

23.09.2022

Sąd Okręgowy: Juszczyszyn ma wrócić do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn ma być dopuszczony do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych - nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny, a apelacje bydgoskiej prokuratury oraz olsztyńskiego sądu zostały oddalone. Prezes olsztyńskiego sądu zapowiada kasację od SN, wraz z wnioskiem o wyłączeniem wszystkich sędziów uczestniczących w wydaniu "uchwały trzech izb.

22.09.2022

Już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism w eKRS

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Złożono już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism przez portal obsługujący elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. - Ten system dynamizuje rozwój polskiej gospodarki i oznacza ogromne ułatwienia dla przedsiębiorców – uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I podkreśla, że cyfryzacja sądownictwa niezmiennie pozostaje jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości.

22.09.2022

Łódź: Instytut Ekspertyz Medycznych będzie wspierał prokuraturę i sądy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Zawody medyczne

Usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych oraz zgromadzenie najlepszych biegłych zajmujących się problematyką medyczną - to główne zadania Instytutu Ekspertyz Medycznych, który został właśnie otwarty w Łodzi. Instytut ma również przyczynić się do pozyskania chętnych do pełnienia funkcji biegłych.

22.09.2022

Prezes "Iustitii" nagrodzony przez sędziów z całego świata

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia Krystian Markiewicz, otrzymał nagrodę od Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ). Nagrodę przyznano w uznaniu zasług za obronę demokratycznych wartości. Poza Krystianem Markiewiczem, przyznano ją również tureckiemu sędziemu Muratowi Arslanowi oraz gwatemalskiej sędzi Erice Aifan.

22.09.2022

Zmiany w spadkach i utracona (?) szansa dla partnerów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rządowy projekt przewiduje zmiany w katalogu uprawnionych do dziedziczenia, w tym ograniczenie kręgu spadkobierców należących do trzeciej grupy wyłącznie do dziadków, wujów, stryjów, ciotek i stryjenek spadkodawcy oraz ich dzieci. Szkoda, że przy okazji nie pomyślano o osobach, które pozostają ze sobą w związkach faktycznych, włączając w to pary jednopłciowe, które tworzą związek partnerski.

22.09.2022

Sędziowska "zbrodnia sądowa" to sytuacja wyjątkowa - potrzebne zmiany w dyscyplinarkach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sytuacje, w których sędzia ponosi odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, ale i karną za wydane orzeczenie, powinny być absolutnie wyjątkowe - wskazuje Rada Legislacyjna przy premierze i postuluje doprecyzowanie przesłanki "oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa". Zgadzają się z tym sędziowie podkreślając, że przepis stał się sposobem na niepokornych i narzędziem zastraszania.

22.09.2022

„Przygody z Paragrafem” - MS ma ofertę programów edukacyjnych dla szkół

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiło ofertę programów edukacyjnych pn. „Przygody z Paragrafem”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, klas 7 – 8. Programy przewidują zarówno klasyczne lekcje o prawie jak i różnorodne zajęcia praktyczne i ćwiczenia prowadzone przez profesjonalistów.

21.09.2022

Prokurator powiela nieprawdziwe dane o sędzim Izby Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W celu wyłączenia sędziego z rozpoznawania kasacji, Prokuratura Krajowa podała fałszywe informacje. Prezes Izby Karnej Michał Laskowski wyraził nadzieję, że w przyszłości prokuratorom stawającym przed Sądem Najwyższym nie zdarzy się już powoływanie nieprawdziwych okoliczności, w tym zwłaszcza jako uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego.

21.09.2022

RPO w obronie sygnalisty z policji

Wymiar sprawiedliwości Policja

Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doszło do pominięcia interesu publicznego i nieprawidłowego sformułowania uzasadnienia faktycznego. Zawiadomienie sygnalisty z policji było w istocie odwetem za skargi i wnioski zgłaszane w interesie publicznym. A policjant postępował zgodnie ze standardami.

21.09.2022

Senacka komisja zaopiniuje ławników do dwóch izb SN

Wymiar sprawiedliwości

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaopiniuje w środę, 21 września, kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do marszałka Senatu zgłoszono 59 osób, w tym 15 obecnych ławników SN, 31 kandydatów rekomenduje Komitet Obrony Demokracji. Obecna, przedłużona kadencja, upływa z końcem roku.

21.09.2022

SN: Zawieszenie sędziego jest represyjne, orzekanie nie stanowi przestępstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej w składzie tymczasowym nie wyraziła zgody na zawieszenie sędzi Małgorzaty D.-W. z Zielonej Góry, która zastosowała dwa tygodnie aresztu wobec osoby uchylającej się od wymiaru sprawiedliwości. Dlatego że minęło już trzy lata od popełnionego czynu i 2,5 roku od złożenia przez rzecznika wniosku o zawieszenie do Izby Dyscyplinarnej, która na ten wniosek nie zareagowała. A nowy przepis ustawy o SN stanowi, że błąd w orzekaniu nie narusza prawa.

21.09.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski