Sprzedaż netto w TFI wyniosła w lutym 318 mln zł - wynika z raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. "Zgodnie z prognozami, po ujemnym bilansie sprzedaży w styczniu, w lutym napływ nowych środków do funduszy inwestycyjnych znów był dodatni. Według danych pochodzących z 358 funduszy, które monitoruje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, saldo wpłat i wypłat, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersje, wyniosło 318 mln zł" - napisano w raporcie.
"Bilans sprzedaży na tym poziomie został osiągnięty przy słabnącej aktywności klientów (w tym zakresie powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego). Wartość środków wpłaconych do funduszy wyniosła w lutym 5,4 mld zł, czyli najmniej od ubiegłorocznych wakacji. W tym czasie klienci wycofali z funduszy jednostki warte 5,1 mld zł" - dodano. (PAP)