Dane o orientacji seksualnej? Dostępne w ramach śledztwa

Wymiar sprawiedliwości Policja

Policjant w ramach śledztwa będzie mógł sięgnąć po dane dotyczące naszych preferencji seksualnych - to jedna ze zmian wprowadzonych podczas prac nad projektem implementującym dyrektywę policyjną.

30.07.2018

Prof. Strzembosz jeszcze wierzy w obronę Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Polityczna władza wykonawcza chce jak najszybciej przejąć kontrolę nad Sądem Najwyższym, ale mam nadzieję, że nie całkiem się to uda. Ufam też, że nikt z poważnych prawników nie przyjmie roli...

23.07.2018

Rynek kancelarii odszkodowawczych wymaga zmian

Rynek

Uregulowanie rozliczeń kancelarii z klientami, ograniczenie patologii w docieraniu przez nie do ofiar wypadków, wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń OC - to dobre zmiany proponowane w senackim...

23.07.2018

Kątna: Rodzic nie jest właścicielem dziecka

Wymiar sprawiedliwości

Polskie prawo rodzinne musi ulec zmianie, bo zmieniły się czasy. Dziecko nie jest przedmiotem, własnością rodziców, ma prawo do kontaktu z obojgiem z nich i to musi być odzwierciedlone w przepisach -...

13.07.2018

Prof. Gersdorf: Sąd Najwyższy będzie zdziesiątkowany

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie patrzą teraz na Sąd Najwyższy. A moje działania zmierzają do tego, żebym ja mogła spojrzeć bez niesmaku w lustro. Żebym nie zrobiła czegoś, czego mogłabym się w przyszłości wstydzić - mówi...

04.07.2018

Spadki w UE bez narodowych wyjątków

Trybunał Sprawiedliwości UE zakwestionował właśnie próbę wyłamania się przez niemieckiego ustawodawcę z systemu jednolitych norm jurysdykcyjnych wynikających z unijnego rozporządzenia spadkowego...

04.07.2018

Prof. Gersdorf: Odbudowa autorytetu sędziów potrwa 20 lat

Wymiar sprawiedliwości

Sytuacji nie zmienią młodzi, często niedoświadczeni sędziowie, którzy trafią teraz do Sądu Najwyższego. Nie jest to też miejsce dla ławników, bo SN to sąd prawa nie faktu - mówi LEX.pl pierwsza...

03.07.2018

Kaczyński: Bunt w SN skazany na sromotną klęskę

Wymiar sprawiedliwości

Nie wróżę tej akcji powodzenia, jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie jest skazana na "sromotną klęskę" - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie o bunt części środowisk...

03.07.2018