30 stycznia rozpoczęło się dwudniowe zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej, odbywa się po raz pierwszy całkowicie online. Na dziekana ORA w Warszawie kandydują trzy osoby - dotychczasowy dziekan Mikołaj Pietrzak, adwokatka Agata Rewerska i adwokat dr Kamil Szmid. Z kolei na prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie kandydują dotychczasowy prezes dr Witold Kabański i adwokat Agnieszka Helsztyńska, a na Rzecznika Dyscyplinarnego  - adwokatka Anna Mika-Kopeć, oraz adwokaci Dawid Cupiał i dr Michał Piotr Jabłoński. Co ważne podczas zgromadzenia wybierani są delegaci na marcowy Krajowy Zjazd Adwokatury. Dużą część sobotniej dyskusji zajmuje kwestia reklamy i zniesienia zakazy pracy na umowę. 

Mecenas Szmid jest też autorem wniosku o podjęcie przez zgromadzenie uchwały, w której zobowiąże delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury do popierania aktywności samorządu adwokackiego, w tym zwłaszcza Krajowego Zjazdu Adwokatury, opowiadając się za wprowadzeniem możliwości wykonywania zawodu na umowę o pracę, z wyłączeniem obron ws. karnych. - Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zaleca takie ukształtowanie propozycji zmian w ustawie Prawo o adwokaturze, które dopuszcza w zakresie świadczenia pomocy prawnej wykonywanie zawodu adwokata w ramach zatrudnienia na umowę o pracę. Ewentualne prace powinny uwzględniać dbałość o zachowanie niezależności adwokackiej w ramach stosunku pracy, w szczególności w zakresie wydanych opinii czy zajmowanych stanowisk procesowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z konfliktu interesów - wskazał we wniosku. 

Czytaj: Adwokat Helsztyńska: Mediacja szansą także w sądownictwie dyscyplinarnym>>

Potrzebne działania wielotorowe 

W rozmowie z Prawo.pl adwokat Szmid podkreśla, że aktualnie poprawy wymagają różne aspekty samorządu. - Dlatego musimy działać wielotorowo i przede wszystkim wspólnie. Naszym zadaniem jest dostosowywać się do tego, co dzieje się dookoła i np. uelastyczniać opłacanie składek. Wielu adwokatom najbardziej przeszkadza obecnie brak możliwości zawierania umowy o pracę, która w tym czasie dawałaby im większą stabilizację i bezpieczeństwo. Chcemy zająć się także możliwością skutecznej reklamy, która z kolei dałaby możliwość konkurowania na rynku z firmami odszkodowawczymi czy para prawnymi - wskazuje. 

Dodaje, że nie zrażają go opinie, że czegoś nie da się zrobić. - Wiele razy to słyszałem - a jednak wspólnie wprowadziliśmy m.in. Sekcje Praktyków Prawa. Początki tego projektu sięgają przecież 2014 roku. Sekcje wyzwoliły energię, która przeszła moje oczekiwania i zaangażowały do pracy na rzecz adwokatury nowych ludzi, którzy uwierzyli, że można coś zmienić. Dlatego uważam, że trzeba działać i proponować zmiany, także jeśli droga to ich realizacji nie będzie łatwa - mówi. 

Wskazuje, że jego wizja adwokatury to umożliwienie wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę, uregulowanie możliwości reklamy i walka z nieuczciwą konkurencją

- To tematy, którymi chcę zająć się jak tylko to będzie możliwe. Od merytorycznej dyskusji środowiska oczywiście trzeba będzie zacząć i zaproponować dobre rozwiązania, podparte opiniami ekspertów. Oczywiście, moim celem będzie jak najszybsze rozpoczęcie rozmów na temat, który jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez adwokatów, jest dla nich bardzo ważny - wskazuje. 

 

Samorząd musi być silny 

Kandydat na dziekana warszawskiej ORA wskazuje, że samorząd musi być silny, aby głos adwokatów był słyszalny - aby każdy adwokat czuł, że dostanie realną pomoc i, że samorząd będzie go bronił. 

- I to jest podstawa dobrych relacji. Mamy wiele wspólnych celów, których realizacja zależy od nas. Wspólna praca na rzecz oczekiwanych przez adwokatów zmian może być krokiem do integracji. Dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie aplikacji, za pomocą której wszyscy adwokaci będą mieli łatwiejszy kontakt oraz dostęp do dokumentów, uchwał czy zgłaszania uwag. Oczywiście, kiedy sytuacja po pandemii wróci do normy, a na to liczymy wszyscy, wrócimy do naszych spotkań i organizacji wydarzeń, podczas których spotykają się nie tylko adwokaci, ale też nasi klienci - wskazuje. 

Czytaj: Jabłoński: Wybór rzecznika dyscyplinarnego to opowiedzenie się za określonym modelem działania>>

 Nowy Kodeks Etyki Adwokackiej na finiszu, ale dzieli adwokaturę >>