Dr Czarnecki: Dobra organizacja ważniejsza niż poprawianie procedur

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Dla usprawnienia i przyspieszenia postępowań karnych ważniejsze jest dobre wyposażenie i zorganizowanie sądów niż nawet dobra reforma procedury - uważa dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chwali on niektóre z propozycji w najnowszym projekcie, ale nie spodziewa się po nich radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości.

27.02.2019

Warto chronić państwo prawa i jego instytucje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Warto chronić państwo prawa, w tym szczególnie Konstytucję i Trybunał Konstytucyjny, jako strażnika rządów prawa, a także rolę sądów w trójpodziale władzy - na takie stwierdzenia zwraca uwagę Łukasz...

26.02.2019

Skarga nadzwyczajna gorsza od dawnej rewizji

Wymiar sprawiedliwości

Autorzy regulacji wprowadzającej skargę nadzwyczajną nie ukrywali, że inspiracją była dla nich rewizja nadzwyczajna. Czyli twór państwa totalitarnego, stworzony w warunkach braku podziału władz, oddający inicjatywę kontroli nad prawomocnymi orzeczeniami sądowymi czynnikom politycznym - twierdzą prof. Tadeusz Ereciński i prof. Karol Weitz.

24.02.2019

Prof. Jagiełło: Zmiany w procedurze karnej potrzebne, ale uwaga na zagrożenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Polski proces karny wymaga zmian, które umożliwią szybsze i bardziej sprawne prowadzenie postępowań, ale trzeb bardzo uważać by w dążeniu do tego słusznego celu nie ograniczyć prawa do sądu oraz praw uczestników procesów - uważa prof. Dariusz Jagiełło z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

21.02.2019

Prof. Sieradzka: Pozwy zbiorowe wymagają jeszcze usprawnienia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Wprowadzenie do prawa polskiego postępowania grupowego miało przyczynić się do szybkiego rozpoznawania tzw. spraw masowych, jednak stosowanie ustawy pokazało wiele problemów z tym zawiązanych - twierdzi prof. Małgorzata Sieradzka, adwokat, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego w Uczelni Łazarskiego.

19.02.2019

Adwokat: Wyższa kara stalkera nie odstraszy

Wymiar sprawiedliwości

Podwyższenie kar za uporczywe nękanie nie rozwiąże problemu stalkingu, tym bardziej, że kary bezwzględnego pozbawienia wolności są w tego typu sprawach rzadko orzekane - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Barbara Szopa. Jej zdaniem ofiarom pomogłoby usunięcie znamienia uporczywości, bo to ono powoduje problemy w ocenie sprawy i na etapie wstępnym - policja, prokuratura i przez sądy.

18.02.2019

Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na mediacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Już dwa lata obowiązuje w Polsce ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem przepisów był przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego

15.02.2019

Zmiany w procedurze cywilnej - nowa era, czy powrót do przeszłości?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Zmiany w procedurze cywilnej są potrzebne, ale nie ma pewności, czy te proponowane w rządowym projekcie rzeczywiście doprowadzą do usprawnienia procesów - pisze radca prawny Zbigniew Kruczkowski z warszawskiego biura Linklaters. I dodaje, że szczególne zaniepokojenie może budzić zamiar powrotu do odrębnej procedury gospodarczej.

14.02.2019

Prof. Granat: Ustrój się zmienia, chociaż konstytucja ta sama

Wymiar sprawiedliwości

Obserwujemy właśnie proces przekształcania ustroju bez zmian w konstytucji. A konstytucja jest w pewien sposób bezradna, bo okazuje się, że można ją bardzo łatwo obejść czy zignorować. I jak pokazuje praktyka, główną rolę w obronie konstytucji odgrywa opinia publiczna - twierdzi prof. Mirosław Granat.

13.02.2019

Sędzia Markiewicz: Trzeba wrócić do pytania o nadzór na sądami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli po zmianie władzy politycznej w naszym kraju doszłoby do przywracania konstytucyjnych standardów, to jedną ze zmian, o której należałoby rozmawiać, powinno być nowe zdefiniowanie nadzoru nad sądami - uważa prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jego zdaniem ministra powinna w tym zastąpić KRS.

05.02.2019

Czajkowski: Ostracyzm wobec "nowych" sędziów w SN coraz mniejszy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej działa, sprawy powyznaczane są do marca, sędziowie mimo trudności, m.in. lokalowych, orzekają w sposób odpowiedzialny, a nie pozorowany - zapewnia w rozmowie z Prawo.pl p.o. prezesa Izby sędzia Dariusz Czajkowski. Dodaje, że mniej jest też przejawów ostracyzmu ze strony "starych" sędziów SN.

01.02.2019

Kontrowersyjna egzekucja za 150 zł

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od początku tego roku obowiązują dwie nowe ustawy regulujące postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Obie wprowadziły szereg zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego. Jedną z tych budzących największe wątpliwości jest opłata w wysokości 150 zł pobierana od wierzyciela - pisze Bartosz Armknecht.

31.01.2019

Sędzia Kamińska: Nominacje sędziowskie trzeba będzie zweryfikować

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli kiedyś, po zmianie władzy, przywracane będą w Polsce rządy prawa, trzeba będzie zweryfikować wszystkie powołania dokonane z naruszeniem konstytucyjnych zasad - uważa sędzia NSA w stanie spoczynku Irena Kamińska. Jej zdaniem nie do przyjęcia byłoby zachowanie w obrocie prawnym takich decyzji.

29.01.2019

Prof. Łętowska: Przywracanie państwa prawa tylko w zgodzie z konstytucją

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli dojdzie do przywracania w Polsce standardów państwa prawa, to będę gorącą zwolenniczką skrupulatnego działania w ramach konstytucji. Konstytucji wykładanej inwencyjnie i kontekstowo, ale żadne środki nadzwyczajne ani żadna zemsta nie powinna wchodzić w grę - twierdzi prof. Ewa Łętowska.

25.01.2019

Prof. Zajadło: Można naruszyć konstytucję, by ją ratować

Wymiar sprawiedliwości

Przy przywracaniu standardów państwa prawa konieczne może być sięgnięcie po środki nadzwyczajne - twierdzi prof. Jerzy Zajadło. Jego zdaniem dla realizacji tego celu uprawnione byłoby nawet sięgnięcie do metod pozornie sprzecznych z konstytucją po to żeby ją ratować.

22.01.2019

Dr Radwan-Röhrenschef: Kolejna zmiana procedury bez oceny poprzedniej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Przygotowując kolejne zmiany w procedurze cywilnej resort sprawiedliwości nie dokonał analizy skutków poprzedniej nowelizacji sprzed pięciu lat - twierdzi adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef. I dodaje, że już ona wprowadziła niektóre z rozwiązań proponowanych czy udoskonalanych teraz.

18.01.2019

Piebiak: Mediacje szansą na trwałość małżeństw

Prawo rodzinne

Rozwód pary, która ma dzieci nie jest ich prywatną sprawą, ponieważ wywołuje skutki społeczne. Postępowaniem informacyjnym, mediacjami chcemy zwiększyć świadomość konsekwencji takich decyzji - mówi portalowi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

16.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski