Wiceminister Romanowski: Ochrona dziecka przed przemocą wymaga kompleksowych rozwiązań

Wymiar sprawiedliwości

Ochrona dziecka przed przemocą wymaga wprowadzenia jednolitych standardów, międzyinstytucjonalnej współpracy, komunikacji, świadomości, kompetentnych, przeszkolonych ludzi, przyjaznych sądów i systemu, który pozwoli ocenić, co nie zadziałało – mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Jak dodaje, zakładają to złożone w Sejmie propozycje zmian.

29.05.2023

NRA apeluje o weto w sprawie Komisji do badania wpływów rosyjskich

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy by skorzystał z prawa weta w sprawie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022. Jak wskazano w piśmie, regulacja jest jaskrawym i oczywistym przykładem legislacyjnego bezprawia i narusza standardy konstytucyjne.

28.05.2023

Referendarz w gorszej sytuacji, nie zaskarży decyzji o podziale czynności

Wymiar sprawiedliwości

Referendarze sądowi skarżą się, że nie mają możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia prezesa sądu o podziale czynności, a taką możliwość mają sędziowie i asesorzy sądowi. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Krajową Radę Sądownictwa o przeanalizowanie sytuacji i stanowisko w tej sprawie. Także Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych Lex IUSTA uważa, że kwestia ta wymaga uregulowania.

27.05.2023

Pies dla byłej żony, kot dla byłego męża. Trudne dzielenie zwierząt po rozwodzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przy dzieleniu majątku po rozwodzie często do podziału są też zwierzęta, ale nie są one „zwykłym” składnikiem majątku. Na to, komu zostanie przyznany pies czy kot wpływa także fakt większego przywiązania zwierzęcia do któregoś z małżonków, to, kto w czasie trwania małżeństwa sprawował faktyczną opiekę nad zwierzęciem – karmił je, zabierał na wizyty u weterynarza, wyprowadzał na spacery oraz kto po rozwodzie może zapewnić zwierzęciu lepszą opiekę.

27.05.2023

E-rozprawy zostają - Sejm zaczyna prace nad zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy pozostaną w sprawach cywilnych na stałe. Sejmie rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją procedury cywilnej, która usankcjonuje to, co miało obowiązywać w okresie pandemii i rok po niej. Z pewnymi jednak zmianami. Wprowadzony zostaje m.in. przepis, zgodnie z którym strony będą mogły sprzeciwić się zdalnym zeznaniom świadków i wnioskować o stacjonarne przedstawianie opinii przez biegłych.

26.05.2023

Więcej władzy dla Prokuratora Krajowego - Sejm już pracuje nad zmianami

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Już wkrótce pozycja Prokuratora Krajowego może znacznie wzrosnąć i to kosztem kompetencji Prokuratora Generalnego. Sejm właśnie rozpoczął prace nad pakietem zmian w Prawie o Prokuraturze rozszerzającym jego uprawnienia m.in. w zakresie spraw kadrowych, delegacji i dyscyplinarek. Jego opinia będzie istotna przy odwoływaniu przed upływem kadencji rzeczników dyscyplinarnych, będzie mógł też wstrzymać polecenie... Prokuratora Generalnego.

26.05.2023

Upływa kadencja prezesa Izby Karnej SN. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński

Wymiar sprawiedliwości

26 maja to ostatni dzień kadencji prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński. Wyboru prezesa izby dokonał prezydent, do którego trafiły trzy kandydatury: "starzy" sędziowie - Kazimierz Klugiewicz i dotychczasowy prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Michał Laskowski oraz "nowy" Zbigniew Kapiński.

26.05.2023

Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej podejmie uchwałę w sprawie zbrodni sądowych w stanie wojennym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ma podjąć uchwałę w odpowiedzi na pytanie, czy jednorazowe niesłuszne skazanie opozycjonisty w czasie stanu wojennego jest zbrodnią przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia. Mimo wniosku prokuratora IPN o wyłączenie trzech sędziów, siedmiu z nich przedstawiło zagadnienie pełnemu składowi Izby.

26.05.2023

Jeden wymiar kary dla przedsiębiorcy narusza prawo do sądu? Rozstrzygnie TK

Wymiar sprawiedliwości Energetyka

Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy przepis nakładający na przedsiębiorcę sztywną karę za niedopełnienie obowiązku z zakresu prawa przedsiębiorców jest zgodny z ustawą zasadniczą. Sąd, który zajmował się sprawą doszedł bowiem do wniosku, że tego typu regulacja może nie tylko naruszać prawo sędziego do indywidualnej oceny sprawy, ale wręcz godzić w zasadę swobody działalności gospodarczej.

26.05.2023

Dr Czarnecki: Zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania to problem praktyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przepisy to jedno, a praktyka ich stosowania to coś zupełnie innego. Są przepisy, które mądrze interpretowane, mogą pomóc uniknąć problemów. To wymaga jednak zmiany filozofii karania i filozofii stosowania środków zapobiegawczych - mówi o problemie z nadużywaniem aresztu tymczasowego dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

26.05.2023

Izba Kontroli SN pyta TSUE o test niezawisłości sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Test niezawisłości sędziego i okoliczności procesu nominacyjnego nadal powodują wątpliwości i spowolnienie orzekania w Sądzie Najwyższym. Dlatego Izba Kontroli i Spraw Publicznych pyta Trybunał UE o dopuszczalność podważenia przez stronę procesu powołania sędziego. Zwłaszcza, gdy nominacja ta nie ma związku z okolicznościami rozpoznawanej sprawy. Według SN taka czynność strony strony to jaskrawe i oczywiste nadużycie krajowego prawa procesowego.

