W środę wydatkami na Polonię zaplanowanymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłorocznym budżecie zajmowali się posłowie z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

93,9 mln zł z 162 776 mln zł przeznaczonych na Polonię znajdzie się w gestii MSZ. Na konkurs "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą" trafi 60,5 mln zł, na działalność telewizyjną dla Polonii 8 mln zł, opiekę i pomoc dla Polaków za granicą 2,6 mln zł, szkolnictwo polskie 5,5 mln zł, działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego 13,1 mln zł.

Środki na wsparcie Polonii będą też rozdysponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (ponad 39 mln zł) m.in. na wspomaganie oświaty polonijnej, dofinansowanie kolonii i obozów polonijnych, delegowanie nauczycieli za granicę.

Inne ministerstwa zaangażowane w przekazywanie środków dla Polonii to: Ministerstwo Sportu i Turystyki (ponad 700 tys. zł.), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ponad 28 mln zł m.in. na stypendia), a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. (620 tys. zł). (PAP)

tgo/ mhr/