25.05.2023

Wysłuchanie dziecka według specjalnych zasad, także w sądzie rodzinnym

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Zmiany w k.p.c.

Kompleksowe uregulowanie instytucji wysłuchania małoletniego w sprawach rodzinnych i stworzenie regulacji pozwalających z jednej strony poznać zdanie dziecka, a z drugiej przyczynić się do zminimalizowania stresu związanego z wizytą w sądzie - to jeden z celów projektu zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zakłada on m.in. przeprowadzanie procedury tylko raz, w specjalnym pomieszczeniu i bez osób postronnych.

25.05.2023

SN: „Powrót do normalności” - prokurator uniewinniony za słowa na wiecu

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Mowa wygłoszona w czasie zgromadzenia przez prokuratora mieściła się w granicach kultury prawnej i nie przekraczała dozwolonych zasad. Prokurator może wypowiadać się w sprawach wymiaru sprawiedliwości. I choć wypowiedź prokuratora zawierała negatywną ocenę, ale nie wprost, wyraził on oczekiwania, jaka powinna być prokuratura – tak orzekł Sąd Najwyższy i uznał uniewinnienie prokuratora za słuszne.

25.05.2023

SN: Prokurator z Lex Super Omnia uniewinniona, bo nie przekroczyła granic wolności słowa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Stowarzyszenie Lex Super Omnia wydało komunikat, w którym sprzeciwiło się wpływaniu przez prokuraturę na tok postępowania karnego i za to członkowie zarządu odpowiadają dyscyplinarnie. – Nie można zgodzić się, że to stanowisko przekraczało granice wolności słowa. Prokuratorzy ze Stowarzyszenia stanęli w obronie sędziego i praworządności – uznał Sąd Najwyższy.

24.05.2023

Komornik jak sąd? Od lipca sprawdzi dopuszczalność drogi sądowej

Wymiar sprawiedliwości

Od 1 lipca komornik, jako organ egzekucyjny, będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji, m.in. jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna, albo sam wniosek o wszczęcie egzekucji z innych przyczyn jest niedopuszczalny. Przepis już budzi wątpliwości, bo, jak podkreślają prawnicy, nad dopuszczalnością drogi sądowej nawet Sąd Najwyższy "łamał sobie głowę".

24.05.2023

TK: Niech MSZ włączy się w rozstrzygnięcie pytania o immunitet państw

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie wydał we wtorek wyroku w sprawie immunitetu obcych państw przed sądami krajowymi. Zdecydował o wezwaniu Ministra Spraw Zagranicznych do udziału w tym postępowaniu. W związku z tym wtorkowa rozprawa przed TK dotycząca tej kwestii po ponad dwóch godzinach została odroczona.

23.05.2023

Nowelizacje "pod wpływem emocji" i niedbała legislacja psują procedurę karną

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Procedura karna na przestrzeni ostatnich ośmiu lat reformowana była pięciokrotnie, wprowadzano również zmiany "przy okazji" innych regulacji - pod wpływem bulwersujących opinię publiczną zdarzeń lub "na życzenie" konkretnych grup. Efekt? W nowelizacjach gubią się nawet sami sędziowie, a wprowadzone przepisy, zamiast wzmacniać, osłabiają ochronę procesową stron, szczególnie oskarżonego.

23.05.2023

WSA: Praca na stanowisku asesora wliczona do dodatku wyrównawczego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Skarżący sędzia powinien mieć doliczony do dodatku okres sprawowania stanowiska asesora do okresu zajmowania przez niego stanowiska sędziego, łącznie dziewięć lat i dziewięć miesięcy. Organy obu instancji dokonały zatem błędnej interpretacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, stąd ich decyzje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił.

23.05.2023

Czynnik ludzki zawodzi w ochronie dzieci przed przemocą - będą zmiany

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Dziecko i jego dobro powinno być w zainteresowaniu całego społeczeństwa, w tym także instytucji publicznych i wymiaru sprawiedliwości. To, co szwankuje to czynnik ludzki, brak jednolitych procedur, szkoleń i luki w komunikacji. Zmiany zakłada projekt procedowany właśnie w Sejmie, który był jednym z tematów konferencji Ochrona, Wsparcie, Pomoc - w trosce o najmłodszych.

23.05.2023

Raport LEX: Polscy pełnomocnicy wygrywają większość spraw podatkowych przed TSUE

Wymiar sprawiedliwości VAT Akcyza Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Prawo unijne

W latach 2004 – 2022 Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 72 orzeczenia w polskich sprawach podatkowych, z czego 52 były korzystne. Oznacza to ponad dwie trzecie spraw wygranych przez podatników – wynika z raportu „Polskie Sprawy Podatkowe przed TSUE: rozstrzygnięcia, pełnomocnicy i kancelarie”, przygotowanego przez Redakcję Publikacji Elektronicznych LEX.

23.05.2023